dr hab. Jan Chmielewski

Katedra Prawa Administr. I Publicznego Gospodarczego
Profesor Akademii Leona Koźmińskiego

prof. ALK dr hab. Jan Chmielewski - Profesor Akademii Leona Koźmińskiego, doktor habilitowany nauk prawnych, Sekretarz w Katedrze Prawa Administracyjnego i Publicznego Gospodarczego. Radca prawny. Pracownik Biura Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym oraz sądowoadministracyjnym, a także w prawie administracyjnym (ustrojowym i materialnym), w tym w prawie leśnym, prawie ochronie środowiska oraz prawie ochrony przyrody. Autor szeregu opracowań, w tym m. in. glos, monografii oraz artykułów naukowych. Uczestnik projektów naukowych finansowanych ze środków m. in. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki.

Projekty badawcze:

· Potencjał rozwoju i wdrażania w Polsce technologii kolei próżniowej w kontekście społecznym, technicznym, ekonomicznym i prawnym (Gospostrateg hyperloop) (01.05.2019 – 30.04.2020). Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W ramach wykonywania projektu analizowano m.in. regulacje z zakresu prawa ochrony środowiska mające znaczenie dla wprowadzenia w Polsce przestrzennej kolei niskociśnieniowej (hyperloop).

· Wolność gospodarcza w prawie krajowym w świetle wymogów prawa europejskiego – projekt badawczy realizowany w latach 2013 – 2016 w ramach działalności statutowej.

 

Prof. ALK dr hab. Jan Chmielewski prowadził, poza zajęciami w języku polskim, także wykłady w języku angielskim z zakresu europejskiego prawa ochrony przyrody i środowiska. Jako kustosz Muzeum Sądownictwa im. Prof. Wojciecha Sokolewicza w ALK corocznie angażuje się w popularyzowanie nauki m. in. poprzez organizację Nocy Muzeów z Naczelnym Sądem Administracyjnym, która do tej pory odbyła się w dniu 14 maja 2016 r., 20 maja 2017 r., 19 maja 2018 r. oraz 18 maja 2019 r.

od 2010 r. - Sekretarz Katedry Prawa Administracyjnego i Publicznego Gospodarczego w ALK

od 2012 r. - koordynator Sekcji Prawa Administracyjnego w Studenckiej Poradni Prawnej w ALK

od 2013 r. - kustosz Muzeum Sądownictwa im. Prof. Wojciecha Sokolewicza w ALK

od 2018 r. - członek kapituły konkursu na najlepszą pracę magisterską oraz doktorską dotyczącą sądownictwa administracyjnego organizowanego przez Naczelny Sąd Administracyjny

od 2020 r. - redaktor tematyczny, Czasopismo naukowe Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio G (Ius)

od 2021 r. - Tutor Programu Prawo Plus w ALK

od 2017 do 2021 r. - Rzecznik Dyscyplinarny Doktorantów w ALK