dr Katarzyna Królikowska

Katedra Prawa Cywilnego
Adiunkt

dr Katarzyna Królikowska - adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego ALK od września 2018 r. Doktor nauk prawnych (2015, WPiA UW), studia prawnicze na UW (2007) ukończone z pierwszą lokatą, absolwentka SGH w Warszawie (finanse i bankowość 2008, stosunki międzynarodowe 2009). W 2021 r. ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie w Bonn (Niemcy). Posiada międzynarodowy tytuł LLM. Dr Katarzyna Królikowska zdobywała doświadczenie dydaktyczne na Wydziale Prawa i Administracji UW (w języku polskim i angielskim), na Wydziale Nauk Ekonomicznych, obecnie w ALK . Prowadzi szkolenia dla aplikantów radcowskich I roku aplikacji w OIRP w Warszawie (2019).

 • autorka ponad 30 publikacji naukowych oraz licznych wystąpień na zagranicznych i polskich konferencjach naukowych z zakresu prawa cywilnego, harmonizacji prawa rzeczowego w Unii Europejskiej, wybranych umów handlowych i konsumenckich, odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa, a także prawa spółdzielczego i mieszkaniowego.
 • autorka komentarzy do ustaw cytowanych w orzeczeniach sądowych i pismach procesowych: ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (CHBeck 2017), ustawy o timeshare (CHBeck 2019), publikacje w serii System Prawa Prywatnego – sekcja Prawo Handlowe (red. prof. M. Stec) i Prawo Spółdzielcze (red. prof. K. Pietrzykowski)
 • recenzent wydawnictwa Eleven International Publishing (The Hague) 2019
 • recenzent czasopisma naukowego „Housing Studies” 2018 (wyd. Taylor&Francis, Londyn), „Studia Prawa Prywatnego” (wyd. CHBeck) 2019, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” (wyd. Polska Akademia Umiejętności) 2018
 • promotor pomocniczy prac doktorskich na WPiA UW (dr Jan Lipski 2020, dr Agnieszka Cichal 2020)
 • współpraca z Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości przy przygotowaniu raportu nt. mankamentów regulacji upadłości spółdzielni mieszkaniowych i wpływu na prawa członków do mieszkań (2021)
 • sekretarz Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów w ALK od kwietnia 2019 r
 • współpraca od 2020 r. ze Studencką Poradnią Prawną ALK przy organizacji Ogólnopolskiego Konkursu na Glosę (opracowanie zadania konkursowego i regulaminu Konkursu)

Publikacje w czasopismach naukowych:

Bosek L., KRÓLIKOWSKA K. (2018), "Constitutional Dimensions of the Judicial Restitution of Wrongfully Expropriated Property in Poland", Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review, vol. 41 no. 3, s. 369-408, afiliacja: Inna.

Rozdziały w monografiach:

KRÓLIKOWSKA K. (2020), "Spółdzielnie mieszkaniowe. § 35. Pojęcie spółdzielni mieszkaniowej", w: Krzysztof Pietrzykowski (red.), Prawo spółdzielcze. System Prawa Prywatnego. Tom 21, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 437-471, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2020), "Spółdzielnie mieszkaniowe. § 39.  Prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej", w: Krzysztof Pietrzykowski (red.), Prawo spółdzielcze. System Prawa Prywatnego. Tom 21, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 630-639, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2020), "Spółdzielnie mieszkaniowe. § 40 Przekształcenia praw do lokali w spółdzielniach mieszkaniowych", w: Krzysztof Pietrzykowski (red.), Prawo spółdzielcze. System Prawa Prywatnego. Tom 21, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 640-700, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2020), "Ochrona więzi emocjonalnych między osobami bliskimi na podstawie przepisów o ochronie dóbr osobistych", w: J. Pisuliński, J. Zawadzka (red.), Aksjologia prawa cywilnego i cywilnoprawna ochrona dóbr, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 163-204, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 2 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1089-1111, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 1 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1085-1089, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 3 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1110-1128, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 4 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1128-1140, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 5 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz , C.H. BECK, s. 1140-1150, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 6 ustawy o timeshare", w: K. Osajd (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1150-1179, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 7 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1179-1183, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 8 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1183-1187, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 9 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1187-1212, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 10 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1212-1237, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 1 ustawy o timeshare; commentary to Article 1 of the Law on Timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1237-1246, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 12 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1246-1248, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 13 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1248-1251, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 14 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1251-1254, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 15 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz , C.H. BECK, s. 1254-1273, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 16 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1273-1286, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 17 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1286-1292, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 18 ustawy o timeshare ", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1292-1303, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 19 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1303-1304, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 20 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1304-1330, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 21 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1330-1335, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 22 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1335-1340, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 23 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1340-1344, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 24 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1344-1352, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 25 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1352-1374, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 26 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1374, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 28 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1382-1392, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 29 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1392-1402, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 30 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1402-1422, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 31 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1422-1445, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 32 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1445-1455, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 33 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1455-1466, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 27 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1380-1382, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 34 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1466-1489, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 34 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1466-1489, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 35 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1489-1492, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 36 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1492-1500, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 37 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1500-1514, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 38 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1514-1519, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 39 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1519-1525, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 40 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1525-1548, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 41 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1548-1555, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 42 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1555-1558, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 43 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1558-1562, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 44-46 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1562-1589, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 47 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1589-1596, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 48 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1596-1598, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 49 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz , C.H. BECK, s. 1598-1601, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 23 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 1162-1168, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 22 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 1158-1162, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 21 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 1150-1158, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 20 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 1143-1150, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 19 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 1129-1143, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 18 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 1099-1129, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 17(19) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 1089-1099, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 17(18) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 1070-1089, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 17(17) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 1065-1070, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 17(16) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C. H. Beck, s. 1063-1065, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 17(15) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 1058-1063, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 17(14) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 1039-1058, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 17(13) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 1029-1039, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 17(12) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 1026-1029, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 17(11) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 1020-1026, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 17(10) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 996-1020, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 17(9) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 988-996, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 17(7) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 965-985, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 17(6) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 957-965, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 17(2) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 929-955, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 17(1) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C. H. Beck, s. 923-929, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 16(1) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 919-923, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 16 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 911-919, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 15 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 900-911, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 14 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 893-900, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 13 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 887-893, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 12(3) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 885-887, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 12 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 880-884, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 850-878, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 10 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 832-850, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 9(1) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 826-832, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 9 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 806-828, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 8(3) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 787-806, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 8(2) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 777-787, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 8(1) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 765-777, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 8 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 759-765, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 7 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 753-759, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 6(1) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 749-753, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 728-749, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 701-727, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 688-701, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 667-686, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2018), "Dział II. Tryb zakładania i rejestrowania spółdzielni. Komentarz do art. 14 (publikacje)", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 112-130, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 13 Prawa Spółdzielczego", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 110-112, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 12a Prawa Spółdzielczego", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 101-110, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 11 Prawa Spółdzielczego", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 90-98, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 7 Prawa Spółdzielczego", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 63-77, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 6 Prawa Spółdzielczego", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 53-63, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 5 Prawa Spółdzielczego", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 41-53, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 3 Prawa Spółdzielczego", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 32-36, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 2 Prawa Spółdzielczego", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C. H. Beck, s. 24-31, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 1 Prawa Spółdzielczego", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 3-24, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 54(1) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 1366-1368, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 53 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 1352-1364, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 48 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 1313-1325, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 52 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 1341-1352, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 49 i 49(1) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 1328-1340, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 44 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 1296-1305, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 43 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 1280-1296, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 42 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 1258-1280, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 40 i 41 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 1250-1258, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 39 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz , C.H. BECK, s. 1246-1250, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 35 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 1216-1238, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 27(3) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C. H. Beck, s. 1212-1216, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 27(1) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 1201-1209, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 27 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 1186-1201, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 26 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 1182-1186, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 24(1) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 1175-1182, afiliacja: ALK.

KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 24 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 1168-1175, afiliacja: ALK.

 

 • Członek Stowarzyszenia UNIDROIT Alumni Association (Rzym) od 2020 r.
 • Obecnie radca Prokuratorii Generalnej RP (2017-2018, 2020-) – reprezentacja interesów cywilnoprawnych Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym i Trybunałem Konstytucyjnym
 • Poprzednio radca prawny w Biurze Rzecznika Finansowego (2020)
 • Poprzednio asystent sędziego (specjalista ds orzecznictwa) w Biurze Trybunału Konstytucyjnego (2007-2017)
 • Członek European Law Institute w Wiedniu oraz European Law Institute (Polish Hub) (od 2019 r.)
 • Członek Stowarzyszenia European Network for Housing Research w Delft (Holandia) (od 2013 r.)
 • Członek International Law Association – Grupa Polska (od 2003 r.)