prof. Witold Bielecki

dr hab. Witold T. Bielecki

Katedra Metod Ilościowych I Zastosowań Informatyki
Profesor nadzwyczajny