dr hab. Katarzyna Kolasa

Katedra Ekonomii
Profesor Akademii Leona Koźmińskiego

Katarzyna Kolasa, doktor nauk,   Profesor ekonomiki zdrowia na Akademii Kozmińskiego w Warszawie  Dyrektor Centrum Zdrowia Cyfrowego na ALK Założycielka ISPOR Digital Health SIG   Autorka książki “The Digital Transformation of the Healthcare System” Routledge; 1st edition (July 31, 2023)**  

Kierując się pasją poprawy opieki zdrowotnej, Katarzyna skoncentrowała swoją karierę akademicką i zawodową na ekonomice zdrowia.  

Od 25 lat pracuje nad licznymi wyzwaniami w zakresie oceny wartości i refundacji technologii medycznych, zajmując różne regionalne i globalne stanowiska kierownicze w firmach Astra Zeneca, BMS, Biogen Idec, Lundbeck, GE Healthcare, Straub Medical, BD i szwedzkim Regionie Kalmar. Katarzyna była wiceprezesem ds. modelowania HEOR w firmie Parexel, kierując globalnym zespołem przez dwa lata. Obecnie jest mentorem dla start-upów zajmujących się opracowywaniem innowacyjnych urządzeń medycznych i rozwiązań cyfrowych w Holandii, Szwecji i Polsce.  

Od 2000 roku jest nauczycielem akademickim i opiekunem ponad 30 studentów MBA i doktorantów. Wspólnie z Polską Agencją Badań Medycznych, Deloitte Digital i Centralnym Szpitalem Klinicznym MSWiA stworzyła pierwszy sześciomiesięczny program edukacyjny dotyczący transformacji cyfrowej, przeznaczony dla liderów sektora opieki zdrowotnej. Katarzyna opracowała innowacyjny program magisterski „Ekonomika zdrowia i big data (HEBDA)”, którego pierwsza edycja była finansowana z unijnego grantu POWER 2018.  

Jest założycielką Globalnej Grupy Specjalnej ds. Zdrowia Cyfrowego oraz kursów „Rola cyfrowych punktów końcowych w generowaniu wartości dla technologii zdrowotnych”, „Postępy metodologiczne w ocenie wartości rozwiązań cyfrowych”, „Umowy o podziale ryzyka/oparte na wynikach w krajach rozwijających się” w Międzynarodowym Towarzystwie Farmakoekonomiki i Badań Wyników (ISPOR). Obecnie jest członkiem Rady Edukacyjnej oraz była członkiem Rady Polityki Nauk o Zdrowiu w ISPOR. W maju 2024 roku Katarzyna otrzymała stypendium od Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na czteromiesięczny pobyt badawczy na Uniwersytecie Utah w USA.  We współpracy z Naczelną Izbą Lekarską oraz firmę Deloitte zorgnizowała na Akademii Leona Koźmińskiego 6 miesięczny kurs dla start upów w obszarze cyfryzacji zdrowia.

Katarzyna poświęciła swoje badania akademickie na rzecz postępów metodologicznych w ocenie wartości produktów farmaceutycznych, urządzeń medycznych i rozwiązań cyfrowych. Pasjonując się Big Data, prowadziła pierwszy projekt adaptacji uczenia maszynowego do optymalnego wykorzystania skanerów CT, który został przyznany przez Ministerstwo Zdrowia. Od stycznia 2022 roku jest liderem grupy ds. sztucznej inteligencji w Polskiej Izbie Lekarskiej. Pod patronatem Sejmowej Komisji ds. Innowacji i Cyfryzacji zorganizowała pierwszy dialog na temat preferencji społecznych w zakresie adopcji sztucznej inteligencji w opiece zdrowotnej w Polsce.  

Jako współautorka ponad 50 publikacji IF, prezentowała swoje badania na ponad 70 międzynarodowych konferencjach naukowych. Według Google Scholar na maj 2024 jej prace były cytowane ponad 900 razy.