dr Joanna Buchalska

Katedra Prawa Cywilnego
Adiunkt

Dr Joanna Buchalska – Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, stypendysta w Instytucie Maxa Plancka w Monachium. Uczestnik w Cost: CA19102 Language in the Human Machine Era 2020; wykonawca w projekcie NCBR Gospostrateg 1: Potencjał rozwoju i wdrażania w Polsce technologii kolei próżniowej w kontekście społecznym, technicznym, ekonomicznym i prawnym. Radca prawny; pracownik Sądu Najwyższego. Dr Buchalska tytuł doktora nauk prawnych uzyskała w Akademii Leona Koźmińskiego. Zainteresowania badawcze obejmują prawo autorskie, prawo cywilne i prawo UE. Stypendystka w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Departamencie Polityki ds. Własności Przemysłowej (DIPP - Department for Industrial Property Policy), pod kierownictwem Vincenta O`Reilly (obecnie OHIM Academy) w Instytucie Max’a Planck’a w Monachium. Od 2015 roku jest członkiem Komisji ds. Akredytacji The Human Resources Excellence in Research w ALK. Uczestniczy w wielu konferencjach z referatem w kraju i za granicą. Autorka i współautorka publikacji poświęconych prawu własności przemysłowej i prawu cywilnemu. Laureatka nagrody specjalnej Rektora za prace badawcze w latach: 2018/19, 2019/20.

Projekty badawcze:

· 2016 – 2018 prowadzenie prac projektowych z grupą „Prawo autorskie” oraz „Prawo własności przemysłowej” w ramach projektu Prawo do kompetencji, Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, UDA-POWER.03.01.00-00-K386/15

· 2014 – obecnie Zespół MARKA: założyciel i członek projektu interdyscyplinarnego, działającego w ramach Centrum Interdyscyplinarnego przy Akademii Leona Koźmińskiego, pod kierownictwem Prof. dr hab. Andrzeja Koźmińskiego. „Marka” zajmuje się marką/znakiem towarowym/brandem w ujęciu prawnym, ekonomicznym, socjologicznym i finansowym (skład zespołu: dr J. Buchalska, mgr K. Chmielewski, mgr K. Dąbrowska, dr A. Doczekalska, dr P. Kaczmarek-Kurczak)

· 2013 – obecnie Projekt Instytutu Nauk Prawnych PAN, poświęcony popularyzacji polskiej myśli w zakresie prawa prywatnego - Blog Polish Privet Law - edytor działu IP law prowadzonym na blogu.

Wyjazdy naukowe:

· Niemcy Max Planck Institute for Innovation and Competition w Monachium stypendium naukowe 2017-07-01 - 2017-08-31 Max Planck Institute for Innovation and Competition in Munich

· Wielka Brytania Faculty of Law at University of Leicester. Tutor w ramach projektu Prawo do Kompetencji 2017-06-11 - 2017-06-14 Faculty of Law at University of Leicester

· Czechy Faculty of Law at Masarykova Univerzita w Brnie Tutor w ramach projektu prawo do kompetencji 2017-05-28 - 2017-05-31 Faculty of Law at Masarykova Univerzita w Brnie

· Niemcy Max Planck Institute for Innovation and Competition w Monachium kwerenda biblioteczna 2016-06-27 - 2016-06-30 Max Planck Institute for Innovation and Competition w Monachium

Publikacje w czasopismach naukowych:

BUCHALSKA J. (2021), "Protection of Personal Rights in Poland on the Basis of the Judgment of the Polish Supreme Court – the Tiger Case Judgment of the Polish Supreme Court – the Tiger Case", GRUR International , online, s. online, afiliacja: ALK.

BUCHALSKA J. (2020), "Trade Marks with a Reputation in Polish Law – an Opinion on the Polish Supreme Court Case OMEGA", GRUR International , Volume 69, Issue 2, s. 151-158, afiliacja: ALK.

BUCHALSKA J. (2019), "Verfassungsmäßigkeit des Rechts, Informationen von Dritten zu verlangen, die keine Schutzrechte verletzen", GRUR Int Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 8-9/2019, s. 854-876, afiliacja: ALK.

BUCHALSKA J. (2018), "The surname as a trademark: ‘selling’ your identity in a fashion area. A comparative analyses between EU and US law", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO. PRACE Z PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (DAWNIEJ: PRACE INSTYTUTU PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ UJ), 4, s. 44-56, afiliacja: ALK.

BUCHALSKA J. (2018), "Oberster Gerichtshof 3.2.2017 - II CSK 400/16", GRUR Int Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 6/2018, s. 580-589, afiliacja: ALK.

BUCHALSKA J. (2018), "Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 2 lutego 2017 r., I CSK 778/15 Glosa", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 2, s. 12-34, afiliacja: ALK.

BUCHALSKA J. (2017), "Ochrona renomowanego znaku towarowego. Uwagi na gruncie wyroku Sądu Najwyższego i CSK 778/15", ROCZNIKI NAUK PRAWNYCH, XXVII, s. 4, afiliacja: ALK.

BUCHALSKA J. (2017), "Dzierżawa urządzeń przesyłowych a możliwość ustanowienia służebności przesyłu", MONITOR PRAWNICZY, 21, s. 1154-1163, afiliacja: ALK.

BUCHALSKA J. (2017), "Star Athletica v. Varsity Brands - nowe wyzwanie dla fashion law", THEMIS POLSKA NOVA, 1(12), s. 86-100, afiliacja: ALK.

BUCHALSKA J. (2016), "Fashion Law: A New Approach?", THE QUEEN MARY LAW JOURNAL, 8, s. 13-26, afiliacja: ALK.

BUCHALSKA J. (2016), "Pseudonim jako znak towarowy ", ROCZNIKI NAUK PRAWNYCH, XXVI, 1, s. 7-26, afiliacja: ALK.

BUCHALSKA J., CHMIELEWSKI K., DOCZEKALSKA A. (2015), "The concept of corporate reputation in marketing and polish law - the search for interdisciplinary communication", EKONOMIA I PRAWO, 14, 2/2015, s. 189-203, afiliacja: ALK.

BUCHALSKA J. (2014), "Registration of an industrial design– principle of specialty", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, VI, 1, s. 449-459, afiliacja: ALK.

BUCHALSKA J. (2014), "Zasada specjalności ograniczająca prawo z rejestracji wzoru przemysłowego", PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO, 6, s. 46-52, afiliacja: ALK.

BUCHALSKA J. (2013), "Ochrona prawa z rejestracji zarejestrowanego wspólnotowego wzoru przemysłowego", MONITOR PRAWNICZY, 1, s. 46-52, afiliacja: ALK.

BUCHALSKA J. (2013), "Glosa do wyroku SN z dnia 5 lipca 2012 r., IV CSK 23/12", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 7-8, s. 566-569, afiliacja: ALK.

BUCHALSKA J. (2013), "Instytucja odesłania w zakresie unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego", OPOLSKIE STUDIA ADMINISTRACYJNO-PRAWNE, XI/1, s. 43-50, afiliacja: ALK.

BUCHALSKA J. (2013), "Rejestracja dóbr własności przemysłowej w świetle prawa polskiego", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, V, -, s. 521-536, afiliacja: ALK.

BUCHALSKA J. (2013), "Wyjątek Bolara - rozważania na gruncie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 października 2013 r, IV CSK 92/131", Medyczna Wokanda, 5, s. 219-232, afiliacja: ALK.

BUCHALSKA J. (2012), "Internet a wolność środków społecznego przekazu", THEMIS POLSKA NOVA, 1(2), s. 224-239, afiliacja: ALK.

BUCHALSKA J. (2010), "Ochrona wzorów wspólnotowych w prawie unijnym", EDUKACJA PRAWNICZA, 10, s. -, afiliacja: Inna.

BUCHALSKA J. (2009), "Prawo własności przemysłowej a prawo własności intelektualnej", KRYTYKA PRAWA, 1, s. -, afiliacja: Inna.

 

Monografie:

BUCHALSKA J. (2015), "Nazwisko jako przedmiot ochrony w prawie polskim", Wolters Kluwer Polska, Warszawa, afiliacja: ALK.

BUCHALSKA J. (2013), "Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego", LEXIS-NEXIS, Warszawa, afiliacja: ALK.

Rozdziały w monografiach:

BUCHALSKA J. (2019), "Gericht für den öffentlichen Dienst War die Spezialisierung im Rahmen des europäischen Gerichtswesens ein gelungenes Experiment?", w: B. Łukańko und A. Thiele (red.), Reformprozesse der Europäischen Gerichtsbarkeit, Mohr Siebeck, Göttingen, s. 35-50, afiliacja: ALK.

BUCHALSKA J. (2018), "Prawne aspekty ochrony mody", w: Jacek Sobczak, Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Ksenia Kakareko (red.), Prawo wobec kultury i sztuki, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 247-268, afiliacja: ALK.

BUCHALSKA J. (2017), "Prawo do bycia zapomnianym - w orzecznictwie polskim", w: Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Ksenia Kakareko, Jacek Sobczak (red.), Prawo prywatności jako reguła społeczeństwa informacyjnego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 147-169, afiliacja: ALK.

BUCHALSKA J. (2017), "The right to be forgotten", w: Jacek Sobczak, Jedrzej Skrzypczak,Ksenia Kakareko (red.), Media Law in the Time of Liquid Modernity: Hot Topics in the European and polish Media Law, LOGOS VERLAG BERLIN GMBH, Berlin, s. 139-150, afiliacja: ALK.

BUCHALSKA J. (2017), "Swoboda umów a dysponowanie nazwiskiem jako znakiem towarowym", w: Michał Tomalak (red.), Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 1195-1215, afiliacja: ALK.

BUCHALSKA J. (2016), "Fasion Law - kilka uwag wstępnych", w: T. Ereciński, P. Grzegorczyk, K. Weitz (red.), SINE IRA ET STUDIO. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 807-821, afiliacja: ALK.

BUCHALSKA J. (2016), "Tytuł prasowy jako znak towarowy", w: Jacek Sobczak, Katarzyna Chałubińskia-Jentkiewicz (red.), Prawo prasowe między wymogami prawa, nakazami etyki a oczekiwaniami rynku. W poszukiwaniu nowego modelu dziennikarstwa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 305-319, afiliacja: ALK.

BUCHALSKA J. (2016), "Wykorzystywanie nazwiska w Fashion Law", w: Janusz W. Adamowski, Tadeusz Wallas, Ksenia Kakarenko (red.), Między Klio a Themis , Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, Poznań, s. 214-227, afiliacja: ALK.

BUCHALSKA J. (2016), "Ochrona własności intelektualnej w Chinach- prawa człowieka a koncepcja wartości azjatyckich ", w: Jerzy Jaskernia, Kamil Spryszak  (red.), Azjatyckie systemy ochrony praw człowieka. Inspiracja uniwersalna- uwarunkowania kulturowe- bariery realizacyjne , ADAM MARSZAŁEK WYDAWNICTWO, Toruń, s. 703-715, afiliacja: ALK.

BUCHALSKA J. (2015), "Ochrona nazwiska osoby zmarłej użytego w znakach towarowych", w: Jacek Gołaczyński, Jacek Mazurkiewicz, Jarosław Turłukowski, Daniel Karkuta (red.), Non omnis moriar.Osobiste i majątkowe aspekty prawne śmierci człowieka. Zagadnienia wybrane, Oficyna Prawnicza, Wrocław, s. 111-125, afiliacja: ALK.

BUCHALSKA J. (2015), "Hate speech - website administrators' liability for content on website ", w: Jacek Sobczak, Jędrzej Skrzypczak  (red.), Professionalism in Journalism in the Era of New Media , LOGOS VERLAG BERLIN GMBH, Berlin, s. , afiliacja: ALK.

BUCHALSKA J. (2015), "Swobodne wykonywanie praktyk religijnych - uwagi na tle orzecznictwa", w: Stec Piotr, Załucki Mariusz (red.), Wokół rekodyfikacji prawa cywilnego, OFICYNA WYDAWNICZA AFM, Kraków, s. 445-460, afiliacja: ALK.

BUCHALSKA J. (2014), "Jak korzystać z prawa własności przemysłowej w działalności przedsiębiorcy kreatywnego?", w: P.Kaczmarek-Kurczak, K.Dąbrowska (red.), Oblicza Kreatywności Przedsiębiorczość w Sektorach Kreatywnych dla początkujących i zaawansowanych, Akademia Leona Kozminskiego, Warszawa, s. 156-177, afiliacja: ALK.

BUCHALSKA J. (2014), "User Interface: Legal Protection", w: - (red.), Proceedings of the 2014 Mulitmedia, Interaction, Design and Innovation International Conference on Multimedia, Interaction, Design and Innovation, ---, s. online, afiliacja: ALK.

BUCHALSKA J. (2014), "Mowa nienawiści - odpowiedzialność administratorów strony za treści umieszczone na stronie www", w: Jędrzej Skrzypczak (red.), Nowe media: dylematy - zagrożenia - szanse, Sciptorium, Opole, s. 193-205, afiliacja: ALK.

BUCHALSKA J. (2011), "Prawo własności przemysłowej", w: Sieńczyło-Chlabicz J. (red.), Prawo własności intelektualnej, LEXIS-NEXIS, Warszawa, s. -, afiliacja: Inna.  

 

Dr Joanna Buchalska prowadzi wykłady, konwersatoria i seminaria z następujących przedmiotów: analiza wartości przedsiębiorstwa, prawa autorskie w naukowej pracy socjologa, prawo autorskie w badaniach naukowych, prawo cywilne – część ogólna, prawne i finansowe aspekty marketingu, prawo rzeczowe, prawo własności intelektualnej i przemysłowej, plagiat i etyka badawcza, prawo reklamy. Od 2010 roku jest opiekunem naukowym Prawniczego Koła Naukowego – Prawa Własności Intelektualnej w ALK. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa autorskiego. Od 2017 roku wykładowca na studiach podyplomowych a Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (umowa cywilnoprawna).