dr hab. Joanna Lam

Katedra Admin. I Prawa Administracyjnego
Profesor ALK

prof. ALK dr hab. Joanna Lam specjalizuje się w międzynarodowym prawie gospodarczym. Profesor ALK; oraz Professor with special responsibilities (Prof. wsr) międzynarodowego prawa gospodarczego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Kopenhaskiego (od 2018; wcześniej profesor nadzwyczajny/Associate Professor 2009-2018).

Kwalifikacje profesora zwyczajnego (full professorship qualifications) zdobyła w Danii (2018); doktor habilitowany nauk prawnych (Uniwersytet Łódzki, 2017); LL.M. (Harvard Law School, 2012); doktor nauk prawnych (Polska Akademia Nauk, 2005); magister prawa summa cum laude (Uniwersytet Warszawski, 1999). Radca prawny, Członkini Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie (od 2011).

Publikacje w czasopismach naukowych:

LAM J., Guo R. (2021), "Investor Obligations in Special Economic Zones: Legal Status, Typology, and Functional Analysis", JOURNAL OF INTERNATIONAL ECONOMIC LAW, online, s. online, afiliacja: ALK.

LAM J., Marcisz P. (2019), "Dopuszczalność arbitrażu inwestycyjnego: między Achmeą a CETĄ. Glosa do orzeczenia Międzynarodowego Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych ARB/12/12", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 11/2019, s. 33-41, afiliacja: ALK.

Kaczmarczyk M., LAM J. (2019), "Sociology of Commercial Arbitration: Tools for the New Times", Journal of International Arbitration, vol 36, issue 6, s. 693–726, afiliacja: ALK.

LAM J., Ünüvar G. (2019), "Transparency and participatory aspects of investor-state dispute settlement in the EU ‘new wave’ trade agreements", LEIDEN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW, 32, s. 781-800, afiliacja: ALK.

LAM J., Dothan S. (2018), "A Paradigm Shift? Arbitration and Court-Like Mechanisms in Investors' Disputes", JOURNAL OF INTERNATIONAL ECONOMIC LAW, przyjęte do druku, s. przyjęte do druku, afiliacja: ALK.

LAM J., Ünüvar G. (2018), "Participatory Aspects of Investor-State Dispute Settlement in the EU ‘New Wave’ Trade Agreements", LEIDEN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW, w druku, s. ---, afiliacja: ALK.

LAM J. (2017), "Comparative Analysis as an Autonomization Strategy in International Commercial Arbitration", INTERNATIONAL JOURNAL FOR THE SEMIOTICS OF LAW, 27, 1, s. 1-23, afiliacja: ALK.

LAM J. (2017), "Commercial Stakeholders in International Economic Dispute Resolution and the Issue of Adjudicatory Independence", MAASTRICHT JOURNAL OF EUROPEAN AND COMPARATIVE LAW, 1, s. 251-272, afiliacja: ALK.

LAM J. (2017), "Transparency of Investment Dispute Resolution and Court-Like Mechanisms in Recent FTAs", Contemporary Asia Arbitration Journal, w druku, s. ---, afiliacja: ALK.

LAM J., Fan K. (2016), "Ethnographic Methods in the Study of Hybrid Processes in Arbitration: the Chinese and Western Perspectives", EUROPEAN BUSINESS LAW REVIEW, 27, 4, s. 555-585, afiliacja: ALK.

LAM J., Pfisterer S. (2015), "Iura Novit Arbiter Revisited: towards a Harmonized Approach?", UNIFORM LAW REVIEW, 20, 1, s. 56-80, afiliacja: ALK.

LAM J. (2014), "Transnationalization of Domestic Law in International Commercial Arbitration through Comparative Analysis: Challenges for Legal Profession", Contemporary Asia Arbitration Journal, 1, 2, s. 309-340, afiliacja: ALK.

LAM J. (2005), "Legitimization Arguments in the Lex Mercatoria Cases", INTERNATIONAL JOURNAL FOR THE SEMIOTICS OF LAW, 18, s. 175-205, afiliacja: WSPIZ.

LAM J. (2002), "Just Interpretation. The Status of Legal Reasoning in the Continental Legal Tradition", INTERNATIONAL JOURNAL FOR THE SEMIOTICS OF LAW, 15, 4, s. 325-335, afiliacja: WSPIZ.

LAM J., JEMIELNIAK D. (1999), "Identity in a Time of Change", KNOWLEDGE TRANFER, 2, 2, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

Monografie:

LAM J.,  Kjær  A. (2017), "Language and Legal Interpretation in International Law - Accepted/In press - 2020", Oxford University Press, Oxford, afiliacja: ALK.

LAM J. (2014), "Legal Interpretation in International Commercial Arbitration", ASHGATE, Aldershot, afiliacja: ALK.

Redakcja monografii:

LAM J.,  Kjær  A. (red.), (2022), "Language and Legal Interpretation in International Law ", Oxford University Press, afiliacja: ALK.

LAM J., Ünüvar G., Dothan S. (red.), (2020), "Permanent Investment Courts. The European Experiment", Springer, afiliacja: ALK.

LAM J., Nielsen L., Palmer Olsen H. (red.), (2016), "Establishing Judicial Authority in International Economic Law", Cambridge University Press, Cambridge, afiliacja: ALK.

LAM J., Mikłaszewicz P. (red.), (2010), "Interpretation of Law in the Global World: from Particularism to a Universal Approach", Springer, Heidelberg - Dordrecht - London - New York, afiliacja: Inna.

Rozdziały w monografiach:

LAM J. (2022), "The Dynamics of Law and Language in the Interpretation of International Legal Sources", w: Anne Lise Kjaer, Joanna Lam (red.), Language and Legal Interpretation in International Law, Oxford University Press, s. ???, afiliacja: ALK.

LAM J. (2022), "Legal interpretation and adjudicatory activism in international commercial arbitration", w: Anne Lise Kjaer, Joanna Lam (red.), Language and Legal Interpretation in International Law, Oxford University Press, s. ???, afiliacja: ALK.

LAM J. (2020), "WTO AB as a Model for Other Adjudicatory Bodies—The Case of EU’s Investment Court System", w: L. Chang-fa, J. Nakagawa, C. Tsai-Fang (red.), The Appellate Body of the WTO and Its Reform, SPRINGER SINGAPORE PTE LTD, Singapur, s. 331-348, afiliacja: ALK.

LAM J. (2020), "A Paradigm Shift? Arbitration and Court-Like Mechanisms in Investors' Disputes", w: G. Ünüvar, J. Lam, Joanna, S. Dothan (red.), Permanent Investment Courts. The European Experiment, Springer, s. 1, afiliacja: ALK.

LAM J. (2020), "Notes on Organizing Arbitral Proceedings: United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)", w: Anne Peters, Hélène Ruiz Fabri (red.), Max Planck Encyclopedia of International Procedural Law , Oxford University Press, Oxford, s. ???, afiliacja: ALK.

LAM J. (2017), "Pressure for transparency and the use of arbitration mechanisms in international economic dispute resolution", w: Giuliana Ziccardi Capaldo (red.), The Global Community Yearbook of International Law and Jurisprudence 2015, Oxford University Press, Oxford, s. 251-272, afiliacja: ALK.

LAM J. (2017), "Legal interpretation and adjudicatory activism in international commercial arbitration", w: Joanna Jemielniak and Anne Lise Kjar (red.), The Workings of Language in the Legal Interpretation of International Courts and Tribunals, Oxford University Press, Oxford, s. 155-182, afiliacja: ALK.

LAM J., Nielsen L. (2016), "‘Global Citizens’ in International Commercial Arbitration and WTO Dispute Resolution", w: Joanna Jemielniak, Laura Nielsen, Henrik Palmer Olsen (red.), Establishing Judicial Authority in International Economic Law, Cambridge University Press, Cambridge, s. 263-289, afiliacja: ALK.

LAM J., Nielsen L., Palmer Olsen H. (2016), "Introduction", w: Joanna Jemielniak, Laura Nielsen, Henrik Palmer Olsen (red.), Establishing Judicial Authority in International Economic Law, Cambridge University Press, Cambridge, s. 1-27, afiliacja: ALK.

LAM J. (2015), "Exploring Arb-Med and Arb_Med Discourse in China: Challenges and Prospects", w: Vijay K. Bhatia, Maurizio Gotti (red.), Arbitration Discourse in Asia, Peter Lang Publishing Group, New York, s. 155-182, afiliacja: ALK.

LAM J. (2015), "Hybrid Processes (Arb-Med and Med-Arb) from a Cross-Regional Perspective", w: Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz (red.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration: Liber Amicorum for Professor Jerzy Rajski, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 517-529, afiliacja: ALK.

LAM J. (2011), "Place of Arbitration in Online Proceedings as a Simulacrum", w: Anne Wagner, Le Cheng (red.), Explorations Courtroom Discourse: the Language of Power and Control, ASHGATE, s. 251-262, afiliacja: Inna.

LAM J. (2011), "The Place of Arbitration in Online Proceedings as a Simulacrum", w: Wagner A., Le Cheng (red.), Exploring Courtroom DiscourseThe Language of Power and Control, ASHGATE, London, New York , s. 251-262, afiliacja: ALK.

LAM J., Mikłaszewicz P. (2010), "Capturing the Change. Universilising Tendencies in Legal Interpretation", w: Jemielniak J., Mikłaszewicz P. (red.), Interpretation of Law in the Global World: from Particularism to a Universal Approach, Springer, Heidelberg - Dordrecht - London - New York, s. 1-31, afiliacja: ALK.

LAM J. (2009), "Nowa lex mercatoria w orzecznictwie międzynarodowego arbitrażu handlowego", w: Bunikowski D., Dobrzeniecki K. (red.), Pluralizm prawny – tradycja, transformacje, wyzwania, NOWA, Toruń, s. 413-434, afiliacja: ALK.

LAM J. (2009), "Application of Transnational Substantive Rules to Commercial Disputes: on Creative Aspects of Arbitral Decision Making ", w: Zirk-Sadowski M., Wojciechowski B. (red.), Multicentrism as an Emerging Paradigm in Legal Theory, Peter Lang Publishing Group, New York, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

LAM J. (2008), "Paradise Lost: Impartiality of an Arbitrator", w: Kostera M. (red.), Organizational Olympians: Heroes and Heroines of Organizational Myths, PALGRAVE MACMILLAN LTD, New York, s. 165-174, afiliacja: WSPIZ.

LAM J. (2008), "Lex mercatoria jako przykład samoregulacji prawnej handlu międzynarodowego", w: Kostera M. (red.), Nowe kierunki w teorii organizacji i zarządzania, WYDAWNICTWO AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 75-92, afiliacja: WSPIZ.

LAM J. (2006), "Wykładnia prawa jako źródło informacji w świetle poglądów zachodniej doktryny", w: Góralczyk W.  (red.), Prawo informacji, prawo do informacji, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 45-60, afiliacja: WSPIZ.

LAM J. (2005), "Subversion in the World of Order: Legal Deconstruction as a Rhetorical Practice", w: Anne Wagner, Tracey Summerfield, Farid S.B. Vanegas (red.), Contemporary Issues for the Semiotics of Law: Cultural and Symbolic Analyses of Law in a Global Context, Hart Publishing, Exeter, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

LAM J. (2001), "Public and Private Space: The Final Frontier", w: Barbara Czarniawska and Rolf Solli (red.), Organizing Metropolitan Space and Discourse, Liber Abstrakt Forlag, Malmö, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

GÓRALCZYK W., LAM J. (2001), "Corporate Supervision of a Bank in the Form of a Joint Stock Company", w: Bogdan Wawrzyniak (red.), Report on Management, VI Edition: The Best Practices in Management, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa, s. ---, afiliacja: WSPIZ.  

Prof. wsr Joanna Lam jest radcą prawnym i łączy międzynarodowy profil akademicki z bogatą wiedzą praktyczną. Fora i instytucje profesjonalne i biznesowe, które korzystały z jej doświadczenia w ramach ekspertyz, szkoleń i wykładów to m.in. Asia Foreign Direct Investment Forum; Chinese Arbitration Association; oraz Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan.

Najnowsze stanowiska kierownicze:

  • Dyrektor, Study Hub for International Economic Law and Development (SHIELD) na Uniwersytecie Kopenhaskim (od 2018 r.)
  • Przewodnicząca Nordic-Chinese Forum for International Economic Law (od 2018 r.)
  • Koordynator Szkoły Doktorskiej Wydziału Prawa Uniwersytetu Kopenhaskiego (2016-18)

Pobyty badawcze:

  • Harvard Law School (2004-05 i 2007-08);
  • UNIDROIT (2006);
  • University of California, Berkeley (2008);
  • Renmin University (2013).

Beneficjentka stypendiów/kierownik projektów m.in. Collegium Invisibile; Fundacji na rzecz Nauki Polskiej; Fundacji Fulbrighta, Harvard Law School; Carlsberg Foundation, Dreyer Foundation; Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki Królestwa Danii.

Tematyka najnowszych badań: reforma rozstrzygania sporów inwestycyjnych (arbitraż; sądy inwestycyjne); wykładnia prawa w arbitrażu międzynarodowym; modele regulacji Specjalnych Stref Ekonomicznych.

Współpraca ekspercka: m.in. Asia Foreign Direct Investment Forum; Chinese Arbitration Association; Sąd Arbitrażowy Lewiatan; Ernst & Young; The Netherlands Organisation for Scientific Research. Keynote speeches i wykłady gościnne m.in. University of Luxembourg; Tsinghua University; University of Hamburg; Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.

Publikacje międzynarodowe: artykuły m.in. w Journal of International Economic Law; Journal of International Arbitration; Leiden Journal of International Law; Maastricht Journal of European and Comparative Law; European Business Law Review. Autorka i redaktorka książek publ. przez Routledge; Springer; Oxford University Press; Cambridge University Press.

Kierownictwo międzynarodowych projektów badawczych:

• Denmark-China Network for International Economic Dispute Resolution (IEDR), 2018-2021: Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki Królestwa Danii. Celem projektu jest zbadanie procesów transformacji mechanizmów rozstrzygania międzynarodowych sporów handlowych i inwestycyjnych

• Sustainable Development and Economic Policy-Making (Nordic-Chinese Forum for International Economic Law; edycja 2019). Projekt finansowany przez: Dreyer Foundation, ThinkChina.dk, centrum iCourts (Uniwersytet Kopenhaski); Renmin University, Pekin. Patronat: Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej; Ministerstwo Spraw Zagranicznych Królestwa Danii; Transnational Dispute Management Journal

• China in International Economic Dispute Resolution (Nordic-Chinese Forum for International Economic Law; edycja 2018). Projekt finansowany przez: Carlsberg Foundation; Dreyer Foundation, ThinkChina.dk, centra iCourts i CORA (Uniwersytet Kopenhaski); Renmin University, Pekin. Patronat: Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Królestwa Danii

Wykłady gościnne na zaproszenie: m.in.: Institut Mines-Télécom Business School, France (2020/21); Tsinghua University, Beijing, School of International Dispute Resolution (2019); University of International Business and Economics, Beijing (2019); University of Luxembourg (2018); Chinese University of Hong Kong (2017); University of Hamburg (2016, w ramach cyklu Hamburg Lectures on Law & Economics); National Taiwan University (2016); Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (2014, 2021); oraz Universitat Pompeu Fabra, Barcelona (2014)