Katarzyna-Idzikowska
dr Katarzyna Idzikowska
Katedra Psychologii Ekonomicznej
Adiunkt