Królikowska K., dr
dr Katarzyna Królikowska
Katedra Prawa Cywilnego
Adiunkt