dr hab. Mariola Ciszewska-Mlinarič

Katedra Strategii
Profesor Akademii Leona Koźmińskiego

Prof. ALK dr hab. Mariola Ciszewska-Mlinarič jest profesorem Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie pełni funkcję Dziekana Kolegium Zarządzania, Dyrektora Centrum Badawczego Innowacyjnych Strategii Wzrostu oraz kierownika studiów podyplomowych „Strategie wzrostu firmy”. W pracy naukowej podejmuje problematykę strategii internacjonalizacji firm z gospodarek wschodzących, pokonywania dystansu w ekspansji zagranicznej, podejmowania decyzji w procesie umiędzynarodowienia oraz innowacji modeli biznesowych. Jest członkiem w kilku organizacjach naukowych, m.in. w Academy of International Business, Strategic Management Society czy European International Business Academy. Autorka i współautorka licznych publikacji w czasopismach naukowych, rozdziałów i monografii, m.in. „Pokonywanie dystansu w ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw” (2019), „Strategia korporacji” (2015) oraz  nagrodzonej w konkursie Economicus 2021 publikacji "Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw. Historie opowiedziane z pasją" (2020). Posiada doświadczenie w doradztwie strategicznym w obszarze opracowania strategii oraz wdrożeń zrównoważonej karty wyników w polskich przedsiębiorstwach i korporacjach międzynarodowych z branży chemicznej i energetycznej oraz w organizacjach non profit. Jest promotorem kilkudziesięciu projektów doradczych przygotowywanych przez słuchaczy studiów MBA. Prowadzi wykłady na uczelniach zagranicznych min. w Austrii, Francji, Słowenii oraz Chinach z zakresu: zarządzanie strategiczne, międzynarodowe strategie przedsiębiorstw, strategiczne gry menedżerskie oraz seminaria dyplomowe na poziomie magisterskim i doktorskim. W 2017 roku otrzymała medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Publikacje w czasopismach naukowych:

WÓJCIK P., CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2021), "The impact of cognitive and behavioral factors on the export performance: a dynamic capabilities perspective", European Business Review, Vol. 33,  No. 3, s. 427-449, afiliacja: ALK.

Gliszczyński M., CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2021), "Digital Twin and Medical Devices: Technological Significance of Convergent Inventions", JOURNAL OF GLOBAL INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT, online, s. 134-148, afiliacja: ALK.

WÓJCIK P., CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2020), "Intention to De-Internationalise: Foreign-Based Competition at Home and the Effect of Decision-Makers’ Role ", ENTREPRENEURIAL BUSINESS AND ECONOMICS REVIEW, Vol. 8, No. 2 , s. 199-218, afiliacja: ALK.

WÓJCIK P., CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2020), "Explorative and exploitative choices in response to initiative failure: Study of entrepreneurs and managers", ENTREPRENEURIAL BUSINESS AND ECONOMICS REVIEW, Vol. 8, No. 3, s.  83-99, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M., WÓJCIK P., OBŁÓJ K. (2020), "Learning dynamics of rapidly internationalizing venture: Beyond the early stage of international growth in a CEE context", JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH, Vol. 108, s. 450-465, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K., Huelsdau M. (2019), "Post-entry strategic significance of export market: how psychic distance works? The evidence from European SMEs", JOURNAL OF EAST EUROPEAN MANAGEMENT STUDIES, vol. 24(2), s. 235 - 258, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M., Trąpczyński P. (2019), "Foreign Market Adaptation and Performance: The Role of Institutional Distance and Organizational Capabilities", SUSTAINABILITY, vol. 11 (6), s. 1-19, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K., Wąsowska A. (2018), "Internationalisation choices of Polish firms during the post-socialism transition period: The role of institutional conditions at firm’s foundation", BUSINESS HISTORY, 60(4), s. 562-600, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M., Trąpczyński P. (2018), "Uwarunkowania sukcesu polskich przedsiębiorstw na rynku niemieckim: znaczenie dystansu psychicznego, adaptacji i wiedzy", STUDIA EKONOMICZNE, 352, s. 44-54, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2018), "Export Intensity, Geographic Diversification and the Role of Public Support: The Evidence from Old and New Europe SMEs", ENTREPRENEURIAL BUSINESS AND ECONOMICS REVIEW, 6 (2), s. 45-69, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M., Trąpczyński P. (2018), "Uwarunkowania postrzeganego dystansu – perspektywa menedżerów polskich firm na rynku niemieckim", PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, tom 19, nr 2, cz. I, s. 183-194, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M., WĄSOWSKA A., OBŁÓJ K. (2018), "When does formalisation contribute to entrepreneurial orientation? – the moderating role of industry life cycle", JOURNAL OF EAST EUROPEAN MANAGEMENT STUDIES, vol. 23, 3/2018 , s. 347- 373, afiliacja: ALK.

WÓJCIK P., Wąsowska A., OBŁÓJ K., CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2017), "With Your Headphones On: Go Global or Stay Local?", Emerald Emerging Markets Case Studies, 7, 2, s. 1-21, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K., Wąsowska A., Zdziarski M. (2016), "Effectuation and causation: Two decision-making logics of INVs at the early stage of growth and internationalization?", JOURNAL OF EAST EUROPEAN MANAGEMENT STUDIES, 21(3), s. 275-297, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K., Wąsowska A. (2016), "Virtuous and vicious learning cycles in the internationalisation of emerging market firms", EUROPEAN JOURNAL OF INTERNATIONAL MANAGEMENT, New Avenues in International Management Research, Vol.10, No.1, s. 105 - 125, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M., Trapczynski P. (2016), "The Psychic Distance Concept: A Review of 25 Years of Research (1990–2015)", JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., 24, 2, s. 2-31, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2016), "Foreign Market Knowledge and SME’s International Performance: Moderating Effects of Strategic Intent and Time-to-Internationalization", ENTREPRENEURIAL BUSINESS AND ECONOMICS REVIEW, 4, 4, s. 51-66, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K., WĄSOWSKA A. (2015), "Zasobowe i branżowe uwarunkowania wyników polskich małych i średnich przedsiębiorstw", MARKETING I RYNEK, 9/2015, s. 78-88, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2015), "Global Mindset and Internationalization of Polish SMEs: Antecedents and Outcome", PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 2, Vol 13. No 1 (51), s. 93-113, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M., WĄSOWSKA A. (2012), "Znaczenie dystansu w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 6 (119), s. 3-22, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K., MLINARIČ F. (2012), "How relational capabilities matter? Organizational context and performance of internationally oriented SMEs", Central European Business Review , 1, 3, s. 28-36, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K. (2011), "Znaczenie kontekstu organizacyjnego dla zdolności relacyjnej", ORGANIZACJA I KIEROWANIE, 145, 2, s. 41-53, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K., MLINARIČ F. (2011), "Zdolność relacyjna, kompetencje organizacyjne i wyniki finansowe małych i średnich firm słoweńskich", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(111), s. 23-36, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2010), "Problematyka adaptacji i zmiany organizacyjnej w opiece zdrowotnej. Przegląd badań w wybranych czasopismach zagranicznych", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 101, 6, s. 78-93, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M., Mlinaric F. (2010), "Small firms in a small country: Managerial factors, internationalization and performance of Slovenian SMEs", Managing Global Transitions, 8, 3, s. 239-259, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2009), "Uwarunkowania zdolności adaptacyjnych. Przypadek szpitali powiatowych", WSPÓŁCZESNA EKONOMIA, 12, 4, s. 143-158, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2009), "Wpływ czynników menedżerskich na umiędzynarodowienie małych i średnich firm w Słowenii", PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 838 , 11, s. 19-23, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2009), "Zdolności adaptacyjne organizacji. Przypadek szpitali powiatowych", WSPÓŁCZESNA EKONOMIA, 11, 3, s. 133-146, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M., KUŚMIERZ A. (2007), "Kto tu rządzi? Analiza interesariuszy szpitala powiatowego", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(88), s. 12-19, afiliacja: WSPIZ.

CISZEWSKA-MLINARIČ M., Brzozowski A. (2006), "Balanced Scorecard jako metoda zarządzania w zakładach opieki zdrowotnej nie zorientowanych na zysk", SŁUŻBA ZDROWIA, 15, s. 28-32, afiliacja: WSPIZ.

CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2005), "Szpitale w warunkach reform sektora opieki zdrowotnej. Przegląd polskich badań", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(75), s. 43-52, afiliacja: WSPIZ.

CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2004), "Teoria i praktyka strategii: dominująca logika działania firmy. Sprawozdanie z konferencji.", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2, s. 45-47, afiliacja: WSPIZ.

Monografie:

CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2019), "Pokonywanie dystansu w ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw", Wydawnictwo Poltext, Warszawa, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K., Wąsowska A. (2015), "Strategia korporacji", Wolters Kluwer, Warszawa, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M., KUŚMIERZ A., OBŁÓJ K. (2004), "Strategie szpitali w warunkach reform", WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

Redakcja monografii:

CISZEWSKA-MLINARIČ M. (red.), (2020), "Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw. Historie opowiedziane z pasją", Wydawnictwo Poltext, Warszawa, afiliacja: ALK.

Rozdziały w monografiach:

CISZEWSKA-MLINARIČ M., Trąpczyński P. (2020), "Dystans administracyjny", w: M. Ciszewska-Mlinaric (red.), Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw. Historie opowiedziane z pasją, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 141-164, afiliacja: ALK.

OBŁÓJ K., CISZEWSKA-MLINARIČ M., WÓJCIK P., Trąpczyński P. (2020), "Ekspansja na rynki zagraniczne: Perspektywa historyczna, korzyści i wyzwania. Trzy typowe ścieżki umiędzynarodowienia", w: M. Ciszewska-Mlinaric (red.), Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw. Historie opowiedziane z pasją, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 24-34, afiliacja: ALK.

OBŁÓJ K., CISZEWSKA-MLINARIČ M., WÓJCIK P., Trąpczyński P. (2020), "Ekspansja na rynki zagraniczne: Perspektywa historyczna, korzyści i wyzwania. Ekspansja na rynki zagraniczne: korzyści i wyzwania", w: M. Ciszewska-Mlinaric (red.), Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw. Historie opowiedziane z pasją, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 18-23, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2020), "Portret z bliska – historie umiędzynarodowienia i adaptacji do rynków zagranicznych polskich przedsiębiorstw. Przypadek B – Granna", w: M. Ciszewska-Mlinaric (red.), Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw. Historie opowiedziane z pasją, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 47-51, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2020), "Portret z bliska – historie umiędzynarodowienia i adaptacji do rynków zagranicznych polskich przedsiębiorstw. Logika doboru frm do projektu badawczego", w: M. Ciszewska-Mlinaric (red.), Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw. Historie opowiedziane z pasją, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 36-39, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2020), "Portret z bliska – historie umiędzynarodowienia i adaptacji do rynków zagranicznych polskich przedsiębiorstw. Przypadek C – Aplisens SA ", w: M. Ciszewska-Mlinaric (red.), Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw. Historie opowiedziane z pasją, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 52-59, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2020), "Portret z bliska – historie umiędzynarodowienia i adaptacji do rynków zagranicznych polskich przedsiębiorstw. Przypadek A – Grupa Nowy Styl", w: M. Ciszewska-Mlinaric (red.), Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw. Historie opowiedziane z pasją, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 40-46, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M., WÓJCIK P. (2020), "Dystans kulturowy", w: M. Ciszewska-Mlinaric (red.), Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw. Historie opowiedziane z pasją, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 95-140, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2020), "Portret z bliska – historie umiędzynarodowienia i adaptacji do rynków zagranicznych polskich przedsiębiorstw. Wpływ dystansu na kluczowe wybory strategii internacjonalizacji", w: M. Ciszewska-Mlinaric (red.), Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw. Historie opowiedziane z pasją, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 65-70, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M., WÓJCIK P. (2020), "Dystans geograficzny", w: M. Ciszewska-Mlinaric (red.), Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw. Historie opowiedziane z pasją, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 165-182, afiliacja: ALK.

OBŁÓJ K., CISZEWSKA-MLINARIČ M., WÓJCIK P., Trąpczyński P. (2020), "Mechanizmy pokonywania dystansu w ekspansji zagranicznej", w: M. Ciszewska-Mlinaric (red.), Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw. Historie opowiedziane z pasją, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 211-246, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M., Trąpczyński P. (2020), "Dystans gospodarczo-technologiczny", w: M. Ciszewska-Mlinaric (red.), Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw. Historie opowiedziane z pasją, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 183-210, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K. (2020), "Strategic Capabilities of Polish Firms", w: A. Cuervo-Cazurra, W. Newburry, S. Ho Park (red.), Building Strategic Capabilities in Emerging Markets, Cambridge University Press, s. 155-185, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M., Kochman K., Szadkowski K. (2015), "Venturing into BRICS: The Dilemma of a Polish Medium-Sized Firm, Granna Sp. z o.o", w: Svetlana Gudkova (red.), Exploring Entrepreneurship. Inspirations from the Field, POLTEXT, Warsaw, s. 99-127, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M., Kovtun A. (2015), "SMEs and Alliances: The Challenge of Choosing the ‘Right’ Partner", w: Svetlana Gudkova (red.), Exploring Entrepreneurship. Inspirations from the Field, POLTEXT, Warsaw, s. 129-150, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K. (2014), "Systemowe efekty umiędzynarodowienia polskich firm", w: Grzegorz W. Kołodko (red.), Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju, POLTEXT, Warszawa, s. 111-144, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M., WĄSOWSKA A. (2014), "Resource-Based View (RBV)", w: M. Vodosek, D. den Hartog   (red.), Wiley Encyclopedia of Management, Volume 6 International Management, WILEY&SONS, Chichester, s. 1-7, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K. (2014), "Cele i funkcjonalne programy działania", w: Krzysztof Obłój (red.), Strategia organizacji, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, Warszawa, s. 383-408, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K., WĄSOWSKA A. (2014), "Strategia: teoria prostych reguł", w: Krzysztof Obłój (red.), Strategia organizacji, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, Warszawa, s. 120-146, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2014), "Strategie firmy międzynarodowej: dylematy integracji, responsywności i uczenia się", w: Krzysztof Obłój, Aleksandra Wąsowska (red.), Zarządzanie międzynarodowe: teoria i praktyka, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, Warszawa, s. 100-126, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M., WĄSOWSKA A., Wąsowski K., MLINARIČ F. (2014), "Socio-economic development and competitiveness: Poland", w: A. Zhuplev, K. Liuhto (red.), Geo-Regional Competitiveness in East Central Europe, the Baltic Countries, and Russia, IGI GLOBAL, Hershey, s. 289-317, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K. (2014), "Systemic Effects of Internationalization of Polish Companies", w: Grzegorz W. Kołodko (red.), Management and Economic Policy for Development, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, New York, s. 73-94, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2011), "Strategy as a fit or stretch? Implications for international entrepreneurship", w: Miroslav Rebernik, Barbara Bradac Hojnik, Matej Rus (red.), Driving forces of creating global ventures : proceedings of the 30th Conference on Entrepreneurship and Innovation Maribor - PODIM, Maribor, IRP - INSTITUTE FOR ENTREPRENEURSHIP RESEARCH, Maribor, s. 53-74, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2011), "Budowanie strategii organizacji - aspekty międzynarodowe i międzykulturowe", w: Glinka B., Jelonek A. (red.), Zarządzanie międzykulturowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 161-187, afiliacja: ALK.

Mlinaric F., CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2010), "How internationally oriented Slovenian SMEs build the product capability", w: Rebernik M.,Bradac Hojnik B., Rus M. (red.), Selling Innovative Ideas, IRP - INSTITUTE FOR ENTREPRENEURSHIP RESEARCH, Maribor, s. 183-194, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2007), "Analiza sieci wartości (Value Net i PARTS)", w: Obłój K. (red.), Strategia organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 258-261, afiliacja: WSPIZ.

CISZEWSKA-MLINARIČ M., KUŚMIERZ A., OBŁÓJ K. (2007), "Adaptation of Polish hospitals to radical environmental change", w: Saee J. (red.), Contemporary Corporate Strategy: Global Perspectives, Routledge, Londyn, s. 164-180, afiliacja: WSPIZ.

CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2003), "Dominująca logika SMG/KRC Poland Media SA", w: Obłój Krzysztof (red.), Dominująca logika firmy. Strategie polskich liderów., WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 43-85, afiliacja: WSPIZ.

CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K. (2003), "Koncepcja dominującej logiki", w: Obłój Krzysztof (red.), Dominująca logika firmy. Strategie polskich liderów, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 9-21, afiliacja: WSPIZ.

CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K. (2003), "Problem, model i metoda badań", w: Obłój Krzysztof (red.), Dominujaca logika firmy. Strategie polskich liderów., WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 23-41, afiliacja: WSPIZ.

CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2002), "SMG/KRC Poland Media SA", w: Krzysztof Obłój (red.), Zarządzanie strategiczne. Materiały dydaktyczne do ćwiczeń, Wydawnictwo WSPiZ im.Leona Koźmińskiego, Warszawa, s. 19-37, afiliacja: WSPIZ.