alk
dr Halina Wiśniewska
Centrum Języków Obcych
starszy lektor