dr Jolanta Tkaczyk

Katedra Marketingu
Adiunkt

Dr Jolanta Tkaczyk - doktor ekonomii w zakresie zarządzania (2007), absolwentka Zarządzania i Marketingu Szkoły Głównej Handlowej (1996), trenerka, adiunktka w Katedrze Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego (od 1996). Specjalistka w prowadzeniu szkoleń z zakresu marketingu, analiz rynkowych, reklamy, technik sprzedaży, obsługi klienta, zarządzania marką i zachowań konsumenckich. Autorka kilkudziesięciu artykułów, opracowań i monografii publikowanych w renomowanych czasopismach i wydawnictwach naukowych, a także internetowego serwisu edukacyjnego na temat marketingu (www.rynkologia.pl). Członkini Stowarzyszenia ACR (Association for Consumer Research), EMAC (European Marketing Academy) oraz AAA (American Advertising Association).

Publikacje w czasopismach naukowych:

TKACZYK J., Skorupska J. (2021), "Credibility of electronic word of mouth (eWOM) sender — explorative perspective", Miesięcznik Marketing i Rynek, 04/2021, s. 3-9, afiliacja: ALK.

TKACZYK J., AWDZIEJ M. (2019), "Consumer motivations and attitude towards carsharing services", INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT CASES, Vol. 21 Issue 1, s. 5-15, afiliacja: ALK.

TKACZYK J., Świeboda A. (2019), "The consumer attitude towards the third-party organisation (TPO) endorsement – an empirical investigation in the child products category", ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA, SECTIO H: OECONOMIA, VOL. 53, nr 3, s. 93-100, afiliacja: ALK.

TKACZYK J., AWDZIEJ M., KRZYŻANOWSKA M. (2018), "Opis projektu crowdfundingowego a skłonność do jego wspierania przez darczyńców", STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA, 6, 5, s. 7-18, afiliacja: ALK.

TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M. (2018), "Giving customers full control over prices: state of the research in marketing", HANDEL WEWNĘTRZNY, 4(375), s. 177-185, afiliacja: ALK.

AWDZIEJ M., TKACZYK J. (2018), "The comparison of consumers'product information search and purchase decisions in the selected european countries", International Journal of Sales, Retailing and Marketing, vol. 7, No 2, s. 129-135, afiliacja: ALK.

TKACZYK J. (2017), "Consumer Involvement in the Purchase of Food Products and the Willingness to Generate Feedback Through Word-of-Mouth Communication", Journal of Agribusiness and Rural Development, 45, 3, s. 685–692, afiliacja: ALK.

TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M. (2017), "Motywacja do korzystania z modelu „płać, ile chcesz” ", HANDEL WEWNĘTRZNY, 2, 367, s. 214-225, afiliacja: ALK.

TKACZYK J., AWDZIEJ M. (2017), "Porównanie sposobów poszukiwania informacji i dokonywania zakupów przez konsumentów w wybranych krajach Europy", MARKETING I RYNEK, 9 (CD), s. 7-13, afiliacja: ALK.

TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M., AWDZIEJ M. (2017), "Motivating to co-create value: “Polakpotrafi.pl” crowdfunding platform case", INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT CASES, 19, 1, s. 32-58, afiliacja: ALK.

TKACZYK J., AWDZIEJ M. (2016), "Simulation Business Games in the Research of Marketing Managers’ Decision Making Process", INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARKETING AND BUSINESS DEVELOPMENT JOURNAL, II, 1, s. 82-90, afiliacja: ALK.

TKACZYK J., AWDZIEJ M., WŁODAREK D. (2016), "Are elderly consumer more ethnocentric? Attitudes towards Polish and ‘foreign’ food products", JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT, Vol. 23 (1) , Vol. 23 (1) , s. 91-107, afiliacja: ALK.

TKACZYK J., DOCZEKALSKA A. (2016), "Postawy konsumentów dóbr kultury w Internecie wobec prawa autorskiego na przykładzie fanów mangi", NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY, 1/2016, 45, s. 105-112, afiliacja: ALK.

TKACZYK J. (2016), "The Importance of Similarity and Expertise of the Information Source in the Word-Of-Mouth Communication Process", INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARKETING AND BUSINESS DEVELOPMENT JOURNAL, II, 2, s. 61-71, afiliacja: ALK.

TKACZYK J. (2016), "Poziom zaangażowania konsumenta w zakup produktu a skłonność do generowania przekazów w komunikacji nieformalnej", STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH, 2, 236, s. 153-163, afiliacja: ALK.

TKACZYK J. (2016), "Komunikacja nieformalna online (eWoM) jako narzędzie cyfrowej komunikacji marketingowej - istota, formy, motywacje", ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU, 67, 2, s. 25-38, afiliacja: ALK.

TKACZYK J., MAZUREK G. (2016), "Informal channels of communication used by enterprises", ACTA SCIENTIARUM POLONORUM. SERIA: OECONOMIA, 15, 2, s. 103-112, afiliacja: ALK.

TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M. (2016), "Postawy studentów wobec partycypacyjnego modelu kształtowania ceny „płać, ile chcesz”", HANDEL WEWNĘTRZNY, 2, 361, s. 266-279, afiliacja: ALK.

TKACZYK J., AWDZIEJ M., KRZYŻANOWSKA M. (2016), "Przegląd koncepcji współtworzenia wartości", HANDEL WEWNĘTRZNY, 3, 362, s. 16-26, afiliacja: ALK.

KRZYŻANOWSKA M., TKACZYK J. (2016), "Impact of consumer involvement on product recommendations", INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT  CASES, 18, 1, s. 27-38, afiliacja: ALK.

TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M., AWDZIEJ M. (2016), "Motywowanie do współtworzenia wartości - rozważania na przykładzie platformy crowdfundingowej Polakpotrafi.pl", NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY, 45 (1), s. 41-49, afiliacja: ALK.

TKACZYK J. (2016), "Consumers’ Information Source Horizon in a Decision-Making Process – A European Perspective", INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT INVENTION, 5, 11, s. 130-135, afiliacja: ALK.

KRZYŻANOWSKA M., TKACZYK J. (2016), "Pay-what-you-want as a participative pricing mechanism:meta-analysis of development and knowledge dissemination", INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT CASES, 18(1), s. 21-38, afiliacja: ALK.

TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M. (2015), "Płać ile chcesz jako innowacyjny mechanizm kształtowania ceny - stan badań", LOGISTYKA, 2, s. 1244-1250, afiliacja: ALK.

TKACZYK J. (2015), "Consumer Susceptibility to Social Influence and Tendency to Generate a Positive or Negative Message in Word of Mouth Communication", INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARKETING AND BUSINESS DEVELOPMENT JOURNAL, I, 1, s. 21-29, afiliacja: ALK.

TKACZYK J. (2015), "Źródła informacji w procesie podejmowania decyzji o zakupie przez e-konsumentów – Polska na tle innych państw UE", MARKETING I RYNEK, 8, s. 757-769, afiliacja: ALK.

TKACZYK J. (2014), "How is Value Created through Marketing?", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 22, 4(127), s. 58-59, afiliacja: ALK.

KRZYŻANOWSKA M., TKACZYK J. (2014), "Shared value creation and marketing", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 22, 4 (127), s. 153-167, afiliacja: ALK.

KRZYŻANOWSKA M., TKACZYK J. (2014), "Redefining products as a positioning strategy: a case of Partnership for Health", INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT CASES, 1, 17, s. 81-98, afiliacja: ALK.

KRZYŻANOWSKA M., TKACZYK J. (2014), "The consumers attitude towards payment for recommendations", INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT CASES, 2, 16, s. 46-60, afiliacja: ALK.

AWDZIEJ M., TKACZYK J., WŁODAREK D. (2014), "Postawy etnocentryczne starszych konsumentów wobec produktów spożywczych", MARKETING I RYNEK, 6, s. 17-31, afiliacja: ALK.

TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M. (2014), "Consumer attitude toward payment for recommendations", INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT  CASES, 16, 2, s. 46-60, afiliacja: ALK.

TKACZYK J. (2014), "Komunikacja nieformalna - metaanaliza", MARKETING I RYNEK, 8, s. 747-754, afiliacja: ALK.

TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M. (2013), "Identifying competitors: challenges for start-up firms", INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT CASES, 15, 4, s. 234-247, afiliacja: ALK.

TKACZYK J., AWDZIEJ M. (2013), "E-WOM - Findings from the Creative Industries in Poland", STUDIA EKONOMICZNE, 149, s. 200-211, afiliacja: ALK.

TKACZYK J. (2013), "Wykorzystanie komunikacji nieformalnej w komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa", HANDEL WEWNĘTRZNY, 2, maj-czerwiec, s. 120-129, afiliacja: ALK.

TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M. (2013), "UNDERSTANDING CUSTOMERS IN CREATIVE INDUSTRIES", International Journal o f Sales, Retailing a nd Marketing , 2, 2, s. 58-68, afiliacja: ALK.

TKACZYK J. (2012), "Wideografia jako metoda badań zachowań konsumenckich", MARKETING I RYNEK, 3, s. 1-7, afiliacja: ALK.

KRZYŻANOWSKA M., TKACZYK J. (2012), "Competitive landscape of educational market: a managerial perspective", INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT CASES, 4, 14, s. 238-252, afiliacja: ALK.

KRZYŻANOWSKA M., TKACZYK J. (2012), "Educational offer and its positioning: a comparison of the perception of customers and managers", INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT CASES, 4, 14, s. 336-351, afiliacja: ALK.

TKACZYK J. (2012), "Trendy konsumenckie i ich implikacje marketingowe", HANDEL WEWNĘTRZNY (MARKETING RYNEK PRZEDSIĘBIORSTWO), Konsumpcja i konsument - nowe trendy, maj-czerwiec, s. 126-134, afiliacja: ALK.

TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M. (2012), "Sytuacja konkurencyjna w perspektywie usługodawców - wytyczne dla pozycjonowania na rynku usług niepublicznych placówek oświatowych", HANDEL WEWNĘTRZNY, 1, wrzesień-październik, s. 402-411, afiliacja: ALK.

TKACZYK J. (2011), "Blaski i cienie wykorzystania serwisów społecznościowych przez przedsiębiorstwa", ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY WPOZNANIU (BYŁO: ZESZYTY NAUKOWE. AKADEMIAEKONOMICZNA W POZNANIU), 209, s. 29-39, afiliacja: ALK.

TKACZYK J. (2011), "Rola wideografii w badaniach zachowań konsumenckich", STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ, 50, s. 224-236, afiliacja: ALK.

TKACZYK J. (2011), "Komunikacja nieformalna online - czy Polacy to europejczycy?", HANDEL WEWNĘTRZNY, wrzesień-październik 2011, wrzesień-październik 2011, s. 191-197, afiliacja: ALK.

TKACZYK J. (2011), "Facebook jako narzędzie WOM marketingu", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG, Zachowania konsumentów. Trendy i kierunki zmian, 660/72, s. 389-401, afiliacja: ALK.

TKACZYK J. (2011), "Rola opowieści w badaniach marketingowych", PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 236, s. 301-310, afiliacja: ALK.

KRZYŻANOWSKA M., TKACZYK J. (2011), "Rola marketingu w warunkach niepewności - w świetle zaleceń wybranych firm konsultingowych", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(111), s. 84-94, afiliacja: ALK.

TKACZYK J. (2010), "Komunikacja nieformalna on-line (eWOM) – istota i znaczenie", ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Komunikacja Rynkowa. Skuteczne narzędzia i obszary, 136, s. 43-54, afiliacja: ALK.

TKACZYK J. (2010), "Trendy w zachowaniach konsumenckich i ich wpływ na kształtowanie produktów", ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Kreowanie produktu, 153, s. 257-264, afiliacja: ALK.

TKACZYK J. (2010), "Formy komunikacji nieformalnej online (E-WOM)", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU, Relacyjne aspekty zachowań konsumenckich, 608/15, s. 193-205, afiliacja: ALK.

TKACZYK J., GUDKOVA S. (2009), "Przegląd czasopism", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(97), s. 97-100, afiliacja: ALK.

TKACZYK J. (2009), "Uwarunkowania skuteczności działań wykorzystujących komunikację nieformalną", HANDEL WEWNĘTRZNY, czerwiec 2009, s. 166-172, afiliacja: ALK.

TKACZYK J. (2008), "Sztuka korporacyjnego obdarowywania", PRO-KREACJA, 4(16), s. 51-56, afiliacja: WSPIZ.

TKACZYK J. (2008), "Pozycjonowanie prezentów", MARKETING W PRAKTYCE, 1(119), s. 73-76, afiliacja: WSPIZ.

TKACZYK J. (2007), "Obdarowywanie prezentami jako proces społeczny", MARKETING I RYNEK, 8, s. x, afiliacja: WSPIZ.

TKACZYK J. (2007), "Pastisz i parodia w reklamie", PRO-KREACJA, 1, s. 10-15, afiliacja: WSPIZ.

TKACZYK J. (2007), "Całościowa identyfikacja przedsiębiorstwa - zarządzanie wizerunkiem", PRO-KREACJA, ---, s. 38, afiliacja: WSPIZ.

TKACZYK J. (2007), "Marketing w służbie świąt", PRO-KREACJA, 6/12, s. 15-23, afiliacja: WSPIZ.

TKACZYK J. (2007), "Zrób to sam: net badania marketingowe", MARKETING W PRAKTYCE, 10, s. 37, afiliacja: WSPIZ.

TKACZYK J. (2006), "Produkty mody", MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 9, s. 42-45, afiliacja: WSPIZ.

TKACZYK J. (2006), "Neuropsychologia w służbie reklamy", PRO-KREACJA, 4, s. 49-53, afiliacja: WSPIZ.

TKACZYK J. (2006), "Przepis na reklamę", PRO-KREACJA, 3, s. 57-60, afiliacja: WSPIZ.

TKACZYK J. (2006), "Techniki sprzedaży", PRO-KREACJA, 1, s. 58-62, afiliacja: WSPIZ.

DE POURBAIX P., AWDZIEJ M., TKACZYK J. (2005), "Wokół marketingu w Polsce. Sprawozdanie z konferencji", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, ---, s. 33-37, afiliacja: WSPIZ.

TKACZYK J. (2005), "Sprzedaż bywa sztuką", INFORIGIPS, 2, s. 19, afiliacja: WSPIZ.

TKACZYK J. (2004), "Reklama porównawcza - skuteczna czy podejrzana?", ŚWIAT REKLAMY, ---, s. 2-5, afiliacja: WSPIZ.

TKACZYK J. (2004), "Rola symboli w zachowaniach konsumenckich a wyzwania Nowej Gospodarki", ACTA UNIVERITATIS LODZIENSIS, FOLIA OECONOMICA, 179, s. 189-194, afiliacja: WSPIZ.

TKACZYK J. (2003), "Anatomia błędów w strategiach", MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 4, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

TKACZYK J. (2003), "Czekając na eurokonsumenta", MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 8, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

TKACZYK J. (2003), "Ekonomiczne aspekty obdarowywania", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(62), s. 22-26, afiliacja: WSPIZ.

TKACZYK J. (2003), "Dlaczego ludzie dają prezenty?", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(65), s. 40, afiliacja: WSPIZ.

TKACZYK J. (2003), "Product placement - produkt w roli gwiazdy", ŚWIAT REKLAMY, 4, s. 13-16, afiliacja: WSPIZ.

TKACZYK J. (2003), "Wirtualny dziennik od podszewki", MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 11, s. 48, afiliacja: WSPIZ.

TKACZYK J. (2002), "Wspieranie produktu wizerunkiem gwiazdy", MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 9, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

TKACZYK J. (2002), "Sztuka wręczania firmowych upominków", MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 5, s. 23-28, afiliacja: WSPIZ.

TKACZYK J. (2002), "Reklama porównawcza: igranie z ogniem?", MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 7, s. 25-30, afiliacja: WSPIZ.

TKACZYK J. (2002), "Firma to klienci", MANAGER, 7, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

TKACZYK J. (2002), "Jak odnieść sukces w handlu", GAZETA HANDLOWCA, 8, s. 4-8, afiliacja: WSPIZ.

TKACZYK J. (2001), "Koszty badań marketingowych", MANAGER, 5(50), s. 44-47, afiliacja: WSPIZ.

TKACZYK J. (2001), "Badania marketingowe nie muszą być drogie", MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 9(43), s. 4-8, afiliacja: WSPIZ.

TKACZYK J. (1999), "Każdy lubi łapówki...", BANK, 8, s. xxx, afiliacja: WSPIZ.

TKACZYK J. (1998), "Dobry produkt nie sprzeda się sam", ASEKURACJA&RE, 11/23, s. 15-24, afiliacja: WSPIZ.

TKACZYK J. (1998), "Premia za pamięć", MARKETING W PRAKTYCE, 4, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

TKACZYK J. (1997), "Wszystko jest obrazem", MARKETING I RYNEK, 5, s. 5-10, afiliacja: WSPIZ.

Monografie:

TKACZYK J., Pilarski S., AWDZIEJ M., Czaplicka M., Zięba K. (2010), "Klient i marketing", Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn, afiliacja: ALK.

DE POURBAIX P., GARBARSKI L., TKACZYK J., AWDZIEJ M., TARANKO T. (2006), "Poradnik profesjonalnego agenta ubezpieczeniowego", PZU, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

DE POURBAIX P., GARBARSKI L., TKACZYK J., AWDZIEJ M., TARANKO T. (2006), "Poradnik profesjonalnego likwidatora szkód", PZU, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

Redakcja monografii:

MAZUREK G., TKACZYK J. (red.), (2016), "The impact of the digital world on management and marketing", POLTEXT, afiliacja: ALK.

MAZUREK G., TKACZYK J. (red.), (2016), "The Impact of the Digital World on Management and Marketing", POLTEXT, Warszawa, afiliacja: ALK.

TKACZYK J., GARBARSKI L. (red.), (2009), "Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców", AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, afiliacja: ALK.

DE POURBAIX P., GARBARSKI L., AWDZIEJ M., BOGUSŁAWSKA K., TKACZYK J. (red.), (2004), "Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość", WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

TKACZYK J. (red.), (2004), "Skuteczna sprzedaż", CH Beck, Beck info Biznes, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

Rozdziały w monografiach:

AWDZIEJ M., TKACZYK J. (2020), "Zmiana ról w rodzinie a wpływ ojców na zakup produktów dla dzieci – implikacje marketingowe", w: Augustyna Burlita (red.), Zachowania konsumentów. Wybrane problemy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 25-32, afiliacja: ALK.

TKACZYK J. (2018), "Konsument w Internecie", w: Mazurek G. (red.), E-Marketing, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 53-75, afiliacja: ALK.

AWDZIEJ M., TKACZYK J. (2017), "Media społecznościowe w zachowaniach konsumentów", w: Małgorzata Bartosik-Purgat (red.), Zachowania konsumentów. Globalizacja, nowe technologie, aktualne trendy, otoczenie społeczno-kulturowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 127-147, afiliacja: ALK.

TKACZYK J. (2016), "Digital Consumer: Trends and Challenges", w: Grzegorz Mazurek, Jolanta Tkaczyk (red.), The impact of the digital world on management and marketing, POLTEXT, Warszawa, s. 353-368, afiliacja: ALK.

MAZUREK G., TKACZYK J. (2016), "Introduction", w: G. Mazurek, J. Tkaczyk (red.), The impact of the digital world on management and marketing, POLTEXT, s. 11-16, afiliacja: ALK.

AWDZIEJ M., TKACZYK J., WŁODAREK D. (2015), "The Attitudes of Elderly Consumers Towards Polish and Foreign Food Products", w: Tihomir Vranesevic (red.), 2014 M-SPHERE Book of Papers, M-Sphere Association for Promotion of Multidisciplinarity in Science and Business, Zadar, s. 316-323, afiliacja: ALK.

TKACZYK J., AWDZIEJ M. (2014), "Klient i marketing w sektorze kreatywnym", w: Piotr Kaczmarek-Kurczak, Karolina Dąbrowska (red.), Oblicza kreatywności. Przedsiębiorczość w Sektorach Kreatywnych dla początkujących i zaawansowanych, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 105-134, afiliacja: ALK.

AWDZIEJ M., TKACZYK J. (2013), "The dillemas of startups in the creative industries - tension between artistic and market goals", w: Pedro Ferreira & André Vieira  (red.), Back to Basics: consumer-centric marketing or target-centric marketing, IPAM THE MARKETING SCHOOL, Porto, s. 839-846, afiliacja: ALK.

TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M. (2010), "Marketing w warunkach kryzysu. Zachowania nabywców w czasach kryzysu - szansa czy zagrożenie dla przedsiębiorstw?", w: Figiel Sz. (red.), Marketing w realiach współczesnego rynku. Implikacje otoczenia marketingowego, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, Warszawa, s. 339-403, afiliacja: ALK.

KRZYŻANOWSKA M., TKACZYK J. (2010), "Insight Into Consulting Companies. Prescriptions for Success in the Economic Downturn: A Marketing Perspective", w: Galetić L., Spremić M., Ivanov M. (red.), An Enterprise Odyssey: From Crisis to Prosperity – Challenges for Government and Business, UNIVERSITY OF ZAGREB, Zagrzeb, s. 1418-1430, afiliacja: ALK.

TKACZYK J., AWDZIEJ M. (2009), "Istota i kategorie niepewności w odniesieniu do nabywców", w: Garbarski L., Tkaczyk J. (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców., AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 52-61, afiliacja: ALK.

TKACZYK J. (2009), "Formy reklamowe w grach komputerowych", w: Czuba T., Reysowski M., Skurczyński M. (red.), Innowacje w marketingu 5.0, UNIWERSYTET GDAŃSKI, WYDZIAŁ EKONOMICZNY, Sopot, s. -, afiliacja: ALK.

TKACZYK J. (2009), "Wiarygodność źródeł informacji a proces podejmowania decyzji przez konsumenta", w: Rudawska I., Soboń M. (red.), Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach, Difin, Warszawa, s. 267-277, afiliacja: ALK.

TKACZYK J. (2008), "Wybór produktu do osobistego użytku a wybór produktu na prezent - przegląd badań", w: Sobczyk G. (red.), Współczesny marketing - trendy, działania, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, Warszawa, s. 261-266, afiliacja: WSPIZ.

TKACZYK J. (2008), "Klient i personel marketingowy.Wpływ rekomendacji na podejmowanie decyzji o zakupie", w: Rudzewicz A., Michalak J. (red.), Czynnik ludzki w marketingu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn, s. 5-98, afiliacja: WSPIZ.

TKACZYK J. (2007), "Word of mouth w służbie marketingu", w: Czuba T., Reysowski M., Skruczyński M. (red.), Innowacje w marketingu 4.0, UNIWERSYTET GDAŃSKI, WYDZIAŁ EKONOMICZNY, Gdańsk, s. 459-470, afiliacja: WSPIZ.

TKACZYK J., Wilmańska-Sosnowska S., Zwierzyk J. (2007), "Uwarunkowania i przesłanki oceny skuteczności i efektywności działań", w: Figiel Sz. (red.), Marketing w gospodarce opartej na wiedzy, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn, s. 345-363, afiliacja: WSPIZ.

TKACZYK J. (2006), "Marketingowe konsekwencje obdarowywania prezentami", w: Kall J., Sojkin B. (red.), Zarządzanie produktem - wyzwania przyszłości, AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU, Poznań, s. 331-338, afiliacja: WSPIZ.

TKACZYK J. (2005), "Nowe narzędzia komunikacji - próba klasyfikacji", w: Pietrzak J. (red.), Innowacje w marketingu, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, s. 459-471, afiliacja: WSPIZ.

TKACZYK J., GARBARSKI L., DE POURBAIX P., TARANKO T., AWDZIEJ M. (2005), "Jak kupują klienci indywidualni?; Rodzaje trudnych klientów i sztuka radzenia sobie z nimi; Profesjonalna obsługa klienta", w: Lechosław Garbarski (red.), Poradnik profesjonalnego agenta ubezpieczeniowego, PZU, Warszawa, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

AWDZIEJ M., TKACZYK J. (2004), "Oczekiwania pracodawców wobec specjalistów z zakresu marketingu - analiza ogłoszeń prasowych", w: Garbarski L. (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 609-613, afiliacja: WSPIZ.

BOGUSŁAWSKA K., TKACZYK J. (2004), "Cena jako element marketingu", w: Garbarski Lechosław (red.), Marketing. Przewodnik, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 189-208, afiliacja: WSPIZ.

TKACZYK J. (2004), "Postępowanie nabywców na rynku", w: Garbarski Lechosław (red.), Marketing. Przewodnik, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 63-88, afiliacja: WSPIZ.

TKACZYK J. (2004), "Rola symboli w zachowanich konsumenckich a wyzwania Nowej Gospodarki", w: Gregor B. (red.), Marketing - Handel - Konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, Łódź, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

TKACZYK J. (2004), "Produkt jako prezent - cechy, funkcje, plasowanie", w: Kall J., Sojkin B. (red.), Zarządzanie produktem w warunkach globalizacji gospodarki, AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU, Poznań, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

TKACZYK J. (2004), "Jak zdobyć i utrzymać klienta?", w: Tkaczyk J. (red.), Skuteczna sprzedaż, CH BECK, Warszawa, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

TKACZYK J. (2003), "Efektywność a skuteczność działań marketingowych w Internecie", w: Zeman-Miszewska E. (red.), Wykorzystanie Internetu w marketingu, AKADEMIA EKONOMICZNA KATOWICE, Katowice, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

TKACZYK J. (2003), "Eurokonsument - mit czy rzeczywistość", w: Wiktor J.W. (red.), Euromarketing. Przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie Integracji Europejskiej, AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE, Kraków, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

TKACZYK J. (2002), "Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa usługowego", w: A. Czubała, Jan W. Wiktor (red.), Kierunki rozwoju marketingu usług, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów, s. 223-235, afiliacja: WSPIZ.

TKACZYK J. (2002), "Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa usługowego ", w: Anna Czubała, Jan W. Wiktor (red.), Kierunki rozwoju marketingu usług, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów, s. 223-235, afiliacja: WSPIZ.

TKACZYK J. (2001), "Przyszłość profesjonalnej usługi brokerskiej ", w: Kazimierz Rogoziński (red.), Marketing usług profesjonalnych, AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU, Poznań, s. 272-283, afiliacja: ALK.

TKACZYK J. (2001), "Przyszłość profesjonalnej usługi brokerskiej", w: Kazimierz Rogoziński (red.), Marketing usług profesjonalnych, AE Poznań, Poznań, s. 272-283, afiliacja: WSPIZ.  

 

od 2019 kierowniczka zakresu Zarządzanie marką i strategie marketingowe na studiach II stopnia ALK;

od 2020 członkini Rady Marketingu i Transformacji Cyfrowej ALK;

od 2008 kierowniczka merytoryczna studiów podyplomowych Zarządanie marketingowe;

2007-2013 Prezeska Samodzielnego Koła Terenowego nr 141 Społecznego Towarzystwa Oświaty, organu prowadzącego Szkołę Podstawową i Gimnazjum Toruńska 23.