dr Katarzyna Królikowska

Katedra Prawa Cywilnego
Adiunkt

dr Katarzyna Królikowska - adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego ALK od września 2018 r. Doktor nauk prawnych (2015, WPiA UW), studia prawnicze na UW (2007) ukończone z pierwszą lokatą, absolwentka SGH w Warszawie (finanse i bankowość 2008, stosunki międzynarodowe 2009). W 2021 r. ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie w Bonn (Niemcy). Posiada międzynarodowy tytuł LLM. Dr Katarzyna Królikowska zdobywała doświadczenie dydaktyczne na Wydziale Prawa i Administracji UW (w języku polskim i angielskim), na Wydziale Nauk Ekonomicznych, obecnie w ALK . Prowadzi szkolenia dla aplikantów radcowskich I roku aplikacji w OIRP w Warszawie (2019).

 • autorka ponad 30 publikacji naukowych oraz licznych wystąpień na zagranicznych i polskich konferencjach naukowych z zakresu prawa cywilnego, harmonizacji prawa rzeczowego w Unii Europejskiej, wybranych umów handlowych i konsumenckich, odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa, a także prawa spółdzielczego i mieszkaniowego.
 • autorka komentarzy do ustaw cytowanych w orzeczeniach sądowych i pismach procesowych: ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (CHBeck 2017), ustawy o timeshare (CHBeck 2019), publikacje w serii System Prawa Prywatnego – sekcja Prawo Handlowe (red. prof. M. Stec) i Prawo Spółdzielcze (red. prof. K. Pietrzykowski)
 • recenzent wydawnictwa Eleven International Publishing (The Hague) 2019
 • recenzent czasopisma naukowego „Housing Studies” 2018 (wyd. Taylor&Francis, Londyn), „Studia Prawa Prywatnego” (wyd. CHBeck) 2019, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” (wyd. Polska Akademia Umiejętności) 2018
 • promotor pomocniczy prac doktorskich na WPiA UW (dr Jan Lipski 2020, dr Agnieszka Cichal 2020)
 • współpraca z Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości przy przygotowaniu raportu nt. mankamentów regulacji upadłości spółdzielni mieszkaniowych i wpływu na prawa członków do mieszkań (2021)
 • sekretarz Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów w ALK od kwietnia 2019 r
 • współpraca od 2020 r. ze Studencką Poradnią Prawną ALK przy organizacji Ogólnopolskiego Konkursu na Glosę (opracowanie zadania konkursowego i regulaminu Konkursu)
 • Członek Stowarzyszenia UNIDROIT Alumni Association (Rzym) od 2020 r.
 • Obecnie radca Prokuratorii Generalnej RP (2017-2018, 2020-) – reprezentacja interesów cywilnoprawnych Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym i Trybunałem Konstytucyjnym
 • Poprzednio radca prawny w Biurze Rzecznika Finansowego (2020)
 • Poprzednio asystent sędziego (specjalista ds orzecznictwa) w Biurze Trybunału Konstytucyjnego (2007-2017)
 • Członek European Law Institute w Wiedniu oraz European Law Institute (Polish Hub) (od 2019 r.)
 • Członek Stowarzyszenia European Network for Housing Research w Delft (Holandia) (od 2013 r.)
 • Członek International Law Association – Grupa Polska (od 2003 r.)