dr hab. Paweł Korzyński

Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Profesor Akademii Leona Koźmińskiego

prof. ALK dr hab. Paweł Korzyński pracuje jako profesor ALK i Kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi. W latach 2011-2013 brał udział w programie badawczym na Harvard Business School. Od 2016 roku współpracuje z INSEAD Business School, gdzie realizuje projekt badawczy dotyczący technostresu. Jest również członkiem Zarządu w agencji doradztwa personalnego PGB Human Resources oraz partnerem w agencji executive search N2Growth (która w rankingu Forbes plasuje się w pierwszej 10tce na świecie). Ma doświadczenie w zakładaniu start-upów w branży HR, takich jak HRplatform.pl (Applicant Tracking System) lub MSplatform (platforma do badań Mystery Shopping). Paweł Korzyński jest też autorem wielu publikacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, przywództwa i profesjonalnych platform społecznościowych w międzynarodowych czasopismach takich, jak International Journal of Manpower, Journal of Managerial Psychology, Business Horizons, European Management Journal, Asia-Pacific Journal of Human Resources, Internet Research and Harvard Business Review. Jest również autorem książki pt. "Przywództwo w erze cyfrowej".

Projekty badawcze:

2011 – 2013 Online Social Networks, Harvard University, Kierownik projektu

2018 – obecnie Liderzy start-upów na internetowych platformach społecznościowych (Miniatura), Narodowe Centrum Nauki, Kierownik Projektu

2016 – 2018 Budowa Teorii Ograniczonego Przywództwa, Narodowe Centrum Nauki, Główny Wykonawca

2018 – obecnie Wymiar Międzynarodowy Teorii Ograniczonego Przywództwa, Narodowe Centrum Nauki, Główny Wykonawca

 

Inne osiągnięcia naukowe:

2017 Nagroda Rektora Akademii Leona Koźmińskiego za prace badawcze

2016 Nagroda Rektora Akademii Leona Koźmińskiego za prace badawcze

2016 Najlepszy tekst na konferencji INBAM w Barcelonie, komitet sterujący konferencji, nagroda przyznana w panelu prowadzonym przez edytorów z Journal of Business and Psychology (z listy JCR)

2015 Nagroda Rektora Akademii Leona Koźmińskiego za prace badawcze

2014 Nagroda Rektora Akademii Leona Koźmińskiego za prace badawcze

2012 Najlepszy tekst na konferencji INBAM w Walencji, nagroda przyznana w panelu prowadzonym przez edytorów z International Journal of Manpower (z listy JCR)

Publikacje w czasopismach naukowych:

KORZYŃSKI P., KOŹMIŃSKI A., BACZYŃSKA A., Haenlein M. (2021), "Bounded leadership: An empirical study of leadership competencies, constraints, and effectiveness", European Management Journal, Vol. 39 Issue 2, s. 226-235, afiliacja: ALK.

KORZYŃSKI P., Haenlein M., Rautiainen M. (2021), "Impression management techniques in crowdfunding: An analysis of Kickstarter videos using artificial intelligence", European Management Journal, Volume 39, Issue 5, s. 675-684, afiliacja: ALK.

MAZUREK G., KORZYŃSKI P., GÓRSKA A., PAŁYGA A. (2020), "Mission Statements in FT Ranked European Business Schools – A Content Analysis", EUROPEAN RESEARCH STUDIES JOURNAL, Vol. XXIII, Issue 1, s. 639-649, afiliacja: ALK.

MAZUREK G., GÓRSKA A., KORZYŃSKI P., Silva S. (2020), "Social Networking Sites and Researcher’s Success", JOURNAL OF COMPUTER INFORMATION SYSTEMS, online, s. online, afiliacja: ALK.

GÓRSKA A., KORZYŃSKI P., MAZUREK G., Pucciarelli F. (2020), "The Role of Social Media in Scholarly Collaboration: An Enabler of International Research Team’s Activation?", JOURNAL OF GLOBAL INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT, online, s. online, afiliacja: ALK.

KORZYŃSKI P., Peris-Ortiz M., Paniagua J. (2020), "Talent Goes Social: Online Corporate Networking and Business Performance", SUSTAINABILITY, online, s. online, afiliacja: ALK.

KORZYŃSKI P., Rook C., Treacy E., Kets de Vries M. (2020), "The impact of self-esteem, conscientiousness and pseudo-personality on technostress", INTERNET RESEARCH, online, s. online, afiliacja: ALK.

KORZYŃSKI P., MAZUREK G., Haenlein M. (2020), "Leveraging employees as spokespeople in your HR strategy: How company-related employee posts on social media can help firms to attract new talent", European Management Journal, Volume 38, Issue 1, s. 204-212, afiliacja: ALK.

Sender A., KORZYŃSKI P. (2019), "How peers’ updates on social media influence job search", JOURNAL OF MANAGERIAL PSYCHOLOGY, Vol. 35 No. 1, s. 1-12, afiliacja: ALK.

KORZYŃSKI P., Paniagua J., Rodriguez-Montemayor E. (2019), "Employee creativity in a digital era: the mediating role of social media", MANAGEMENT DECISION, online, s. online, afiliacja: ALK.

MAZUREK G., KORZYŃSKI P., GÓRSKA A. (2019), "Social media in the marketing of higher education institutions in Poland – preliminary empirical studies", ENTREPRENEURIAL BUSINESS AND ECONOMICS REVIEW, Vol. 7, No. 1, s. 117-133, afiliacja: ALK.

BACZYŃSKA A., KORZYŃSKI P. (2017), "Leadership Competencies Among Managers", JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., 25, Vol. 25, No. 2, s. 6-22, afiliacja: ALK.

Paniagua J., KORZYŃSKI P., Mas-Tur A. (2017), "Crossing borders with social media: Online social networks and FDI", European Management Journal, 35(3), s. 314-326, afiliacja: ALK.

KORZYŃSKI P. (2016), "Score a tweet and post a goal: Social media recipes for sports stars", BUSINESS HORIZONS, 59 (2), s. 185-192, afiliacja: ALK.

KORZYŃSKI P. (2015), "Online networking and employee engagement: What current leaders do?", JOURNAL OF MANAGERIAL PSYCHOLOGY, 30, 5, s. 582 - 596, afiliacja: ALK.

KORZYŃSKI P. (2014), "How does online social networking help leaders communicate? Evidence from the Fortune 500", Asia Pacific Journal of Human Resources, 52, s. 460-475, afiliacja: ALK.

KORZYŃSKI P. (2014), "Overcoming Leadership Limitations: A Theoretical Study of Leadership Behaviors and Methods", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 22, 4(127), s. 26-38, afiliacja: ALK.

KORZYŃSKI P. (2013), "Online social networks and leadership: Implications of a new online working environment for leadership", INTERNATIONAL JOURNAL OF MANPOWER, 34, 8, s. 975-994, afiliacja: ALK.

KORZYŃSKI P. (2013), "Employee Motivation In New Working Environment", INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH, Vol. 5. No. 5. September, s. 184-188, afiliacja: ALK.

KORZYŃSKI P. (2012), "Leading people and leading authentic self through online networking platforms", ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS, 2, s. 231-242, afiliacja: ALK.

KORZYŃSKI P. (2011), "The Role of Online Social Networks in Human Resources and Careerr Management", JOURNAL OF INTERNATIONAL STUDIES, 4, s. 124-133, afiliacja: Inna.

KORZYŃSKI P. (2010), "Zmotywowany kandydat. Planowanie procesu rekrutacji i selekcji pracowników.", PERSONEL I ZARZĄDZANIE, 7, s. -, afiliacja: Inna.

KORZYŃSKI P., Piskorski M. (2010), "Aktywni na WWW", PERSONEL I ZARZĄDZANIE, 6, s. 37-41, afiliacja: Inna.

KORZYŃSKI P. (2009), "Rekrutacja kontra metoda", PERSONEL I ZARZĄDZANIE, 4, s. -, afiliacja: Inna.

KORZYŃSKI P. (2005), "Koordynacja pracy rozproszonej przy użyciu agencji pracy tymczasowej", ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 5, s. -, afiliacja: Inna.

KORZYŃSKI P. (2005), "Przyczyny wstrzymania projektu dyrektywy w sprawie pracowników tymczasowych", PRACA I ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, 11, s. -, afiliacja: Inna.

KORZYŃSKI P. (2005), "Trzeci liść koniczyny. Przyczyna korzystania z agencji pracy tymczasowej", PERSONEL I ZARZĄDZANIE, 11, s. -, afiliacja: Inna.

KORZYŃSKI P. (2005), "Agencyjna praca tymczasowa: regulacje unijne", ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 3-4, s. 62-67, afiliacja: Inna.

KORZYŃSKI P. (2004), "Jakość czy elsatyczność - trendy unijne w agenjci pracy tymczasowej", PERSONEL I ZARZĄDZANIE, 11, s. -, afiliacja: Inna.

Monografie:

KORZYŃSKI P. (2018), "Przywództwo w erze cyfrowej. Sposoby pokonywania ograniczeń na platformach społecznościowych ", Wydawnictwo Poltext, Warszawa, afiliacja: ALK.

Rozdziały w monografiach:

KORZYŃSKI P. (2017), "Online Corporate Social Networking", w: Carayannis, E. G (red.), Encyclopedia of Creativity, Invention, Innovation and Entrepreneurship, Springer, s. 1-4, afiliacja: ALK.

KORZYŃSKI P. (2017), "User-Generated Information System", w: Carayannis, E. G. (red.), Encyclopedia of Creativity, Invention, Innovation and Entrepreneurship, Springer, s. 1-2, afiliacja: ALK.

KORZYŃSKI P. (2017), "Social Media Crowdsourcing", w: Carayannis, E. G (red.), Encyclopedia of Creativity, Invention, Innovation and Entrepreneurship, Springer, s. 1-5, afiliacja: ALK.