dr hab. Mariusz Maciejewski

Katedra Prawa Administr. I Publicznego Gospodarczego
Profesor Akademii Leona Koźmińskiego

prof. ALK dr hab. Mariusz Maciejewski - prowadzi badania w obszarach prawa administracyjnego i zarządzania publicznego (nauki administracji). Łącząc dorobek naukowy obu dziedzin, skupia się na przenoszeniu wiedzy z zakresu zarządzania do prawa administracyjnego w celu zwiększenia skuteczności i efektywności administracji. Uczestnik szeregu projektów grantowych.

Nagrody i odznaczenia:

  • 2020 - Złota odznaka Krajowej Izby Radców Prawnych "Zasłużony dla samorządu Radców Prawnych"
  • 2017 - Srebrna odznaka Krajowej Izby Radców Prawnych "Zasłużony dla samorządu Radców Prawnych"
  • 2006 - Nominacja do nagrody Państwa i Prawa za najlepszą pracę doktorską (wykluczenie z konkursu ze względu na otrzymanie indywidualnej nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
  • 2006 - Indywidualna Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozprawę doktorską 2005 - Nagroda Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego za rozprawę doktorską.
  • Radca Prawny od 2001 r.
  • Mediator w Ośrodku Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (od 2015 r.) oraz w Centrum Mediacji przy Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego (od 2009 r.).
  • Członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie w latach 2010-2013 i 2016-2023.
  • Członek Komisji Zagranicznej i Praw Człowieka Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie w latach 2020-2023
  • Przewodniczący Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie w latach 2010-2018
  • Wiceprzewodniczący Komisji ds. Aplikacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie w latach 2010-2016