alk

dr Halina Wiśniewska

Centrum Języków Obcych
starszy lektor

Publikacje w czasopismach naukowych:

WIŚNIEWSKA H. (2015), "Communicative Competence in Professional Discourse ", LINGUISTICS AND LITERATURE STUDIES, 3, 2, s. 50-57, afiliacja: ALK.

WIŚNIEWSKA H. (2012), "ESP Global Textbooks Modification", SINO-US. ENGLISH TEACHING, 1, s. 864-871, afiliacja: ALK.

WIŚNIEWSKA H. (2012), " ESP Global Textbooks Modifications", Sino-US English Teaching, 9, 1, s. 864-871, afiliacja: ALK.

WIŚNIEWSKA H. (2011), "International Business Communication: Metadiscourse in Business Writing", International Journal of Multidisciplinary Thought, 1, 5, s. 113-118, afiliacja: ALK.

JENDRYCH E., WIŚNIEWSKA H., Pułaska-Turyna B. (2010), "Samoocena kompetencji językowych studentów uczących się angielskiego języka biznesu - badanie ankietowe", LINGWISTYKA STOSOWANA, 2, 2, s. 93-112, afiliacja: ALK.

WIŚNIEWSKA H. (2010), "Materiały dydaktyczne w nauczaniu języka specjalistycznego - badanie ankietowe", LINGUODIDACTICA, XIV, s. 271-281, afiliacja: ALK.

WIŚNIEWSKA H. (2010), "Przydatność repetytorium językowego w procesie uczenia się/nauczania", ZESZYTY NAUKOWE WSEI, ---, s. ---, afiliacja: ALK.

WIŚNIEWSKA H., JENDRYCH E. (2009), "O nauczaniu business english", JĘZYKI OBCE W SZKOLE, 1, s. 85-88, afiliacja: ALK.

WIŚNIEWSKA H., JENDRYCH E. (2009), "Dlaczego nie case studies?", JĘZYKI OBCE W SZKOLE, 3, s. 42-46, afiliacja: ALK.

JENDRYCH E., WIŚNIEWSKA H. (2009), "Studium przypadku jako materiał dydaktyczny w nauczaniu specjalistycznego języka Business English", LINGWISTYKA STOSOWANA, 1, s. 127-140, afiliacja: ALK.

WIŚNIEWSKA H. (2009), "Wybrane zagadnienia English for Specific Purposes w procesie glottodydaktycznym", JĘZYKI SPECJALISTYCZNE, 9, s. 175-201, afiliacja: ALK.

Monografie:

WIŚNIEWSKA H., JEMIELNIAK D., KOŹMIŃSKI A., JENDRYCH E. (2014), "Management Matters", WOLTERS KLUWER BUSINESS, Warszawa, afiliacja: ALK.

JENDRYCH E., WIŚNIEWSKA H. (2012), "Business Matters", WOLTERS KLUWER BUSINESS, Warszawa, afiliacja: ALK.

JENDRYCH E., WIŚNIEWSKA H. (2010), "Money Matters", Wolters Kluwer Polska, Warszawa, afiliacja: ALK.

JENDRYCH E., WIŚNIEWSKA H. (2008), "Business Topics", WYDAWNICTWO AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, afiliacja: ALK.

JENDRYCH E., WIŚNIEWSKA H. (2008), "Business English", SMART EDUCATION, Warszawa, afiliacja: ALK.

WIŚNIEWSKA H. (2004), "Skrypt języka angielskiego dla studentów zaocznych. Poziom IIIA", WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

Rozdziały w monografiach:

WIŚNIEWSKA H. (2017), "Learner autonomy: The role of educational materials in fostering self-evaluation“ Autonomy in Second Language Learning: Managing the Resources", w: Pawlak M., Mystkowska-Wiertelak A., Bielak J. (red.), Autonomy in Second Language Learning: Managing the Resources. Second Language Learning and Teaching, Springer, Cham, s. 85-98, afiliacja: ALK.

WIŚNIEWSKA H. (2017), "Learner Autonomy: The Role of Educational Materials in Fostering Self- evaluation", w: Pawlak Mirosław, Anna Mystkowska-Wiertelak, Jakub Bielak (red.), Autonomy in Second Language Learning: Managing the Resources, Springer International Publishing, s. 85-98, afiliacja: ALK.

WIŚNIEWSKA H. (2015), "Communicative Competence in Global Business Communication", w: Département de Linguistique de l’Université de Geneve, Switzerland (red.), Communicative Cpmpetence in Global Business Communication,  Département de Linguistique de l’Université de Geneve, s. -, afiliacja: ALK.

WIŚNIEWSKA H. (2014), "Professional communication in the world of diversity", w: Gerhard Budin, Vesna Lušicky (red.), Languages for Special Purposes in a Multilingual,Transcultural World. Proceedings of the 19th European Symposium on Languages for Special Purposes, University of Viennax2_1, s. 214-219, afiliacja: ALK.

WIŚNIEWSKA H. (2013), "International Business Communication:Towards more effective writing skills ", w: Marek Kuczynski, Leszek Szymanski (red.), Language, Thought and Education: Across Systems, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Gora, s. 71-86, afiliacja: ALK.

WIŚNIEWSKA H. (2013), "Communicative Competence in Global Business Communication", w: - (red.), 19th ICL Papers, Departement de Linguistique de l'Universite de Geneve, Genewa, s. 1-15, afiliacja: ALK.

JENDRYCH E., WIŚNIEWSKA H. (2013), "Case studies jako skuteczna technika zarządzania dyskursem na kursach business English", w: M. Pawlak (red.), Rola dyskursu edukacyjnego w uczeniu się i nauczaniu języka obcego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, s. 157-174, afiliacja: ALK.

WIŚNIEWSKA H. (2012), "The role and effectiveness of Check Your Vocabulary books.", w: Tania Pattison (red.), IATEFL 2011 Brighton Conference Selections, IATEFL, University of Kent, Canterbury, s. 73-75, afiliacja: ALK.

WIŚNIEWSKA H. (2012), "Written business discourse in lingua franca: a pedagogical perspective", w: Bednarek A. (red.), Interdisciplinary Perspectives in Cross-Cultural Communication, LINCOM , Munchen, s. -, afiliacja: ALK.

WIŚNIEWSKA H., JENDRYCH E. (2012), "BUSINESS CERTIFICATE EXAMINATIONS IN ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES (ESP) COURSES", w:  (red.), External Business Exams and Vocational Qualifications Offered by LCCI IQ. An Answer to New Trends in the 21st Century, CRACOW UNIVERSITY OF ECONOMICS, Kraków, s. 62-70, afiliacja: ALK.

JENDRYCH E., WIŚNIEWSKA H. (2012), "Meeting the Linguistic and Non-linguistic Needs of Language Learners at Tertiary Level of Education", w: Gomez Chova L., Candel Torres I., Lopez Martinez A (red.), International Technology, Education and Development, IATED, Walencja, s. 1093-1103, afiliacja: ALK.

WIŚNIEWSKA H. (2011), "Modern teaching materials: SWOT analysis of an ESP textbook", w: Harrington R. (red.), The Future o Education, Volume 1, SIMONELLI EDITORE, Florencja, s. 114-118, afiliacja: ALK.

WIŚNIEWSKA H. (2011), "ESP: Finding new  applications for ready-made tasks", w: - (red.), 3rd International Conference on Education and New Learning Technologies, International Association of Technology, Education and Development, Barcelona, s. 605-610, afiliacja: ALK.

WIŚNIEWSKA H. (2011), "ESP: Developing interpersonal communication skills for workplace interactions", w: - (red.), 3rd International Conference on Education and New Learning Technologies, IATED, Barcelona, s. 509-604, afiliacja: ALK.

WIŚNIEWSKA H. (2011), "Revision books in ESP: Myths and Reality", w: Akbarov A. (red.), Languages for Specific Purposes in Theory and Practice, Cambridge University Press, Cambridge, s. 103-113, afiliacja: ALK.

WIŚNIEWSKA H. (2011), "Vocabulary self-assessment in adult language learning", w: Polovina V. (red.), Language for Specific Purposes: Challenges and Perspectives. Book of Proceedings, Belgrade University, Belgrad, s. 227-234, afiliacja: ALK.

WIŚNIEWSKA H. (2011), "Interdyscyplinarność komunikacji biznesowej w dobie globalizacji", w: K. Jaworska-Biskup, B. Kijek, A. Szwajczuk (red.), Interdyscyplinarność w dydaktyce nauczania języków obcych, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, Szczecin, s. xxx, afiliacja: ALK.

JENDRYCH E., WIŚNIEWSKA H. (2010), "Designing Content-led Tasks for ESP Students", w: Gomez Chova L., Marti Belenguer D., Candel Torres I. (red.), International Conference of Education, Research and Innovation 2010, IATED, Madryt, s. 227-234, afiliacja: ALK.

JENDRYCH E., WIŚNIEWSKA H. (2010), "How to design challenging tasks for Adult Learners", w: Martelini L. (red.), ICT for Language Learning, SIMONELLI EDITORE, Florencja, s. 23-28, afiliacja: ALK.

JENDRYCH E., WIŚNIEWSKA H. (2010), "Quality Standards in Teaching Business English at Universities", w: Martelini L. (red.), ICT for Language Learning, SIMONELLI EDITORE, Florencja, s. 563-568, afiliacja: ALK.

JENDRYCH E., WIŚNIEWSKA H. (2010), "The Need of Teaching Materials and Suplementation", w: - (red.), Komunikacja specjalistyczna, WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, Warszawa, s. -, afiliacja: ALK.

JENDRYCH E., WIŚNIEWSKA H., Pułaska-Turyna B. (2010), "Priorytety językowe studentów Business English i ocena materiałów dydaktycznych - badanie ankietowe", w: - (red.), Komunikacja specjalistyczna, WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, Warszawa, s. -, afiliacja: ALK.