Helena Chmielewska-Szlajder
dr Helena Chmielewska-Szlajfer
Katedra Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym
Adiunkt