dr inż. Kazimierz Zieliński

Doktor inżynier informatyki, naukowiec w dziedzinie Informatyki Społecznej, wykładowca akademicki 

Post doc w projekcie badawczym BigMig: Cyfrowe i analogowe ślady migrantów w dużych i małych zbiorach danych oraz zdolności ludzkie, realizowanym w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (Polska), pod kierownictwem prof. dr hab. Izabeli Grabowskiej.

Prowadzi badania w zakresie Informatyki Społecznej z wykorzystaniem przetwarzania języka naturalnego, text-miningu, analizy dużych zbiorów danych z mediów społecznościowych, Wikipedii, systemów dialogowych. 

Od 2019 r. pracuje jako wykładowca i nauczyciel akademicki na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie (PJATK). W 2019 r. obronił rozprawę doktorską na Wydziale Informatyki PJATK pt. “Model formalny, metody i algorytmy wykrywania kontrowersji artykułów Wikipedii oraz zapytań do wyszukiwarek”.

  • “Tell Me How You Feel: Designing Emotion-Aware Voicebots to Ease Pandemic Anxiety In Aging Citizens”, 2022, preprint http://arxiv.org/abs/2207.10828 
  • Published code of a dialog system for booking of services (project RPMA.01.02.00-14-b405/18-00), 2022,   
  • https://github.com/selidor-hub/DialogueSystem 
  • “Computing controversy: Formal model and algorithms for detecting controversy on Wikipedia and in search queries”, Information Processing & Management, Vol. 54, Issue 1, January 2018, p. 14-36 
  • “Document controversy classification based on the wikipedia category structure”, Computer Science, 2015, Vol. 16 (2) 
  • “Predicting Controversy of Wikipedia Articles Using the Article Feedback Tool”, Proceedings of the 2014 International Conference on Social Computing, August 2014 
  • “Mobile telecommunication systems changed the electronic communications and ICT market”, 2013, Journal of Telecommunications and Information Technology
  • Członek Centrum Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością (CRASH) w Akademii Leona Koźmińskiego 
  • Członek Oddziału Elektroniki Informatyki Telekomunikacji Stowarzyszenia Elektryków Polskich