alk
dr Karolina Puławska
Katedra Rachunkowości
Adiunkt