dr Katarzyna Królikowska
Katedra Prawa Cywilnego
Adiunkt
Publikacje naukowe

Publikacje w czasopismach naukowych:

 

 1. KRÓLIKOWSKA K., Bosek L. (2018), "Constitutional Dimensions of the Judicial Restitution of Wrongfully Expropriated Property in Poland (together with Leszek Bosek)", Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review, 41, 3, s. 369-408, afiliacja: ALK.

 

Rozdziały w monografiach:

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 2 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1089-1111, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 1 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1085-1089, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 3 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1110-1128, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 4 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1128-1140, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 5 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz , C.H. BECK, s. 1140-1150, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 6 ustawy o timeshare", w: K. Osajd (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1150-1179, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 7 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1179-1183, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 8 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1183-1187, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 9 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1187-1212, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 10 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1212-1237, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 1 ustawy o timeshare; commentary to Article 1 of the Law on Timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1237-1246, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 12 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1246-1248, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 13 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1248-1251, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 14 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1251-1254, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 15 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz , C.H. BECK, s. 1254-1273, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 16 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1273-1286, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 17 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1286-1292, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 18 ustawy o timeshare ", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1292-1303, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 19 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1303-1304, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 20 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1304-1330, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 21 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1330-1335, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 22 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1335-1340, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 23 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1340-1344, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 24 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1344-1352, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 25 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1352-1374, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 26 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1374, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 28 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1382-1392, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 29 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1392-1402, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 30 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1402-1422, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 31 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1422-1445, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 32 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1445-1455, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 33 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1455-1466, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 27 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1380-1382, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 34 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1466-1489, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 34 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1466-1489, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 35 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1489-1492, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 36 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1492-1500, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 37 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1500-1514, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 38 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1514-1519, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 39 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1519-1525, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 40 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1525-1548, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 41 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1548-1555, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 42 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1555-1558, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 43 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1558-1562, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 44-46 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1562-1589, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 47 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1589-1596, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 48 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, s. 1596-1598, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2019), "Komentarz do art. 49 ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz , C.H. BECK, s. 1598-1601, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 23 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 1162-1168, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 22 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 1158-1162, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 21 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 1150-1158, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 20 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 1143-1150, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 19 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 1129-1143, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 18 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 1099-1129, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 17(19) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 1089-1099, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 17(18) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 1070-1089, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 17(17) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 1065-1070, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 17(16) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C. H. Beck, s. 1063-1065, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 17(15) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 1058-1063, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 17(14) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 1039-1058, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 17(13) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 1029-1039, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 17(12) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 1026-1029, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 17(11) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 1020-1026, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 17(10) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 996-1020, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 17(9) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 988-996, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 17(7) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 965-985, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 17(6) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 957-965, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 17(2) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 929-955, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 17(1) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C. H. Beck, s. 923-929, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 16(1) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 919-923, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 16 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 911-919, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 15 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 900-911, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 14 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 893-900, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 13 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 887-893, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 12(3) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 885-887, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 12 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 880-884, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 850-878, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 10 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 832-850, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 9(1) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 826-832, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 9 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 806-828, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 8(3) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 787-806, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 8(2) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 777-787, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 8(1) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 765-777, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 8 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 759-765, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 7 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 753-759, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 6(1) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 749-753, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 728-749, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 701-727, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 688-701, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 667-686, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 14 Prawa Spółdzielczego", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 112-130, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 13 Prawa Spółdzielczego", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 110-112, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 12a Prawa Spółdzielczego", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 101-110, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 11 Prawa Spółdzielczego", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 90-98, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 7 Prawa Spółdzielczego", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 63-77, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 6 Prawa Spółdzielczego", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 53-63, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 5 Prawa Spółdzielczego", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 41-53, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 3 Prawa Spółdzielczego", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 32-36, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 2 Prawa Spółdzielczego", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C. H. Beck, s. 24-31, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 1 Prawa Spółdzielczego", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 3-24, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 54(1) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 1366-1368, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 53 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 1352-1364, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 48 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 1313-1325, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 52 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 1341-1352, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 49 i 49(1) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 1328-1340, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 44 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 1296-1305, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 43 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 1280-1296, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 42 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 1258-1280, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 40 i 41 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 1250-1258, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 39 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz , C.H. BECK, s. 1246-1250, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 35 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 1216-1238, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 27(3) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C. H. Beck, s. 1212-1216, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 27(1) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 1201-1209, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 27 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 1186-1201, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 26 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 1182-1186, afiliacja: ALK.

 

 1. KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 24(1) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 1175-1182, afiliacja: ALK.

 

KRÓLIKOWSKA K. (2018), "komentarz do art. 24 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, s. 1168-1175, afiliacja: ALK