dr Karolina Puławska

Katedra Rachunkowości
Adiunkt

Publikacje w czasopismach naukowych:

 

  1. DOBIJA D., PUŁAWSKA K. (2021), "The influence of board members with foreign experience on the timely delivery of financial reports", Journal of Management & Governance, online, s. online, afiliacja: ALK.

 

  1. PUŁAWSKA K. (2020), "Effects of the bank levy introduction on the interbank market", INTERNATIONAL JOURNAL OF FINANCE & ECONOMICS, online, s. 1-21, afiliacja: ALK.

 

  1. DOBIJA D., PUŁAWSKA K. (2019), "Linking diversity on audit committees and financial reporting quality in Poland", EUROPEAN JOURNAL OF INTERNATIONAL MANAGEMENT, online, s. online, afiliacja: ALK.

 

  1. PUŁAWSKA K., DOBIJA D. (2016), "Pomiar jakości sprawozdawczości finansowej w badaniach dotyczących rad dyrektorów i komitetów audytu. Przegląd systematyczny", ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 90, 146, s. 105-133, afiliacja: ALK.

 

  1. PUŁAWSKA K. (2016), "Women on Boards in Banks Listed on Polish Stock Exchange", Zeszyty Programu Top 15, 7, s. 67-86, afiliacja: ALK.

 

Rozdziały w monografiach:

 

  1. PUŁAWSKA K., Twarowska M. (2018), "The Consequences of Banking Sector Taxation in Poland and Germany in Terms Of Different Tax Models", w: 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018, SGEM, Sofia, s. 569-576, afiliacja: ALK.

 

  1. PUŁAWSKA K. (2014), "Zespoły wirtualne- zalety, wyzwania oraz ich oddziaływanie na kreatywność", w: A. Krzysztofek, A. Przybyłka (red.), Zarządzanie i Rynek Pracy, AT Wydawnictwo, Kraków, s. 241-250, afiliacja: Inna.