dr Kaja Prystupa-Rządca

Katedra Zarządzania
Adiunkt

Dr Kaja Prystupa-Rządca - badaczka z obszaru zarządzania w wirtualnym środowisku. Członkini międzynarodowych zespołów badawczych z obszaru zarządzania wirtualnymi zespołami i pracy zdalnej (m.in. Remote Work and Virtual Collaboration During Pandemic). Współtwórczyni gier symulacyjnych z obszaru wirtualnym zespołów. Autorka ponad 20 case studies na temat polskich firm.

Publikacje w czasopismach naukowych:

GÓRSKA A., DOBIJA D., Staniszewska Z., PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2021), "Women’s journey to the top: the role of bonding and bridging social capital", Gender in Management, online, s. online, afiliacja: ALK.

PRYSTUPA-RZĄDCA K., Lupina-Wegener A., Johannot C. (2019), "Lessons learned from Swiss born globals entering Brazil", JOURNAL OF ENTREPRENEURSHIP IN EMERGING ECONOMIES, vol. 12 no. 1, s. 125-143, afiliacja: ALK.

PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2017), "The Role of Organizational Culture in Knowledge Management in Small Companies", JOURNAL OF ENTREPRENEURSHIP, MANAGEMENT AND INNOVATION, 13, 3, s. 151-173, afiliacja: ALK.

PRYSTUPA-RZĄDCA K., LATUSEK-JURCZAK D. (2015), "Wykorzystanie profesjonalnych studiów przypadków w dydaktyce zarządzania", ORGANIZACJA I KIEROWANIE, 169, 4, s. 191-203, afiliacja: ALK.

STAROSTKA J., PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2015), "Customer Involvement in the Game Development Process", JOURNAL OF ENTREPRENEURSHIP, MANAGEMENT AND INNOVATION, 11, 3, s. 43-66, afiliacja: ALK.

PRYSTUPA-RZĄDCA K., RZĄDCA M. (2015), "Outsourcing Failures in Sme's: Case Study Approach", PROBLEMS OF MANAGEMENT IN THE 21 ST CENTURY, 10, 1, s. 37-46, afiliacja: ALK.

PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2014), "Wykorzystanie metod jakościowych w badaniu zarządzania wiedzą w organizacjach typu born global - przesłanki, warsztat badawczy oraz uzyskane wyniki", PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 12, 3 (47), s. 26-46, afiliacja: ALK.

LATUSEK-JURCZAK D., PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2014), "Collaboration and trust - building in open innovation community", JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT, 17, s. 47-62, afiliacja: ALK.

PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2013), "Strategie zarządzania wiedzą w organizacjach typu born global", E-MENTOR, 5, s. 56-60, afiliacja: ALK.

PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2010), "Strategia niszy rynkowej na przykładzie firmy farmaceutycznej Strides Arcolab", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(105), s. 46-56, afiliacja: ALK.

PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2010), "Modele instytucjonalnych systemów badawczych na przykładzie Niemiec, Francji i Finlandii", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(102), s. 4-22, afiliacja: ALK.

Monografie:

PRYSTUPA-RZĄDCA K., LATUSEK-JURCZAK D., JEMIELNIAK D. (2015), "Klasyka teorii zarządzania. Ćwiczenia, przykłady, testy", POLTEXT, Warszawa, afiliacja: ALK.

PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2014), "Zarządzanie wiedzą w organizacjach typu born global", WYDAWNICTWO AKADEMICKIE SENDO, Warszawa, afiliacja: ALK.

Rozdziały w monografiach:

PRYSTUPA-RZĄDCA K., Luethi O. (2017), "Development of knowledge and skills with case method", w: Latusek-Jurczak Dominika (red.), Case Studies as a Teaching Tool in Management Education, IGI GLOBAL, s. 104-120, afiliacja: ALK.

PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2017), "Jak zarządzać wiedzą, by jej nie utracić?", w: Dominika Latusek-Jurczak (red.), Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 21-28, afiliacja: ALK.

PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2017), "Marek Cieśla - mistrz Kickstartera", w: Dominika Latusek-Jurczak (red.), Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 51-58, afiliacja: ALK.

OLEJNICZAK T., PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2017), "Fasing: łańcuch historii", w: Dominika Latusek-Jurczak (red.), Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 29-36, afiliacja: ALK.

PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2017), "Cubicon: zarządzanie wirtualnym zespołem", w: Dominika Latusek-Jurczak (red.), Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 13-20, afiliacja: ALK.

PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2017), "Metricso: rozwój innowacyjnej technologii", w: Dominika Latusek-Jurczak (red.), Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 59-64, afiliacja: ALK.

PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2017), "W drodze na szczyt: summ-it", w: Dominika Latusek-Jurczak (red.), Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 133-142, afiliacja: ALK.

PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2017), "ZAP: odkrywanie nowego rynku", w: Dominika Latusek-Jurczak (red.), Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 161-168, afiliacja: ALK.

LATUSEK-JURCZAK D., PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2017), "Grupa Nowy Styl", w: Dominika Latusek-Jurczak (red.), Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 243-256, afiliacja: ALK.

PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2017), "Sukces i co dalej? Studium przypadku Dragon's Eye", w: Dominika Latusek-Jurczak (red.), Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 123-132, afiliacja: ALK.

PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2017), "Wielkie lanie Panie Ciechanie", w: Dominika Latusek-Jurczak (red.), Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 143-154, afiliacja: ALK.

PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2016), "Different Types of Virtual Teams, Different Challenges for Management", w: Grzegorz Mazurek, Jolanta Tkaczyk (red.), The impact of the digital world on management and marketing, POLTEXT, Warszawa, s. 85-96, afiliacja: ALK.

PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2016), "Kultura organizacyjna wspierająca innowacje społeczne w miejscu pracy. Studium przypadku ", w: Strumińska- Kutra Marta, Rok Bolesław (red.), Innowacje w miejscu pracy. Pomiędzy efektywnością a jakością życia zawodowego , POLTEXT, Warszawa, s. 269- 287, afiliacja: ALK.

PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2015), "Managing knowledge for business model innovation", w: - (red.), BAM 2015 Conference Proceedings, THE BRITISH ACADEMY OF MANAGEMENT, Portsmouth, s. online, afiliacja: ALK.

Gembicki M., PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2015), "cdp.pl - In Search of New Customers", w: Grzegorz Mazurek (red.), Management in Virtual Environments. Case studies, POLTEXT, Warszawa, s. 33-42, afiliacja: ALK.

PRYSTUPA-RZĄDCA K., Gembicki M. (2015), "In search of New Distribution Channels", w: Grzegorz Mazurek (red.), Management in Virtual Environments. Case studies, POLTEXT, Warszawa, s. 43-53, afiliacja: ALK.

MAZUREK G., Gembicki M., PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2015), "cdp.pl - Towards Online Distribution", w: Grzegorz Mazurek (red.), Management in Virtual Environments. Case studies, POLTEXT, Warszawa, s. 11-32, afiliacja: ALK.

PRYSTUPA-RZĄDCA K., LATUSEK-JURCZAK D. (2014), "Budowanie i rozwój zaufania w wirtualnych społecznościach - studium przypadku", w: Irena Hejduk (red.), Koncepcja sustainability wyzwaniem współczesnego zarządzania, OFICYNA WYDAWNICZA SGH, Warszawa, s. 149-162, afiliacja: ALK.

PRYSTUPA-RZĄDCA K., LATUSEK-JURCZAK D. (2014), "Role of the Virtual Team Leader: Managing Changing Membership in a Team", w: Dariusz Jemielniak (red.), The Laws of Knowledge Workplace, Gower Publishing Limited, Farnham, s. 79-95, afiliacja: ALK.  

2019 - Digital WorkSpace Designer, założycielka

2019 - Fundacja Pasja do Rozwoju i Edukacji, Talent Mentor