dr hab. Jan Myszewski

Katedra Metod Ilościowych I Zastosowań Informatyki
Profesor nadzwyczajny

Publikacje w czasopismach naukowych:

MYSZEWSKI J. (2019), "Directives for effectiveness management in the organization", Business Process Management Journal, online, s. online, afiliacja: ALK.

MYSZEWSKI J., Sinha  . (2019), "A model for determining the value of patient satisfaction in healthcare", Business Process Management Journal, online, s. online, afiliacja: ALK.

MYSZEWSKI J., Sinha  . (2018), "A model for measuring effectiveness of quality management practices in healthcare", Leadership in Health Services, Vol. 31, Iss: 3, s. 310-325, afiliacja: ALK.

MYSZEWSKI J. (2018), "Sustainable improvement in education", Business Process Management Journal, Vol. 24, Iss: 6, s. 1381-1392, afiliacja: ALK.

MYSZEWSKI J. (2017), "Six Sigma model of transfer of development capability", Business Process Management Journal, Vol. 23 Iss. 4, s. 857-872, afiliacja: ALK.

MYSZEWSKI J. (2016), "On sustainable development of organization", Business Process Management Journal, Vol. 22 Iss: 5, s. 993 - 1008, afiliacja: ALK.

MYSZEWSKI J. (2016), "O wrodzonym upośledzeniu doskonalenia w organizacji zarządzanej przez cele", Gospodarka Materialowa & Logistyka, 2, s. XXX--XXXV, afiliacja: ALK.

MYSZEWSKI J. (2015), "No time for quality", THE TQM JOURNAL, 27, 4, s. 435- 449, afiliacja: ALK.

MYSZEWSKI J. (2015), "Organizational conditioning of effectiveness of development projects", RESEARCH IN LOGISTICS & PRODUCTION, 2, s. 113- 128, afiliacja: ALK.

MYSZEWSKI J. (2014), "On Development Capability", RESEARCH IN LOGISTICS AND PRODUCTION, 1, s. 55-66, afiliacja: ALK.

MYSZEWSKI J. (2014), "On Nonaka's Dynamics of Knowledge Management", RESEARCH IN LOGISTICS AND PRODUCTION, 1, s. 59-70, afiliacja: ALK.

MYSZEWSKI J. (2013), "On improvement story by 5 whys", THE TQM JOURNAL, 25, 4, s. 371-383, afiliacja: ALK.

MYSZEWSKI J. (2012), "Kamienista ścieżka doskonalenia", GOSPODARKA MATERIAŁOWA I LOGISTYKA, 12, s. 72-74, afiliacja: ALK.

MYSZEWSKI J. (2012), "Management responsibility for human errors", THE TQM JOURNAL, 25, 4, s. 326 - 337, afiliacja: ALK.

MYSZEWSKI J. (2011), "On Effectiveness of the Control  of Production Process", RESEARCH IN LOGISTICS AND PRODUCTION, 1, s. 5-16, afiliacja: ALK.

MYSZEWSKI J. (2011), "Norma ISO9001 i zarządzanie wiedzą", GOSPODARKA MATERIAŁOWA I LOGISTYKA, 11, s. 49-53, afiliacja: ALK.

MYSZEWSKI J. (2010), "Mathematical model of the occurrence of human error in manufacturing processes", QUALITY AND RELIABILITY ENGINEERING INTERNATIONAL, 8/2010, s. 845-851, afiliacja: ALK.

MYSZEWSKI J. (2007), "O Lesławie Wasilewskim, pro memoriał", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(87), s. xxx, afiliacja: WSPIZ.

MYSZEWSKI J. (2005), "Stratyfikacja i benchmarking - jako narzędzia zarządzania wiedzą", ZESZYTY NAUKOWE SGGW, 35, s. 99-107, afiliacja: WSPIZ.

MYSZEWSKI J. (2005), "Zarządzanie jakością a funkcjonowanie administracji publicznej", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, 4, s. 489-495, afiliacja: WSPIZ.

MYSZEWSKI J. (2004), "Paradygmat doskonalenia systemu Shewharta-Deminga", ORGANIZACJA I KIEROWANIE - ORGANIZATION AND MANAGEMENT, ---, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

MYSZEWSKI J. (2004), "Spojrzenie na przedsiębiorczość z perspekytwy zarządzania jakością - tekst do dyskusji", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(70), s. 28-33, afiliacja: WSPIZ.

Monografie:

MYSZEWSKI J. (2021), "Jakość kosztuje. Studium zarządzania sprawnością procesów organizacji", Wydawnictwo Poltext, Warszawa, afiliacja: ALK.

MYSZEWSKI J. (2009), "Po prostu jakość. Podręcznik zarządzania jakością", WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, afiliacja: ALK.

MYSZEWSKI J. (2005), "Po prostu jakość. Podręcznik zarządzania jakością", WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

Rozdziały w monografiach:

MYSZEWSKI J., Gromek M., Oczkowicz J. (2014), "Model of problems cleaning in education", w: Lopez JCC, Sanchez LAJ, Mico RJV  (red.), Mathematical Modelling in Social Sciences and Engineering, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, Nowy Jork, s. 135-148, afiliacja: ALK.

MYSZEWSKI J. (2012), "On improvement schemes", w: Grzybowska K. (red.), Contemporary management - learning and knowledge in business, PUBLISHING HOUSE OF POZNAŃ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, Poznań, s. 65-84, afiliacja: ALK.

MYSZEWSKI J. (2011), "Knowledge and Quality Management", w: K. Grzybowska, M.K. Wyrwicka (red.), Knowledge Management and Organizational Culture of Global Organization, PUBLISHING HOUSE OF POZNAŃ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, Poznań, s. 13-28, afiliacja: ALK.

MYSZEWSKI J. (2010), "Controllability and observability in manufacturing process", w: Marek Fertsch (red.), Innovative and intelligent manufacturing systems, PUBLISHING HOUSE OF POZNAŃ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, Poznań, s. ---, afiliacja: ALK.

MYSZEWSKI J. (2009), "Preventing human errors in manufacturing process", w: Fertsch M., Grzybowska K., Stachowiak A. (red.), Efficiency of production processes, PUBLISHING HOUSE OF POZNAŃ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, Poznań, s. 155-165, afiliacja: ALK.

MYSZEWSKI J. (2008), "Logistyczne 55", w: Marek Fertsch, Grzybowska Katarzyna, Agnieszka Stachowiak (red.), Logistyka i zarzadzanie produkcją, PUBLISHING HOUSE OF POZNAŃ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, Poznań, s. 187-197, afiliacja: ALK.

MYSZEWSKI J., Cyunczyk A. (2006), "Jakość i logistyka w zarządzaniu kryzysem", w: Stachowiak A. (red.), Zarządzanie produkcją i logistyka - koncepcje, metody i rozwiązania praktyczne, INSTYTUT INŻYNIERII ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ, Poznań, s. 00, afiliacja: WSPIZ.