dr Iwona Nowakowska

Katedra Metod Ilościowych I Zastosowań Informatyki
Starszy wykładowca

Dr Iwona Nowakowska - doktor nauk ekonomicznych, magister matematyki, starszy wykładowca w Katedrze Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki. Dr Iwona Nowakowska pełni funkcję kierownika Zakładu Metod Matematycznych i Statystycznych w Katedrze Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki w Akademii Leona Koźmińskiego. Stypendystka University of Albacete, Universitat de Valencia (Hiszpania) oraz University of Ioannina (Grecja). Zainteresowaniami badawczymi dr Iwony Nowakowskiej są m.in. matematyka, statystyka, a w szczególności teoria gier. Autorka rozdziałów w monografii i artykułów naukowych. Aktywna uczestniczka konferencji krajowych i zagranicznych. Charakter dorobku naukowego pokrywa się z zajęciami prowadzonymi w Akademii Leona Koźmińskiego.

Publikacje w czasopismach naukowych:

NOWAKOWSKA I., Nowakowski A. (2011), "A dual dynamic programming for minimax optimal control problems governed by parabolic equation", OPTIMIZATION, 60, 3, s. 347-363, afiliacja: Inna.

NOWAKOWSKA I. (2008), "Dirichlet Problem for Semilinear Hyperbolic Equation –Multidimensional Case", JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS, Volume 338, Issue 2, s. 771–783, afiliacja: Inna.

NOWAKOWSKA I., Nowakowski A. (2005), "Dirichlet problem for semilinear hyperbolic equation", NONLINEAR ANALYSIS: THEORY, METHODS & APPLICATIONS, 5-7, 63, s. e43–e52, afiliacja: Inna.

NOWAKOWSKA I. (2003), "Czy Komputer Może Myśleć?", INNOWACJE W EDUKACJI AKADEMICKIEJ, czerwiec, s. -, afiliacja: Inna.

NOWAKOWSKA I. (2003), "The Dual Dynamic Programming and Production Analysis with Long Time Cost Function", WSEAS TRANSACTIONS ON MATHEMATICS, 2, Issues: 1 and 2, s. 7-12, afiliacja: Inna.

NOWAKOWSKA I., Gonicka J. (2002), "Internet a Nauczanie", INNOWACJE W EDUKACJI AKADEMICKIEJ, Numer Specjalny Nr 2/2002 (2), s. 165 – 178, afiliacja: Inna.

NOWAKOWSKA I., Gonicka J. (2002), "Koncepcja Twórczego Uczenia Matematyki", INNOWACJE W EDUKACJI AKADEMICKIEJ, czerwiec, s. -, afiliacja: Inna.

NOWAKOWSKA I. (2000), "The Production Analysis by Dual Dynamic Programming", Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, 152, s. 149 – 159, afiliacja: Inna.

Rozdziały w monografiach:

NOWAKOWSKA I., Nowakowski A. (2005), "Difference Approximation of Hamilton Jacobi Equation. Convergence", w: Sandberg Irwin W.  (red.), Proceedings of the WSEAS Conferences: 9th WSEAS International Conference on Systems ( ICS 2005), WORLD SCIENTIFIC AND ENGINEERING ACADEMY AND SOCIETY (WSEAS), Stevens Point, s. Article No. 72, afiliacja: Inna.

NOWAKOWSKA I. (2001), "Approximation of Optimal Value. Stability", w: Mastorakis N.E., Pecorelli-Pers L.A. (red.), Advances in Systems Science: Measurement, Circuits and Control, WORLD SCIENTIFIC AND ENGINEERING SOCIETY PRESS, Kreta, s. 550 – 555, afiliacja: Inna.

NOWAKOWSKA I. (1996), "Introduction to the Differential Games", w: Domański C., Korzeniewski J. (red.), Proceedings of 15th International Conference on Multivariate Statistical Analysis, MSA’96, ABSOLWENT, Łódź, s. 221 – 231, afiliacja: Inna.  

Dr Iwona Nowakowska prowadzi zajęcia z zakresu matematyki i statystyki na różnych kierunkach na nitce polskiej i angielskiej na poziomach studiów licencjackich i magisterskich oraz na studiach podyplomowych Executive MBA. Dr Iwona Nowakowska jest autorem różnorodnych materiałów dla studentów ALK, które dotyczą wszystkich prowadzonych prze nią kursów, zarówno w języku polskim jak i angielskim i zawierają one elementy teorii, przykłady, ćwiczenia i casy. Na zajęciach wprowadza innowacyjne metody nauczania, np. poprzez gry i rywalizacje.