dr hab. Łukasz Kozłowski

Katedra Bankowości, Ubezpieczeń I Ryzyka
Profesor nadzwyczajny

Dr hab. Łukasz Kozłowski jest Profesorem Akademii Leona Koźmińskiego w Katedrze Bankowości i Ubezpieczeń. Autor oraz współautor ponad 30 publikacji, m.in. w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym, również z listy JCR. Jego zainteresowania badawcze dotyczą kwestii związanych z funkcjonowaniem banków oraz małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach lokalnych, zależności między modelami biznesowymi banków a ryzykiem systemowym, a także efektów wycofań zagranicznych właścicieli banków komercyjnych z określonych rynków krajowych. Kierownik i wykonawca w projektach finansowanych z Narodowego Centrum Nauki.

Od 2013 roku kierownik lub główny wykonawca grantów naukowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki:

(1) Czynniki kulturowe i zaufanie społeczne: Wpływ na sytuację banków i akcję kredytową (kierownik projektu);

(2) Powiązania polityczne. Wartość dla przedsiębiorstw i znaczenie ogólnogospodarcze. Perspektywa międzynarodowa;

(3) Relacja przedsiębiorstwa z bankiem i jej ekonomiczne konsekwencje (kierownik projektu);

(4) Decyzje lokalizacyjne dotyczące placówek bankowych - konsekwencje dla banków i lokalnej aktywności gospodarczej;

(5) Dyscyplina deponencka wobec banków spółdzielczych a rola pogłosek (kierownik projektu);

(6) Wpływ lokalnych struktur rynku bankowego na finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw;

(7) Dyscyplina deponencka a sytuacja finansowa państw;

(8) Zachowania deponentów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w okresie kryzysu.

Nagrody za działalność naukową:

(1) Nagrody Rektora Akademii Leona Koźmińskiego za publikacje naukowe;

(2) Best Paper Award za artykuł "Issuing bonds, shares or staying private? Determinants of going public in an emerging economy", World Business, Finance and Management Conference w Auckland w Nowej Zelandii (2014). Autor lub współautor kilkunastu referatów prezentowanych na konferencjach naukowych.

Wykaz najważniejszych osiągnięć dydaktycznych:

1) Przygotowanie nowego przedmiotu na anglojęzycznych studiach magisterskich - Big Data Analysis.

2) Promotor lub promotor pomocniczy w kilku przewodach doktorskich.

3) Prowadzenie serii warsztatów badawczych na studiach doktoranckich, zaznajamiających studentów z wynikami i metodyką najnowszych badań empirycznych z zakresu finansów i bankowości (w tym z badaniami własnymi prof. ALK Łukasza Kozłowskiego i współautorów).

Publikacje w czasopismach naukowych:

KOŁADKIEWICZ I., KOZŁOWSKI Ł., WOJTYRA-PERLEJEWSKA M. (2022), "Entrepreneurs’ exit strategies and their determinants: the role of perceived exit challenges", INTERNATIONAL JOURNAL OF EMERGING MARKETS, online, s. online, afiliacja: ALK.

KOZŁOWSKI Ł., JACKOWICZ K. (2022), "Are SMEs locked in relationship with their banks?", JEEMS Journal of East European Management Studies, 27(1)2022, s. 11-30, afiliacja: ALK.

DOBIJA D., Arena C., KOZŁOWSKI Ł., Krasodomska J. (2022), "Towards sustainable development: The role of directors' international orientation and their diversity for non-financial disclosure", Corporate Social Responsibility and Environmental Management, online, s. online, afiliacja: ALK.

KOZŁOWSKI Ł., Kuchciak I. (2021), "Small local banks in social media: converting social responsibility into consumer attention and economic outcomes", JOURNAL OF BUSINESS ECONOMICS AND MANAGEMENT, Volume 22 Issue 4, s. 958–987, afiliacja: ALK.

JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł., WNUCZAK P. (2020), "Which local markets do banks desert first? Evidence from Poland", Finance Research Letters, online, s. online, afiliacja: ALK.

KOZŁOWSKI Ł., JACKOWICZ K., Kuchciak I., Marcinkowska M. (2020), "Local banks in social media: determinants and consequences", ECONOMIC RESEARCH-EKONOMSKA ISTRAZIVANJA, 33:1, s. 3356-3384, afiliacja: ALK.

JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł., PODGÓRSKI B., WINKLER-DREWS T. (2020), "Do political connections shield from negative shocks? Evidence from rating changes in advanced emerging economies", JOURNAL OF FINANCIAL STABILITY, Online, s. Online, afiliacja: ALK.

JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł., STRUCIŃSKI A. (2020), "SMEs and their bank choices: trust-related factors or economic calculations?", INTERNATIONAL JOURNAL OF EMERGING MARKETS, Online, s. 1-25, afiliacja: ALK.

KOZŁOWSKI Ł., HRYCKIEWICZ-GONTARCZYK A. (2020), "Should we be afraid of powerful banks? The trade-off between bank power and liquidity buffer", BANK I KREDYT,  51 (4), s. 435-464, afiliacja: ALK.

Hasan I., JACKOWICZ K., Jagiełło R., Kowalewski O., KOZŁOWSKI Ł. (2020), "Local banks as difficult-to-replace SME lenders: Evidence from bank corrective programs", JOURNAL OF BANKING & FINANCE, 123 (2021), s. online, afiliacja: ALK.

JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł. (2019), "Social ties between SME managers and bank employees: Financial consequences vs. SME managers' perceptions", EMERGING MARKETS REVIEW, vol.40, s. Article 100619, afiliacja: ALK.

JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł., WNUCZAK P. (2019), "Location, Location, … and Its Significance for Small Banks", EASTERN EUROPEAN ECONOMICS, vol 58, issue 1, s. 1-33, afiliacja: ALK.

Hasan I., JACKOWICZ K., Kowalewski O., KOZŁOWSKI Ł. (2019), "The economic impact of changes in the local bank presence", REGIONAL STUDIES, vol.53, issue 5, s. 1-14, afiliacja: ALK.

Iwanowicz-Drozdowska M., JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł. (2018), "SMEs' near-death experiences. Do local banks extend a helping", EMERGING MARKETS REVIEW, vol. 37, s. 47-65, afiliacja: ALK.

KOZŁOWSKI Ł. (2018), "The Halo Effect in Banking: Evidence from Local Markets", FINANCE A UVER-CZECH JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, 68(5), s. 416-441, afiliacja: ALK.

HRYCKIEWICZ-GONTARCZYK A., KOZŁOWSKI Ł. (2018), "The consequences of liquidity imbalance: when net lenders leave interbank markets", JOURNAL OF FINANCIAL STABILITY, 36, s. 82-97, afiliacja: ALK.

KOZŁOWSKI Ł., HRYCKIEWICZ-GONTARCZYK A. (2018), "A horserace or boost in market power? Banking sector competition after foreign bank exits", International Review of Economics & Finance, Vol. 58, s. 371-389, afiliacja: ALK.

Hasan I., JACKOWICZ K., Kowalewski O., KOZŁOWSKI Ł. (2017), "Politically connected firms in Poland and their access to bank financing", COMMUNIST AND POST-COMMUNIST STUDIES, 50(4), s. 245-261, afiliacja: ALK.

JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł., Kowalewski O., Hasan I. (2017), "The Economic Impact of Changes in the Local Bank Presence", IESEG SCHOOL OF MANAGEMENT WORKING PAPER SERIES, 2017- ACF-01, s. 1-44, afiliacja: ALK.

JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł., Filip D. (2017), "Influence of internet and social media presence on small, local banks’ market power", BALTIC JOURNAL OF ECONOMICS, 17, 2, s. 190-214, afiliacja: ALK.

JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł., Kowalewski O., Hasan I. (2017), "Do local banking market structures matter for SME financing and performance? New evidence from an emerging economy", JOURNAL OF BANKING & FINANCE, 79, s. 142-158, afiliacja: ALK.

JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł., PODGÓRSKI B. (2016), "The Distant Echo of Brexit: Did Exporters Suffer the Most?", Finance Research Letters, online 18 November 2016, s. 1-8, afiliacja: ALK.

HRYCKIEWICZ-GONTARCZYK A., KOZŁOWSKI Ł. (2016), "Banking business models and the nature of financial crisis", JOURNAL OF INTERNATIONAL MONEY AND FINANCE, 71, s. 1-24, afiliacja: ALK.

JACKOWICZ K., Kowalewski O., KOZŁOWSKI Ł., Roszkowska P. (2016), "Issuing bonds, shares or staying private? Determinants of going public in an emerging economy", POST-COMMUNIST ECONOMIES, Published online: 12 Oct 2016, s. 1-26, afiliacja: ALK.

JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł. (2016), "Which came first, the chicken or the egg?  Banks and firms on local banking markets", FINANCE A UVER-CZECH JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, 66, 3, s. 182-206, afiliacja: ALK.

KOZŁOWSKI Ł. (2016), "Cooperative banks, the internet and market discipline", JOURNAL OF CO-OPERATIVE ORGANIZATION AND MANAGEMENT, 4, 2, s. 76-84, afiliacja: ALK.

JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł., Kowalewski O. (2016), "Depositor discipline through interest costs during good and bad times: The role of the guarantor of last resort", JOURNAL OF FINANCIAL SERVICES RESEARCH, published online: 10 October 2016, s. 1-27, afiliacja: ALK.

KOZŁOWSKI Ł. (2016), "Synergy or downward competition? Interactions between small credit institutions in local markets", Finance Research Letters, 16, s. 66-74, afiliacja: ALK.

JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł., MIELCARZ P. (2016), "Financial Constraints in Poland: The Role of Size and Political Connections", ARGUMENTA OECONOMICA, 1 (36), s. 225-240, afiliacja: ALK.

Allen F., JACKOWICZ K., Kowalewski O., KOZŁOWSKI Ł. (2015), "Bank lending, crises, and changing ownership structure in Central and Eastern European countries", JOURNAL OF CORPORATE FINANCE, online 14 May 2015, s. 1-51, afiliacja: ALK.

KOZŁOWSKI Ł. (2015), "Wpływ konkurencji ze strony spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych na stabilność banków spółdzielczych. Analiza rynków lokalnych", BEZPIECZNY BANK, 4 (61), s. 180-199, afiliacja: ALK.

JACKOWICZ K., Kowalewski O., KOZŁOWSKI Ł. (2015), "Depositor discipline during good and bad times: The role of the guarantor of last resort", WHARTON FINANCIAL INSTITUTIONS CENTER WORKING PAPER, February, s. 1-54, afiliacja: ALK.

JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł., Kowalewski O. (2014), "Charakterystyki rynków lokalnych a decyzje banków dotyczące sieci placówek", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE, 10 (934), s. 5-17, afiliacja: ALK.

KOZŁOWSKI Ł., JACKOWICZ K., KOWALEWSKI O., Roszkowska P. (2014), "Issuing bonds, shares or staying private? Determinants of going public in an emerging economy", WHARTON FINANCIAL INSTITUTIONS CENTER WORKING PAPER, 14-15, s. 14-15, afiliacja: ALK.

JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł., KOWALEWSKI O. (2014), "Indeksy dyscypliny rynkowej : propozycja nowego podejścia do pomiaru siły dyscypliny rynkowej w bankowości", BEZPIECZNY BANK, 3(56), s. 7-49, afiliacja: ALK.

JACKOWICZ K., MIELCARZ P., KOZŁOWSKI Ł. (2014), "Political connections and operational performance of non-financial firms: New evidence from Poland", EMERGING MARKETS REVIEW, 20, s. 109-135, afiliacja: Inna.

Hasan I., JACKOWICZ K., KOWALEWSKI O., KOZŁOWSKI Ł. (2014), "Politically connected firms in Poland and their access to bank financing", BOFIT DISCUSSION PAPERS, 2, s. 1-36, afiliacja: Inna.

JACKOWICZ K., KOWALEWSKI O., KOZŁOWSKI Ł. (2013), "The influence of political factors on commercial banks in Central European countries", JOURNAL OF FINANCIAL STABILITY, 9, 4, s. 759-777, afiliacja: Inna.

Hasan I., JACKOWICZ K., KOWALEWSKI O., KOZŁOWSKI Ł. (2013), "Market Discipline during Crisis: Evidence from Bank Depositors in Transition Countries", JOURNAL OF BANKING & FINANCE, 37, 12, s. 5436-5451, afiliacja: Inna.

JACKOWICZ K., KOWALEWSKI O., KOZŁOWSKI Ł. (2013), "Too- big-to-fail status and interest costs of banks. The evidence from Central European countries", ZARZĄDZANIE I FINANSE. JOURNAL OF MANAGEMENT AND FINANCE, 2 cz.1, s. 208-220, afiliacja: Inna.

KOWALEWSKI O., JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł. (2012), "Stopa dochodu odsetkowego a cykl wyborczy", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 6(119), s. 23-37, afiliacja: Inna.

JACKOWICZ K., KOWALEWSKI O., KOZŁOWSKI Ł. (2012), "Do depositors react to the conditions of banks' foreign owners? The univariate evidence from Central European countries", STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WKATOWICACH, 109, s. 137-144, afiliacja: Inna.

Hasan I., JACKOWICZ K., KOWALEWSKI O., KOZŁOWSKI Ł. (2012), "Market Discipline during Crisis: Evidence from Bank Depositors in Transition Countries", WORKING PAPER WHARTON FINANCIAL INTITUTIONS CENTER, 12-12, s. 1-50, afiliacja: Inna.

JACKOWICZ K., KOWALEWSKI O., KOZŁOWSKI Ł. (2011), "The impact of electoral factors on commercial banks in CEEcountries ", WHARTON FINANCIAL INSTITUTIONS CENTER WORKING PAPER, January, s. 2-42, afiliacja: Inna.

JACKOWICZ K., KOWALEWSKI O., KOZŁOWSKI Ł. (2011), "The short and long term performance persistence in the Central European Banking Industry", Contemporary Economics (d. Współczesna Ekonomia), 5, 4, s. 2-14, afiliacja: Inna.

JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł. (2010), "Zarządzanie wynikiem finansowym w bankach z Europy  Środkowo-Wschodniej związane z progowymi wartościami rentowności", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, wrzesień - październik, s. 25-46, afiliacja: Inna.

KOZŁOWSKI Ł. (2008), "Zmienność stopy odzysku w momencie niewypłacalności w świetle teoretycznego dorobku nauk finansowych", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4, s. 36-47, afiliacja: Inna.

KOZŁOWSKI Ł. (2006), "Zasady konstrukcji modelu dyskryminacyjnego identyfikującego ryzyko kredytowe", STUDIA I PRACE - ZESZYTY NAUKOWE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW SGH, 65, s. 57-79, afiliacja: Inna.

KOZŁOWSKI Ł., Jagiełło R. (2006), "Regresja logistyczna w ocenie wiarygodności kredytowej kontrahenta", STUDIA I PRACE - ZESZYTY NAUKOWE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW SGH, 67, s. 73-87, afiliacja: Inna.

KOZŁOWSKI Ł. (2006), "Wpływ czynników systematycznych na ryzyko niewypłacalności kredytobiorcy", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6, s. 42-47, afiliacja: Inna.

KOZŁOWSKI Ł. (2006), "Nieparametryczna estymacja rozkładu prawdopodobieństwa stóp odzysku z ekspozycji kredytowej na bazie krótkich szeregów czasowych", BANK I KREDYT, listopad-grudzień, s. 67-80, afiliacja: Inna.

Monografie:

KOZŁOWSKI Ł. (2016), "Banki spółdzielcze a deponenci. Empiryczna analiza oddziaływań dyscyplinujących", POLTEXT, Warszawa, afiliacja: ALK.

KOZŁOWSKI Ł. (2009), "Analiza stopy odzysku w banku w warunkach ograniczonej dostępności danych", NARODOWY BANK POLSKI, Warszawa, afiliacja: Inna.

Rozdziały w monografiach:

KOZŁOWSKI Ł., JACKOWICZ K., Iwanowicz-Drozdowska M. (2020), "Do Bank-Firm Relationships Affect the Phenomenon of Zero-Leverage SMES?", w: D. Klonowski (red.), Entrepreneurial Finance in Emerging Markets. Exploring Tools, Techniques, and Innovative Technologies, Palgrave Macmillan, s. 291-307, afiliacja: ALK.

KOZŁOWSKI Ł., Kuchciak I. (2019), "Popularity in social media and company growth: evidence for local banks", w: - (red.), Contemporary issues in business, management and economics engineering’2019, Vilnius Gediminas Technical University, Wilno, s. 11, afiliacja: ALK.

JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł. (2008), "Analiza dynamiki rozkładów rentowności banków komercyjnych w Polsce z użyciem jądra stochastycznego", w: Dziawgo L. (red.), Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju bankowości, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA, Toruń, s. 325-334, afiliacja: Inna.

KOZŁOWSKI Ł. (2006), "Symulacja stóp odzysku z niewypłacalnej ekspozycji kredytowej techniką najbliższego sąsiedztwa", w: J. Węcławski (red.), Bankowość, UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, Lublin, s. 256-264, afiliacja: Inna.  

Prof. ALK dr hab. Łukasz Kozłowski prowadzi zajęcia w języku polskim i angielskim na wszystkich poziomach studiów. Jako promotor pomocniczy wypromował dwóch doktorantów, jeden z nich obronił pracę z wyróżnieniem. W latach 2005-2015 pracował w centrali Banku BGŻ, będąc odpowiedzialnym za budowę modeli przeznaczonych do szacowania rezerw z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, obliczania kapitału ekonomicznego, przeprowadzania testów warunków skrajnych, dokonywania oceny wiarygodności kredytowej klientów banku.