Kondratowicz-Garbarska Irena

dr Irena Kondratowicz-Garbarska

Katedra Rachunkowości
Starszy wykładowca

Dr Irena Kondratowicz- Garbarska - Zainteresowania naukowe dr Kondratowicz- Garbarskiej koncentrują się m.in. na problematyce wyceny w rachunkowości, majątku jednostki gospodarczej, standaryzacji i harmonizacji polskiego prawa bilansowego z międzynarodowymi standardami rachunkowości, a także zagadnienia rachunkowości finansowej i sprawozdawczość finansowej. Aktywna uczestniczka konferencji naukowych na szczeblu krajowym. Autorka publikacji z zakresu rachunkowości.

Monografie:

 

  1. KONDRATOWICZ-GARBARSKA I. (2013), "Rachunek zysków i strat. Istota, cele i praktyczne zastosowania", Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

  1. KONDRATOWICZ-GARBARSKA I. (2006), "Rachunek zysków i strat. Teoria i praktyka", WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

  1. KONDRATOWICZ-GARBARSKA I., TURYNA J. (2005), "Encyklopedia Rachunkowości", PWN LEXISNEXIS, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

  1. KONDRATOWICZ-GARBARSKA I., SZYSZKO L., SZCZEPAŃSKI J., ICKIEWICZ J., REDEL D., MARZEC A. (2005), "Finanse Przedsiębiorstwa wyd.II", PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

Rozdziały w monografiach:

 

  1. KONDRATOWICZ-GARBARSKA I. (2014), "Klasyfikacja kosztów  dla celów sprawozdawczości finansowej", w: Dobija D.; Kucharczyk M. (red.), Rachunkowość zarządcza. Analiza i interpretacja, WOLTERS KLUWER BUSINESS, Warszawa, s. 51-110, afiliacja: ALK.

 

  1. KONDRATOWICZ-GARBARSKA I. (2009), "Klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczości finansowej", w: D. Dobija, M. Kucharczyk (red.), Rachunkowość zarządcza. Teoria, praktyka, aspekty behawioralne, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 47-96, afiliacja: ALK.

 

  1. KONDRATOWICZ-GARBARSKA I. (2007), "Rachunek zysków i strat", w: Szczepański J., Szyszko L. (red.), Finanse Przedsiębiorstwa wydanie III zmienione i rozszerzone, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, Warszawa,  afiliacja: WSPIZ.

 

  1. KOPCZYŃSKA T., KONDRATOWICZ-GARBARSKA I. (2006), "Wpływ uregulowań MSR 38 na ocenę konkurencyjności firm", w: praca zbiorowa (red.), Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, Tom II – Analiza standardów rachunkowości, PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ W KATOWICACH, Katowice,afiliacja: WSPIZ.

 

KONDRATOWICZ-GARBARSKA I. (2003), "Sprawozdawczość finansowa", w: Szczepański Jan, Szyszko Lech   (red.), Finanse przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, afiliacja: Inna

  • 01.10.2013 Nagroda główna IX Targów Wydawnictw Ekonomicznych za najlepszą publikację w kategorii Rachunkowość i Księgowość