dr hab. Izabela Koładkiewicz

Katedra Przedsiębiorczości I Etyki W Biznesie
Profesor Akademii Leona Koźmińskiego

prof. ALK dr hab. Izabela Koładkiewicz - Ekspert w dziedzinie ładu/nadzoru korporacyjnego oraz firm rodzinnych. Autorka ponad 100 publikacji naukowych, w tym artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych oraz kilku monografii. Cały czas aktywnie prowadzi badania w obszarze firm rodzinnych i nadzoru korporacyjnego, dotyczące też rad nadzorczych w firmach rodzinnych. Ostatnie dwa projekty NCN dotyczyły systemu nadzoru w firmach rodzinnych oraz potencjalnych strategii wyjścia przedsiębiorcy z jego przedsiębiorstwa. Za osiągnięcia naukowe otrzymała wiele nagród, w tym nagrodę w XI Konkursie na prace naukowe Komitetu Organizacji i Zarządzania PAN za pracę habilitacyjną pt.: Rady nadzorcze. Dobre praktyki ładu korporacyjnego Doświadczenia polskie i zagraniczne (Poltext, Warszawa 2013), nagrodę indywidualną Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za monografię pt. Nadzór korporacyjny w Narodowych Funduszach Inwestycyjnych (WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa, 2002) oraz wyróżnienie Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania za podręcznik pt. „Ład korporacyjny” (współredakcja prof. D. Dobija; Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2011). Ostatnio wydany podręcznik we współredakcji z prof. K. Safinem (red. naukowa) ”Zarządzanie firmą rodzinną”, (Poltext, Warszawa), otrzymał NAGRODĘ ECONOMICUS 2019. Współpracuje ze stowarzyszeniem Inicjatywa Firm Rodzinnych. W ramach projektu pt. Lokalne Centrum Kompetencji Rozwoju Firm Rodzinnych finansowanego przez UE, poprowadziła cykl webinariów poświęconych systemowi ładu rodzinnego w firmach rodzinnych.

Od 2014 - obecnie - Kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie w ALK