dr inż. Kazimierz Zieliński

Post doc w projekcie badawczym BigMig: Cyfrowe i analogowe ślady migrantów w dużych i małych zbiorach danych oraz zdolności ludzkie, realizowanym w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (Polska), pod kierownictwem prof. dr hab. Izabeli Grabowskiej.  

 • Prowadzi badania w zakresie Informatyki Społecznej.
 • Przetwarzanie języka naturalnego 
 • Text-mining
 • Analiza dużych zbiorów danych
 • Pozyskiwanie i obróbka danych z mediów społecznościowych
 • Systemy dialogowe

od 2019 Adiunkt na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie (PJATK) 2019 - obrona rozprawy doktorskiej na Wydziale Informatyki PJATK w dziedzinie Informatyki Społecznej

 • “Tell Me How You Feel: Designing Emotion-Aware Voicebots to Ease Pandemic Anxiety In Aging Citizens”, 2022, preprint http://arxiv.org/abs/2207.10828
 • Published code of a dialog system for booking of services (project RPMA.01.02.00-14-b405/18-00), 2022,  https://github.com/selidor-hub/DialogueSystem
 • “Computing controversy: Formal model and algorithms for detecting controversy on Wikipedia and in search queries”, Information Processing & Management, Vol. 54, Issue 1, January 2018, p. 14-36
 • “Document controversy classification based on the wikipedia category structure”, Computer Science, 2015, Vol. 16 (2)
 • “Predicting Controversy of Wikipedia Articles Using the Article Feedback Tool”, Proceedings of the 2014 International Conference on Social Computing, August 2014
 • “Mobile telecommunication systems changed the electronic communications and ICT market”, 2013, Journal of Telecommunications and Information Technology