dr Jacek Nożewski

Katedra Zarządzania
Adiunkt

Doktor nauk społecznych, medioznawca i politolog. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego działalność naukowa obejmuje komunikację społeczno-polityczną, analizę struktur agendy medialnej i publicznej oraz organizacji medialnych. W prowadzonych badaniach stara się stosować podejście interdyscyplinarne. Jego doświadczenie badawcze i akademickie opiera się na metodach ilościowych i jakościowych, w tym analizie sieciowej. Brał aktywny udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych z zakresu nowych mediów, komunikacji oraz dziennikarstwa. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz International Communication Association. W latach 2017-2021 pracował w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu, gdzie obok działalności dydaktycznej współtworzył kierunek Big data, digital marketing and trendwatching. Do 2021 wykładowca biznesowych studiów podyplomowych: Big Data – Analytics & Society w zakresie analizy sieci społecznych w ramach Collegium Da Vinci w Poznaniu. 

Publikacje w czasopismach naukowych:

NOŻEWSKI J. (2018), "BOOK REVIEW: Dan Schill, Rita Kirk, Amy E. Jasperson (eds.) (2017). Political Communication in Real Time. Theoretical and Applied Research Approaches. New York Routledge, pp. 282, ISBN 978-1-138-94941-6.", Central European Journal of Communication, vol.11, No 1(20), s. 111-114, afiliacja: ALK.