dr Katarzyna Piotrowska

Katedra Metod Ilościowych I Zastosowań Informatyki
Adiunkt

Publikacje w czasopismach naukowych:

Adamczyk P., Markowska M., Petelewicz M., PIOTROWSKA K., Stankowska J. (2021), "Wykorzystanie wywiadów kognitywnych w projektowaniu kwestionariusza wywiadu na przykładzie badania uczenia się osób dorosłych", PRZEGLĄD SOCJOLOGII JAKOŚCIOWEJ, tom 17, nr 1, s. 136-158, afiliacja: ALK.

PUŁAWSKA K., DOBIJA D., PIOTROWSKA K., KRAVCHENKO G. (2021), "Audit Committee Formation: The Case of Poland", CENTRAL EUROPEAN MANAGEMENT JOURNAL, Tom 29 nr 2, s. 169-212, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2020), "Europa pomiędzy emocjami a racjonalnością: indeks zrównoważonego rozwoju dla europejskich krajów OECD", EKONOMISTA, 2, s. 320-334, afiliacja: ALK.

AWDZIEJ M., MAZUREK G., PIOTROWSKA K., Grudzewski F. (2018), "Virtual reality in marketing communication – the impact on the message, technology and offer perception – empirical study", ECONOMICS AND BUSINESS REVIEW, Vol. 4 (18), No. 3, s. 36-50, afiliacja: ALK.

Załęska-Kocięcka M., Skrobisz A., Woźniak S., Greszata L., Dąbrowski M., Grabowski M., PIOTROWSKA K., Konopka A., Banaszewski M., Mierzynska A., Stępińska J. (2018), "Patterns of changes in functional and neurocognitive status in elderly patients after transcatheter vs surgical aortic valve replacements", MINERVA ANESTESIOLOGICA, 84(4), s. 328-336, afiliacja: ALK.

RAE G., PIOTROWSKA K. (2018), "Divergence Not Convergence.The Strengthening of the post-Communist Welfare State Modelin Central and Eastern Europe After European Union Expansion", POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 203, 3, s. 303-319, afiliacja: ALK.

Załęska-Kocięcka M., Jezierski P., Grabowski M., Kuśmierski K., Dąbrowski M., PIOTROWSKA K., Banaszewski M., Imiela J., Stępińska J. (2017), "Role of β2-microglobulin in postoperative cognitive decline", BIOMARKERS IN MEDICINE, 11, 3, s. 1-9, afiliacja: ALK.

Załęska-Kocięcka M., Skrobisz A., Wojtkowska I., Grabowski M., Dąbrowski M., Kuśmierski K., PIOTROWSKA K., Imiela J., Stępińska J. (2017), "Serum beta-2 microglobulin levels for predicting acute kidney injury complicating aortic valve replacement", INTERACTIVE CARDIOVASCULAR AND THORACIC SURGERY, 25, 4, s. 533-540, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2017), "Ekonomia społecznych emocji. Równowaga i nierównowaga funkcjonalna w gospodarce polskiej w latach 1999-2016 na podstawie wskaźnika ALK (BDI)", EKONOMISTA, 6, s. 644-674, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2016), "The Balanced Development Index: Its Construction and Application in Times of Uncertainty, Poland 1999–2017", POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 3 (195), s. 267-289, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2016), "W poszukiwaniu antykruchości systemu społeczno-ekonomicznego – zastosowania syntetycznego wskaźnika ALK", EKONOMISTA, 1, s. 32-60, afiliacja: ALK.

GOLONKA M., PIOTROWSKA K. (2015), "Interfirm cooperation: are the existing theories relevant for small enterprises?", JOURNAL OF MANAGEMENT AND TRAINING FOR INDUSTRIES, 2, 1, s. 27-37, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2015), "Operationalization and estimation of balanced development index for Poland 1999-2016", STATISTICS IN TRANSITION, 16, 3, s. 461-487, afiliacja: ALK.

ZAGÓRSKI K., Evans M., Kelley J., PIOTROWSKA K. (2014), "Does National Income Inequality Affect Individuals’Quality of Life in Europe? Inequality, Happiness,Finances, and Health", SOCIAL INDICATORS RESEARCH, 117, 1, s. 1089-1110, afiliacja: ALK.

Monografie:

KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2020), "The Balanced Development Index For Europe’s OECD Countries, 1999-2017", Springer, Cham, afiliacja: ALK.

ZAGÓRSKI K., KOŹMIŃSKI A., MORAWSKI W., PIOTROWSKA K., RAE G., STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2015), "Postawy ekonomiczne w czasach niepewności. Ekonomiczna wyobraźnia Polaków 2012-2014", Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, afiliacja: ALK.

Rozdziały w monografiach:

KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2019), "Emocje, racjonalność i rzeczywistość. Złożony indeks zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego", w: E. Mączyńska (red.), Ekonomia i polityka. Wokół teorii Grzegorza W. Kołodko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 240-274, afiliacja: ALK.

PIOTROWSKA K. (2015), "Ekonomiczna niepewność a stosunek do prowadzenia działalności gospodarczej", w: K. Zagórski, A.K. Koźmiński, W. Morawski, K. Piotrowska, G. Rae, M. Strumińska-Kutra (red.), Postawy ekonomiczne w czasach niepewności. Ekonomiczna wyobraźnia Polaków 2012-2014, SCHOLAR, Warszawa, s. 200-242, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2014), "Wskaźnik ALK równowagi społeczno - ekonomicznej dla Polski", w: Grzegorz W. Kołodko (red.), Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju, POLTEXT, s. 363-392, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2014), "Kozminski University Index of Balanced Economic and Social Development", w: Grzegorz W. Kołodko (red.), Management and Economic Policy for Development, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, New York, s. 251-270, afiliacja: ALK.

PIOTROWSKA K., TYSZKA T., MALAWSKI M., MACKO A. (2011), "Poziom zaufania i oceny moralne osób karanych i niekaranych. Zmiany na lepsze. ", w: Banerski G (red.), Raport z realizacji projektu: Proces aktywizacji zawodowej i społecznej byłych więźniów , SMG/KRC Poland-Media S.A, Warszawa, s. 86-147, afiliacja: ALK.