Kondratowicz-Garbarska Irena
dr Irena Kondratowicz-Garbarska
Katedra Rachunkowości
Starszy wykładowca