dr hab. Łukasz Gruszczyński

Katedra Prawa Międzynarodowego I Prawa Unii Europejskiej
Profesor Akademii Leona Koźmińskiego

Dr hab. Łukasz Gruszczyński – Profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej. W swoich badaniach naukowych zajmuje się problematyką międzynarodowego prawa gospodarczego oraz międzynarodowego prawa ochrony zdrowia publicznego. Uzyskał tytuł doktora na European University Institute we Florencji (2008), zaś habilitację w Instytucie Nauk Prawnych PAN (2016). W przeszłości odbył szereg zagranicznych staży naukowych, m.in. na Uniwersytecie w Cambridge (jako Winiarski Fellow), Uniwersytecie w Michigan, Katolickim Uniwersytecie Péter Pázmány oraz National University of Public Service (obie instytucje w Budapeszcie). Laureat sześciu konkursów Narodowego Centrum Nauko, aktualnie realizuje dwa granty w ramach programu OPUS dotyczące transformacji międzynarodowych stosunków handlowych. Współpracuje również z Instytutem Nauk Prawnych Węgierskiej Akademii Nauk w ramach dużego europejskiego projektu dotyczącego populizmu (DEMOS). Jego dorobek naukowy obejmuje dwie monografie w wydawnictwie Oxford University Press oraz liczne publikacje w wiodących międzynarodowych czasopismach naukowych. Jego ostatnia książka ukazała się pod koniec 2019 r. w wydawnictwie Edward Elgar Publishing (The Regulation of E-cigarettes: International, European and National Challenges). Profesor Gruszczyński jest również redaktorem prowadzącym anglojęzycznego rocznika Polish Yearbook of International Law.

Wykaz najważniejszych osiągnięć dydaktycznych:

1) zajęcia dydaktyczne:

· 2017–2018: prowadzenie zajęć na National University of Public Service (Budapeszt), przedmioty: Legal System of the EU, European Institutions – Law and Decision-making, zajęcia prowadzone w ramach 6-miesięcznego stypendium badawczo-dydaktycznego

· 2016–2017: prowadzenie zajęć na Wydziale Prawa Pázmány Péter Catholic University (Budapeszt), przedmioty: EU Law 1: Institutions, Single Market Law, WTO Law, zajęcia prowadzone w ramach rocznego stypendium badawczo-dydaktycznego

· 2017: prowadzenie zajęć jako profesor wizytujący na Wydziale Prawa Central European University (Budapeszt), przedmiot: WTO/GATT Law

· 2014–2016: prowadzenie zajęć na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Zurichu jako professor wizytujący w ramach szkoły letniej BHRICO (‘Business and Human Rights – Interdisciplinary Challenges and Opportunities’), przedmioty: Trade Law & Labour Rights, Human Rights & Free Trade Agreements, International Economic Law and Right to Food

· 2011–2020: prowadzenie zajęć na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w ramach programu Global MBA (wspólny program Uniwersytetu Warszawskiego, Dongbei University of Finance and Economics (Chiny) and Technische Hochschule Köln (Niemcy), przedmiot: European Business Law

· 2010–2019: prowadzenie zajęć na Akademii Leona Koźmińskiego w ramach studiów podyplomowych International Commercial Law, przedmioty: Introduction to EU Law, WTO/GATT Law

· 2010–2017: prowadzenie zajęć na Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji, przedmioty: Publiczne prawo międzynarodowe, Organizacje międzynarodowe, Prawo Unii Europejskiej

2) konkursy studenckie:

· 2014 - 2015 sędzia w konkursie studenckim Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition (runda w Polsce oraz Argentynie)

· 2014 - 2017 członek ELSA Academic Board odpowidzialny za nadzór nad międzynarodowym konkursem studenckim ELSA WTO Moot Court Competition

· 2011 – 2016 sędzia w międzynarodowym konkursie studenckim ELSA WTO Moot Court Competition

· 2010 współautor problemu prawnego w międzynarodowym konkursie naukowym ELSA WTO Moot Court Competition

3) inne

· 2017 nagroda III stopnia Rektora Szkoły Głównej Handlowej za osiągnięcie w działalności edukacyjnej (za podręcznik Międzynarodowe prawo gospodarcze, C.H. Beck, Warszawa 2016).

· 2016 podręcznik – Ł. Gruszczyński, M. Menkes, Ł. Nowak, Międzynarodowe prawo gospodarcze, C.H. Beck, Warszawa 2016.

Publikacje w czasopismach naukowych:

GRUSZCZYŃSKI Ł., Melillo M. (2022), "The Uneasy Coexistence of Expertise and Politics in the World Health Organization", International Organizations Law Review, online, s. 1-31, afiliacja: ALK.

GRUSZCZYŃSKI Ł. (2022), "Judicial Review of Science-Based Measures Under WTO Law", SSRN WORKING PAPER, online, s. 173-200, afiliacja: ALK.

GRUSZCZYŃSKI Ł. (2021), "Tackling the COVID-19 Pandemic Through Governmental Regulations: The Experience of Poland", JOURNAL OF HEALTH INEQUALITIES, 2021; 7 (1), s. 12-14, afiliacja: ALK.

GRUSZCZYŃSKI Ł., Wu C. (2021), "Between the High Ideals and Reality: Managing COVID-19 Vaccine Nationalism", European Journal of Risk Regulation, online, s. online, afiliacja: ALK.

GRUSZCZYŃSKI Ł., Zatoński M., MCKEE M. (2021), "Do Regulations Matter in Fighting the COVID-19 Pandemic? Lessons from Poland", European Journal of Risk Regulation, 12(4), s. 739-757, afiliacja: ALK.

GRUSZCZYŃSKI Ł., Péter M., Tamás H. (2021), "Az államok felelőssége a SARS-CoV-2-járvány feltartóztatásához mint nemzetközi betegségmegelőzéshez kapcsolódóan", Magyar Tudomány, online, s. online, afiliacja: ALK.

GRUSZCZYŃSKI Ł., Melillo M. (2020), "The Vaping Crises in the United States: A Regulatory Failure?", European Journal of Risk Regulation, Vol. 11, Issue 1, s. 131-140 , afiliacja: ALK.

GRUSZCZYŃSKI Ł. (2020), "The COVID-19 Pandemic and International Trade: Temporary Turbulence or Paradigm Shift?", European Journal of Risk Regulation, online, s. online, afiliacja: ALK.

GRUSZCZYŃSKI Ł., Melillo M. (2020), "The FCTC dilemma on heated tobacco products", GLOBALIZATION AND HEALTH, online, s. online, afiliacja: ALK.

GRUSZCZYŃSKI Ł. (2020), "Covid-19 et commerce international : turbulences temporaires ou changement de paradigme?", Revue européenne du droit - Le Grand continent, juin 2020, s. 38-41, afiliacja: ALK.

GRUSZCZYŃSKI Ł. (2020), "Covid-19 et commerce international: turbulences temporaires ou changement de paradigme?", Le Grand Continent, online, s. 38-41, afiliacja: ALK.

GRUSZCZYŃSKI Ł. (2018), "The EU regime for e-cigarettes: A rationale compromise or regulatory failure?", JOURNAL OF HEALTH INEQUALITIES, 4 (2), s. 62-67, afiliacja: Inna.

GRUSZCZYŃSKI Ł., Melillo M. (2018), "The FCTC and its role in WTO law: Some remarks on the WTO plain packaging report", THE EUROPEAN JOURNAL OF RISK REGULATION, vol. 9 iss.3, s. 564-574, afiliacja: Inna.

GRUSZCZYŃSKI Ł. (2017), "COPing with the global tobacco epidemic: FCTC COP7 and its implications", EUROPEAN JOURNAL OF RISK REGULATION, vol. 8 iss. 2, s. 428-436, afiliacja: Inna.

GRUSZCZYŃSKI Ł. (2015), "Tobacco and International Trade: Recent Activities of the FCTC Conference of the Parties", JOURNAL OF WORLD TRADE, vol. 49 iss.4, s. 665-684, afiliacja: Inna.

ZIÓŁKOWSKI M., GRUSZCZYŃSKI Ł. (2014), "Projekt nowej dyrektywy tytoniowej w świetle postanowień Konstytucji RP", STUDIA PRAWNICZE, 1, s. 73–111, afiliacja: Inna.

GRUSZCZYŃSKI Ł., Vadi V. (2013), "Standards of Review in International Investment Law and Arbitration: Multilevel Governance and the Commonweal ", JOURNAL OF INTERNATIONAL ECONOMIC LAW, 16 (3), s. 613-, afiliacja: Inna.

WRÓBEL A., GRUSZCZYŃSKI Ł. (2011), "Dochodzenie przez podmioty prywatne odszkodowania od Skarbu Państwa w przypadku niewykonania przez Polskę rekomendacji WTO jako instrument zapewnienia ich skuteczności ", Wolters Kluwer Polska, -, s. -, afiliacja: Inna.

GRUSZCZYŃSKI Ł., Arcuri A., Herwig A. (2011), "Independence of Experts  and Standards for Evaluation of Scientific Evidence under the SPS Agreement - New Directions in the SPS Case Law", THE EUROPEAN JOURNAL OF RISK REGULATION, 2, s. 183-188, afiliacja: Inna.

GRUSZCZYŃSKI Ł., Arcuri A., Herwig A. (2010), "Global Governance of Risk: WTO, Codex Alimentarius and Private Standards - a report on the 19th SRA - Europe Annual Conference", THE EUROPEAN JOURNAL OF RISK REGULATION, 3, s. 280-285, afiliacja: Inna.

GRUSZCZYŃSKI Ł. (2009), "EC Incentive Arrangements for Suitainable Development and Good Governance and WTO Law", POLISH YEARBOOK OF INTERNATIONAL LAW, XXVIII, s. 219, afiliacja: Inna.

GRUSZCZYŃSKI Ł. (2008), "The SPS Agreement within the Framework of WTO Law. The Rugh Guide to the Agreement's Applicability", THE ICFAI UNIVERSITY JOURNAL OF INTERNATIONAL BUSINESS LAW, 7(4), s. -, afiliacja: Inna.

Monografie:

GRUSZCZYŃSKI Ł. (2010), "Regulating Health and Environmental Risk under WTO Law. A Critical Analysis of the SPS Agreement", Oxford University Press, Londyn, afiliacja: Inna.

Redakcja monografii:

GRUSZCZYŃSKI Ł. (red.), (2019), "The Regulation of E-cigarettes: International, European and National Challenges", Edward Elgar Publishing, Cheltenham, afiliacja: Inna.

GRUSZCZYŃSKI Ł., Werner W. (red.), (2015), "Deference in International Courts and Tribunals: Standard of Review and Margin of Appreciation", Oxford University Press, afiliacja: Inna.

Rozdziały w monografiach:

GRUSZCZYŃSKI Ł. (2021), "Nemzetközi kereskedelem a COVID–19 (utáni) világban", w: Fruzsina Gárdos-Orosz, Viktor Olivér Lőrincz  (red.), Jogi Diagnózisok a COVID–19-világjárvány hatásai a jogrendszerre, L’Harmattan Könyvesbolt, Budapeszt, s. 241-260, afiliacja: ALK.

GRUSZCZYŃSKI Ł. (2021), "Államfelelősség a SARS-CoV-2 terjedésének megakadályozásában és annak", w: Fruzsina Gárdos-Orosz, Viktor Olivér Lőrincz  (red.), Jogi Diagnózisok a COVID–19-világjárvány hatásai a jogrendszerre, L’Harmattan Könyvesbolt, Budapeszt, s. 241-260, afiliacja: ALK.

GRUSZCZYŃSKI Ł., Wierczynska K. (2021), "The Polish Yearbook of International Law: A history of constant change and adaptation", w: - (red.), Netherlands Yearbook of International Law, Springer, s. 265-276, afiliacja: ALK.

GRUSZCZYŃSKI Ł. (2021), "Katalin Sulyok, Science and Judicial Reasoning. The Legitimacy of International Environmental Adjudication (Book Review)", w: Marcel Szabó, Laura Gyeney, Petra Lea Láncos (red.), Hungarian Yearbook of International Law and European Law, Eleven, s. 428-432, afiliacja: ALK.

GRUSZCZYŃSKI Ł. (2021), "SPS: Environmental Risk Assessment", w: Panagiotis Delimatsis, Leonie Reins (red.), Trade and Environmental Law, Edward Elgar Publishing, s. 317-323, afiliacja: ALK.

GRUSZCZYŃSKI Ł. (2020), "Judicial Review of Science-Based Measures Under WTO Law", w: Vigjilenca Abazi, Johan Adriaensen, Thomas Christiansen (red.), The Contestation of Expertise in the European Union, Palgrave Macmillan, s. 173-199, afiliacja: ALK.

GRUSZCZYŃSKI Ł. (2020), "The role of IEL dispute settlement bodies in reinforcing the sovereign rights of States in the field of tobacco control ", w: M.E. Gispen,  B. Toebes (red.), Human Rights and Tobacco Control, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, s. 190-207, afiliacja: ALK.

PUDŁO-JAREMEK A., GRUSZCZYŃSKI Ł. (2019), "Regulating e-cigarettes at the EU level", w: Ł. Gruszczyński (red.), THE REGULATION OF E-CIGARETTES. International, European and National Challenges, Edward Elgar Publishing, s. 150-174, afiliacja: Inna.

GRUSZCZYŃSKI Ł., Lawrence J. (2019), "Trump, International Trade and Populism", w: Janne E. Nijman, Wouter G. Werner (red.), Netherlands Yearbook of International Law 2018, Springer, Berlin, s. 19-44, afiliacja: Inna.

GRUSZCZYŃSKI Ł., Menkes M. (2017), "Legality of the EU trade sanctions imposed on the Russian Federation under WTO law ", w: W. Czapliński, S. Dębski, R. Tarnogórski, K. Wierczyńska  (red.), The Case of Crimea’s Annexation under International Law, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 237-257, afiliacja: Inna.

GRUSZCZYŃSKI Ł. (2010), "Swoboda przepływu towarów a bariery o charakterze pozataryfowym w prawie Światowej Organizacji Handlu", w: Barcz J. (red.), Swoboda przepływu towarów, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa, s. -, afiliacja: Inna.  

Prof. ALK dr hab. Łukasz Gruszczyński - wśród osiągnięć dydaktycznych Profesora należy wspomnieć o prowadzeniu zajęć z zakresu prawa międzynarodowego, prawa europejskiego oraz międzynarodowego prawa handlowego w licznych ośrodkach zagranicznych i krajowych. Prof. Gruszczyński uczestniczy również aktywnie w prawniczych konkursach studenckich – zarówno jako autor problemu konkursowego, jak i jako sędzia oraz recenzent.

Research Fellow - Instytut Nauk Prawnych Węgierskiej Akademii Nauk (2016 - do chwili obecnej)

International Chair - National University of Public Service (2017/2018)

Adiunkt - Katolickim Uniwersytecie Péter Pázmány (2016/2017)

Adiunkt - Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji (2010-2017)

Adiunkt, profesor INP PAN - Instytut Nauk Prawnych PAN (2008-2019)

Visiting professor - American University of Central Asia, Central European University, University of Zurich - Law Department, OSCE Academy, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Członek International Law Association (od 2013), Society of International Economic Law (od 2008) oraz European Society of International Law (od 2015), w ramach tego ostatniego członek Audit Committee