dr hab. Paweł Krzyworzeka

Katedra Zarządzania W Społeczeństwie Sieciowym
Profesor nadzwyczajny

Publikacje w czasopismach naukowych:

KRZYWORZEKA P., Krzyworzeka A. (2021), "They’re Throwing Mud at Us. At Least Now They Have a Reason: Work, Control and Values in Teachers’ Work", Public Policy and Administration, Vol.20 Nr 1, s. 9-20, afiliacja: ALK.

Gaggiotti H., KOSTERA M., KRZYWORZEKA P. (2017), "More than a method? Organisational ethnography as a way of imagining the social", CULTURE AND ORGANIZATION, 23, 5, s. 325-340, afiliacja: ALK.

KRZYWORZEKA P. (2015), "Nagradzanie zewnatrzorganizacyjne - między darem a towarem", PRAKSEOLOGIA, 1, 157, s. 145-165, afiliacja: ALK.

KRZYWORZEKA P. (2014), "Muzea w pogoni za nowoczesnością. O możliwościach wykorzystania etnografii w zarządzaniu i zarządzania w etnografii", Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej , 1, 1, s. 177-198, afiliacja: ALK.

KRZYWORZEKA P. (2013), "Rola czasu pracy w kulturze profesjonalnej prawników", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE, 22, 1(124), s. 16-35, afiliacja: ALK.

KRZYWORZEKA P. (2013), "Ethnography as Direct Sales", Tamara - Journal for Critical Organization Inquiry, 11, 3, s. 45-57, afiliacja: ALK.

RODAK O., KRZYWORZEKA P. (2013), "Jak (nie) przygotowywać studentów do pracy w biznesie", ETNOGRAFIA POLSKA, LVII, 1-2, s. 105-117, afiliacja: ALK.

KRZYWORZEKA P., Krzyworzeka A. (2012), "Etnografia w badaniu wiedzy ukrytej", E-MENTOR, 43, 1, s. 66-69, afiliacja: ALK.

KRZYWORZEKA P. (2012), "Kultura organizacyjna - ślepa uliczka teorii organizacji", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 01/2012, s. 72-81, afiliacja: ALK.

KRZYWORZEKA P. (2011), "W obronie rutyny w zarządzaniu. O zachowaniach rutynowych, rytualnych i performatywnych w sytuacjach niepewności", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, (110), 3/2011, s. 39-48, afiliacja: ALK.

KRZYWORZEKA P. (2011), "Sprzedawcy bezpośredni jako przedsiębiorcy transnarodowi – przypadek Amway i Mary Kay Cosmetics", PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 32, 2, s. 154-171, afiliacja: ALK.

KRZYWORZEKA P. (2011), "O komforcie podzielanego paradygmatu i wysiłku porozumienia międzydyscyplinarnego", OPCIT MASZYNA INTERPRETACYJNA, Czerwiec, s. 1, afiliacja: ALK.

KRZYWORZEKA P. (2010), "Wiedzochłonne organizacje", E-MENTOR, 3, 35, s. 59-62, afiliacja: ALK.

KRZYWORZEKA P. (2010), "Podglądanie w wydaniu biznesowym", MARKETING W PRAKTYCE, 4 (146), s. 12-14, afiliacja: ALK.

Monografie:

KRZYWORZEKA P. (2017), "Nagrody biznesowe. Etnografia rytuałów merytokracji", Wydawnictwo Poltext, Warszawa, afiliacja: ALK.

KRZYWORZEKA P. (2017), "LLOYD WARNER. Pierwszy antropolog organizacji", Wydawnictwo Poltext, Warszawa, afiliacja: ALK.

Rozdziały w monografiach:

KRZYWORZEKA P., Gaggiotti H. (2021), "In search of openness to the ethnographic analysis of work: early organisational anthropology and contemporary organisational theorising", w: M. Kostera, N. Harding (red.), Organizational Ethnography, Edward Elgar Publishing, s. 178–199, afiliacja: ALK.

KRZYWORZEKA P. (2020), "Nagradzanie zewnątrzorganizacyjne. Między darem a towarem (z nowym komentarzem autora)", w: Wojciech W. Gasparski, Witold Kieżun (red.), Krytyczna Teoria Organizacji. Elementy Filozofii i Praktyki Zarządzania, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. DO UZUPEŁNIENIA, afiliacja: ALK.

KRZYWORZEKA P., Kostera M., Gaggiotti H. (2018), "Neglecting the anthropological origins of organizing: Causes and consequences", w: Peltonen T., Gaggiotti H., Case P. (red.), Origins of Organizing, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, s. 48-68, afiliacja: ALK.

KRZYWORZEKA P. (2015), "Etnografia", w: M. Kostera (red.), Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym, SEDNO-WYDAWNICTWO AKADEMICKIE, s. 27-36, afiliacja: ALK.

KRZYWORZEKA P. (2014), "Structure and Agency in Law Firms: Qualitative Analysis of Long Work Hours Phenomenon", w: Dariusz Jemielniak (red.), Legal Professions at the Crossroads, PETER LANG GMBH, Frankfurt am Main · Bern · Bruxelles · New York · Oxford · Warszawa · Wien, s. 139-160, afiliacja: ALK.

KRZYWORZEKA P., JEMIELNIAK D. (2014), "Władza w międzyorganizacyjnych relacjach", w: Andrzej K. Koźmiński, Dominika Latusek-Jurczak (red.), Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer, s. 69-89, afiliacja: ALK.

KRZYWORZEKA P., KOSTERA M. (2012), "Etnografia", w: Dariusz Jemielniak (red.), Badania Jakościowe, PWN, Warszawa, s. 167-187, afiliacja: ALK.

KRZYWORZEKA P. (2011), "Wielopoziomowe widowiska – etnografia marketingu sieciowego", w: Kostera M. (red.), Etnografia organizacji - Badania polskich firm i instytucji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot, s. 137-156, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D., KRZYWORZEKA P. (2011), "Cyfrowa edukacja - szansa i wyzwanie", w: Piotr Zbieranek (red.), Jak wykorzystać potencjał edukacji pozaszkolnej w Polsce? , INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ, Gdańsk, s. 101-106, afiliacja: ALK.

KRZYWORZEKA P. (2008), "Kultura i organizacje. Perspektywa antropologiczna", w: Kostera M. (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu, WAiP, Warszawa, s. 179-197, afiliacja: Inna.