Kusiak-Corcoran J., dr
dr Joanna Kusiak-Corcoran
Katedra Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym
Adiunkt / Kierownik projektu