Dr Karolina Małagocka

Katedra Marketingu
Asystent

Dr Karolina Małagocka jest Adiunktem w Katedrze Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego. Jej praca doktorska poświęcona była prywatności w sieci oraz skłonności klientów do udzielania informacji o sobie markom. Prowadzi zajęcia z cyfrowej transformacji, roli danych i technologii oraz cyberbezpieczeństwa w relacjach ludzi z maszynami. Jest również absolwentką programu bezpieczeństwa narodowego na Daniel Morgan Graduate School of National Security w Waszyngtonie DC.

Publikacje w czasopismach naukowych:

MAZUREK G., MAŁAGOCKA K. (2019), "Perception of privacy and data protection in the context of the development of artificial intelligence", JOURNAL OF MANAGEMENT ANALYTICS, vol. 6, issue: 4, s. 344-364, afiliacja: ALK.

MAZUREK G., MAŁAGOCKA K. (2019), "What if you ask and they say yes? Consumers' willingness to disclose personal data is stronger than you think", BUSINESS HORIZONS, vol. 62, issue 6, s. 751-759, afiliacja: ALK.

MAŁAGOCKA K. (2018), "Hypertargeting : prywatność i reklama w internecie w świetle rosnących możliwości eksploatacji informacji o kliencie", MARKETING I RYNEK, Nr 4 (CD), s. 361-371 , afiliacja: ALK.

MAŁAGOCKA K. (2018), "Who is the Payer? The Value of Private Information from the Perspective of Customers and Companies", ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI.ZARZĄDZANIE, Vol. 45, nr 1, s. 137-149 , afiliacja: ALK.

Rozdziały w monografiach:

MAŁAGOCKA K. (2016), "Be Wise with Privacy. Attitudes towards data as online activities become subject to research", w: Grzegorz Mazurek, Jolanta Tkaczyk (red.), The impact of the digital world on management and marketing, POLTEXT, Warszawa, s. 61-70, afiliacja: ALK.

Dr Karolina Małagocka ma ponad 15-letnie doświadczenie w realizacji działań z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz komunikacji dotyczącej tematyki ochrony w internecie. Współpracuje z operatorami i dostawcami internetu w regionie CEE. Dla Netii, Plusa, Play, nc+ czy grupy Liberty Global przeprowadziła kilkadziesiąt badań, w kraju i międzynarodowych, dotyczących postrzegania kwestii bezpieczeństwa online i ochrony prywatności w Internecie. Na co dzień zajmuje się tworzeniem i realizacją strategii marketingowych dla rozwiązań z zakresu zabezpieczeń urządzeń mobilnych, danych prywatnych i Internetu Rzeczy. Współpracuje z zespołem etycznych hakerów i laboratoriów zajmujących się zwalczaniem najnowszych zagrożeń cybernetycznych. Od 13 lat związana jest zawodowo z firmą F-Secure.