dr Karolina Mikołajewska-Zając

Katedra Zarządzania W Społeczeństwie Sieciowym
Asystent

dr Karolina Mikołajewska-Zając zajmuje się badaniami dotyczącymi organizacji cyfrowych, ze szczególnym uwzględnieniem platform internetowych. Swoje zainteresowania teoretyczne umieszcza na przecięciu teorii organizacji, teorii mediów i nowych technologii. W badaniach empirycznych eksploruje zwłaszcza przemiany gospodarki platformowej, społeczne skutki funkcjonowania platform, legitymizację gospodarki cyfrowej, transformację pracy oraz konflikty regulacyjne w obszarze wynajmu krótkoterminowego. Prowadziła projekty badawcze dotyczące platform Couchsurfing oraz Airbnb opierające się na wieloletnich badaniach jakościowych, finansowane w ramach programów Mobilność Plus (MNiSW, 2016-2018) oraz Preludium (NCN, 2014-2016), zrealizowane na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. W roku 2019 otrzymała Stypendium Ministra Nauki dla Wybitnych Młodych Naukowców. Obecnie prowadzi badania jako visiting researcher w szkole biznesowej na Uniwersytecie Queensland w Australii. Jest członkinią kolektywu redakcyjnego czasopisma ephemera. theory & politics in organization (od 2018 roku), a także członkinią komitetu wykonawczego Thematic Group 10 Digital Sociology w International Sociological Association (2020 do 2023).

Wybrane publikacje:

Mikołajewska-Zając, K. (2019). The Rhetoric of Sharing: Managerial literature on the sharing economy. In: R. Belk, G. Eckhardt and F. Bahrdi (eds.) Handbook of the Sharing Economy, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, p. 362-374.

Mikołajewska-Zając, K. (2018). Terms of reference. The moral economy of reputation in a sharing economy platform. European Journal of Social Theory 21(2), p. 148-168, DOI: 10.1177/1368431017716287.

Mgr Karolina Mikołajewska-Zając w ALK prowadzi zajęcia dydaktyczne obejmujące przedmioty związane z gospodarką cyfrową i metodologią badań jakościowych, m.in. Open Collaboration Communities, Understanding Platform Economy, Wirtualna antropologia i netnografia, Umiejętności informacyjne w wirtualnym środowisku; a także Business Plans.

Publikacje w czasopismach naukowych:

MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K., Márton A. (2022), "The four deaths of Couchsurfing and the changing ecology of the web", Internet Histories, Vol. 6, Issue 1-2, s. 68-89, afiliacja: ALK.

MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K., Zundel M., Márton A. (2021), "Couchsurfing with Bateson: An ecology of digital platforms", ORGANIZATION STUDIES, online, s. 1-21, afiliacja: ALK.

MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K. (2018), "Terms of reference: Moral economy of reputation in a sharing economy platform", European Journal of Social Theory, Vol 21, Issue 2, s. 1-21, afiliacja: ALK.

MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K. (2017), "Zwrot historyczny w teorii organizacji: splatając ważne wątki w badaniach nad praktykami pamięci organizacyjnej", STUDIA SOCJOLOGICZNE, 2(225), s. 45-72, afiliacja: ALK.

RODAK O., MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K. (2016), "Platformy spółdzielcze jako próba rewizji korporacyjnego modelu gospodarki współdzielonej", E-MENTOR, 4 (66), s. 67-73, afiliacja: ALK.

MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K., Wawrzyniak J. (2016), "Nostalgia jako narzędzie krytyki transformacji. Mit dobrego właściciela w opowieściach pracowników fabrycznych", PRZEGLĄD SOCJOLOGII JAKOŚCIOWEJ, XII, 2, s. 36-54, afiliacja: ALK.

MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K. (2016), "Sharing as labour and as gift: Couchsurfing as an ‘affective enterprise’", EPHEMERA. THEORY & POLITICS IN ORGANISATION, 16, 4, s. 209-222, afiliacja: ALK.

MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K. (2014), "Alienation and rush towards change: introducing capitalism to a state-owned Polish enterprise", Oral History, 42, 2, s. 69-80, afiliacja: ALK.

MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K. (2014), "Bilans dezindustrializacji: Andrzej Karpiński,Stanisław Paradysz, Paweł Soroka, Wiesław Żółtkowski. Jakpowstawały i upadały zakłady przemysłowe w Polsce", STAN RZECZY, 1(6), s. 321-326, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D., MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K. (2014), "A Neoliberal Takeover of Polish Higher Education", GLOBAL DIALOGUE, Volume 4, Issue 2, s. 40-41, afiliacja: ALK.

MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K. (2013), "Reprezentacja zdominowanych przez działania artystyczne. Jej szanse i zagrożenia na podstawie działalności Krzysztofa Wodiczko.", STAN RZECZY, 1, 4, s. 151-166, afiliacja: ALK.

Rozdziały w monografiach:

MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K. (2019), "The rhetoric of sharing: managerial literature on the sharing economy", w: Russell W. Belk, Giana M. Eckhardt, Fleura Bardhi (red.), Handbook of the Sharing Economy, Edward Elgar Publishing, s. 362-374, afiliacja: ALK.

STRUMIŃSKA-KUTRA M., MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K. (2018), "Alternatywne organizacje", w: W. Morawski (red.), Socjologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 14-25, afiliacja: ALK.

MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K., RODAK O. (2017), "'Paradigm Clash' in the Digital Labor Literature: Reconciling Critical Theory and Interpretive Approach in Empirical Research", w: - (red.), Proceedings of the 8th International Conference on Social Media & Society, Association for Computing Machinery, Nowy Jork, s. 1-5, afiliacja: ALK.

MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K. (2017), "Historia zakładów E.Wedel (1989-2011): korporacja", w: Dominika Latusek-Jurczak (red.), Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 347-370, afiliacja: ALK.

MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K. (2017), "Historia zakładów E.Wedel (1851-1945): firma rodzinna", w: Dominika Latusek-Jurczak (red.), Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 313-328, afiliacja: ALK.

MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K. (2017), "Historia zakładów E.Wedel (1944-1989): Zjednoczenie Przemysłu Cukierniczego", w: Dominika Latusek-Jurczak (red.), Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 329-346, afiliacja: ALK.

MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K. (2015), "Negotiated Meanings of Capitalism: Biographical Narratives of. Trade Union Members and Managers of a Privatised Polish Chocolate. Factory E. Wedel", w: Andersen K., Kuhnenne M., Mittag J., Platz J. (red.), Der Betrieb als sozialer und politischer Ort. Studien zu Praktiken und Diskursen in den Arbeitswelten des 20. Jahrhunderts, VERLAG J H W DIETZ NACHF, Bonn, s. 185-210, afiliacja: ALK.

Publikacje w czasopismach popularnonaukowych:

PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A., MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K. (2016), "Nie mogę ci pomóc, jestem koniem. O postdziennikarstwie Wykopu i Reddita", KRYTYKA POLITYCZNA, 44/2016, s. 199-216.  

2020-2023: członkini komitetu wykonawczego Thematic Group 10 Digital Sociology w International Sociological Association.

Od 2018: członkini kolektywu redakcyjnego czasopisma ephemera. theory & politics in organization.

Od 2015: członkini European Group for Organization Studies (EGOS).

2013-2015: asystentka redakcji czasopisma Tamara: Journal for Critical Organization Inquiry.

Od 2012: członkini International Sociological Association (ISA).

2011-2018: współzałożycielka, członkini Koła Naukowego Socjologii Publicznej, Instytut Socjologii (UW).