alk
dr Iwona Nowakowska
Katedra Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki
Starszy wykładowca