dr hab. Izabela Koładkiewicz

Katedra Przedsiębiorczości I Etyki W Biznesie
Profesor Akademii Leona Koźmińskiego

prof. ALK dr hab. Izabela Koładkiewicz - Ekspert w dziedzinie ładu/nadzoru korporacyjnego oraz firm rodzinnych. Autorka ponad 100 publikacji naukowych, w tym artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych oraz kilku monografii. Cały czas aktywnie prowadzi badania w obszarze firm rodzinnych i nadzoru korporacyjnego, dotyczące też rad nadzorczych w firmach rodzinnych. Ostatnie dwa projekty NCN dotyczyły systemu nadzoru w firmach rodzinnych oraz potencjalnych strategii wyjścia przedsiębiorcy z jego przedsiębiorstwa. Za osiągnięcia naukowe otrzymała wiele nagród, w tym nagrodę w XI Konkursie na prace naukowe Komitetu Organizacji i Zarządzania PAN za pracę habilitacyjną pt.: Rady nadzorcze. Dobre praktyki ładu korporacyjnego Doświadczenia polskie i zagraniczne (Poltext, Warszawa 2013), nagrodę indywidualną Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za monografię pt. Nadzór korporacyjny w Narodowych Funduszach Inwestycyjnych (WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa, 2002) oraz wyróżnienie Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania za podręcznik pt. „Ład korporacyjny” (współredakcja prof. D. Dobija; Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2011). Ostatnio wydany podręcznik we współredakcji z prof. K. Safinem (red. naukowa) ”Zarządzanie firmą rodzinną”, (Poltext, Warszawa), otrzymał NAGRODĘ ECONOMICUS 2019. Współpracuje ze stowarzyszeniem Inicjatywa Firm Rodzinnych. W ramach projektu pt. Lokalne Centrum Kompetencji Rozwoju Firm Rodzinnych finansowanego przez UE, poprowadziła cykl webinariów poświęconych systemowi ładu rodzinnego w firmach rodzinnych.

Publikacje w czasopismach naukowych:

KOŁADKIEWICZ I., KOZŁOWSKI Ł., WOJTYRA-PERLEJEWSKA M. (2022), "Entrepreneurs’ exit strategies and their determinants: the role of perceived exit challenges", INTERNATIONAL JOURNAL OF EMERGING MARKETS, online, s. online, afiliacja: ALK.

KOŁADKIEWICZ I. (2021), "Potencjalne strategie wyjścia z firmy. Perspektywa przedsiębiorców z firm rodzinnych i nierodzinnych", PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 8/2021, s. 3-10, afiliacja: ALK.

Welsh D., KĄCIAK E., KOŁADKIEWICZ I., Memili E., Iyer L., Ramadani V. (2021), "The impact of networks on value co-creation for women-owned businesses", EUROPEAN JOURNAL OF INTERNATIONAL MANAGEMENT, Vol. 16, No. 3, s. 473-498, afiliacja: ALK.

KĄCIAK E., WOJTYRA-PERLEJEWSKA M., KOŁADKIEWICZ I., Thongpapanl N. (2020), "The role of social networks in shaping entrepreneurial exit strategies", INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT JOURNAL, online, s. online, afiliacja: ALK.

KOŁADKIEWICZ I. (2017), "The Quality of Explanations for Deviation from Principles of Corporate Governance. An Introduction", JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., 25, 3, s. 34-54, afiliacja: ALK.

WOJTYRA-PERLEJEWSKA M., KOŁADKIEWICZ I. (2016), "Firmy rodzinne w Polsce. Co już wiemy, a czego jeszcze chcielibyśmy się dowiedzieć? Przegląd wyników badań", PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, XVII, Zeszyt 6, Część II, s. 121-145, afiliacja: ALK.

WOJTYRA-PERLEJEWSKA M., KOŁADKIEWICZ I. (2016), "Entrepreneurial Exit: Research Perspectives and Challenges", PROBLEMY ZARZĄDZANIA, vol. 14, nr. 3 (62), s. 89–106, afiliacja: ALK.

KOŁADKIEWICZ I. (2015), "Nadzór w firmie rodzinnej. Przegląd pierwszych doświadczeń polskich firm rodzinnych", ZARZĄDZANIE I FINANSE. JOURNAL OF MANAGEMENT AND FINANCE, Vol. 13, Nr. 1, s. 165-180, afiliacja: ALK.

WOJTYRA-PERLEJEWSKA M., KOŁADKIEWICZ I. (2015), "Sukcesja zewnętrzna w firmie rodzinnej. Ważne wyzwanie dla współczesnych gospodarek", PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, XVI, Zeszyt 7, Część I, s. 23-38, afiliacja: ALK.

KOŁADKIEWICZ I. (2015), "Rada nadzorcza w firmach rodzinnych w Polsce – balast czy wartość dodana? Przegląd doświadczeń oraz oczekiwań", PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 2, vol. 13, 1(51), s. 114 - 134 , afiliacja: ALK.

KOŁADKIEWICZ I. (2014), "Spotkanie rodziny jako mechanizm family governance w polskich firmach rodzinnych. Wstępne obserwacje", PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, XV, 7, s. 157-168, afiliacja: ALK.

KOŁADKIEWICZ I. (2014), "Audit Committees in Polish Supervisory Boards: Common Practice and New Challenges", CSR, SUSTAINABILITY, ETHICS & GOVERNANCE: CORPORATE GOVERNANCE IN EMERGING MARKETS, XXXII/2014, s. 311-330, afiliacja: ALK.

KOŁADKIEWICZ I. (2014), "The Family Meeting as a Mechanism of Family Governance: Review of the Experiences of Polish Family Companies", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE, 22, 3, s. 37-55, afiliacja: ALK.

KOŁADKIEWICZ I. (2014), "Czynniki warunkujące skuteczność rad nadzorczych", PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 12, 2, s. 68-87, afiliacja: ALK.

KOŁADKIEWICZ I. (2014), "Dobre praktyki ładu korporacyjnego oraz ich transfer do twardego prawa. Perspektywa interesariuszy polskiego rynku kapitałowego", STUDIA PRAWNO-EKONOMICZNE, Tom XCI/2, s. 193-212 , afiliacja: ALK.

KOŁADKIEWICZ I. (2013), "The second generation in a family business: an agent of change or continuator of family tradition?", JOURNAL OF TECHNOLOGY MANAGEMENT IN CHINA, 8, 3, s. 155-173, afiliacja: ALK.

KOŁADKIEWICZ I. (2011), "Family governance – struktury i praktyka. Doświadczenia światowe", PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, XII, 7, s. 19-33, afiliacja: ALK.

KOŁADKIEWICZ I. (2011), "Rada dyrektorów/rada nadzorcza w firmie rodzinnej. Czynniki warunkujące jej powstanie i proces jej profesjonalizacji", PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, 2/1, 2/1 2011, s. 259-277, afiliacja: ALK.

KOŁADKIEWICZ I. (2011), "Przewodniczący rady dyrektorów/ rady nadzorczej - europejskie dobre praktyki nadzoru korporacyjnego a polska praktyka działania", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(112), s. 65-82, afiliacja: ALK.

KOŁADKIEWICZ I. (2010), "Historia kołem się toczy - czas reform w sferze nadzoru korporacyjnego ponownie się zaczął", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3 (104), s. 86-95, afiliacja: ALK.

KOŁADKIEWICZ I. (2010), "Nadzór korporacyjny – nowe wyzwania po kryzysie finansowym? Polska i Świat", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3 (104) , s. 3-6, afiliacja: ALK.

KOŁADKIEWICZ I., RZĄDCA R. (2010), "Atrakcyjność otoczenia rynkowego oraz cena poszczególnych składowych systemu zarządzania i zakresu ich zmian. Perespektywa polskich JBR-ów", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(102), s. 78-89, afiliacja: ALK.

KOŁADKIEWICZ I. (2010), "Polish Corporate Governance - The Case of Small and Medium Sized Companies", INTERNATIONAL JOURNAL OF BANKING ACCOUNTING AND FINANCE, 2, 3, s. 218-235, afiliacja: ALK.

KOŁADKIEWICZ I. (2010), "Instytucja niezależnego członka rady w kodeksach nadzoru korporacyjnego w krajach Europy środkowo-wschodniej", ORGANIZACJA I KIEROWANIE - ORGANIZATION AND MANAGEMENT, 4 (142), s. 49-64, afiliacja: ALK.

KOŁADKIEWICZ I. (2009), "Doświadczenia przewodniczących rad nadzorczych w spółkach notowanych na GPW (indeks WIG20 i mWIG40) Badania pilotażowe", ORGANIZACJA I KIEROWANIE, 4 (138), s. 159-178, afiliacja: ALK.

KOŁADKIEWICZ I. (2009), "Wykorzystanie Internetu przez spółki giełdowe do komunikacji z inwestorami", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(101), s. 66-77, afiliacja: ALK.

KOŁADKIEWICZ I. (2009), "Komitety w radzie dyrektorów/radzie nadzorczej w kodeksach nadzoru korporacyjnego w Europie Środkowo - Wschodniej ", PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, 1, s. 181-200, afiliacja: ALK.

KOŁADKIEWICZ I. (2009), "Corporate Social Responsibility in Poland: the Responsible Business Forum 2002-2007 Report Perspective", SOCIAL RESPONSIBILITY JOURNAL, 5 (1), s. 48-61, afiliacja: ALK.

KOŁADKIEWICZ I. (2008), "Budowanie pomostów między systemem edukacji i badań a przemysłem: Zarys problematyki ", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(90) styczeń -luty, s. 37-47, afiliacja: WSPIZ.

KOŁADKIEWICZ I. (2008), "Praktyka polskich rad nadzorczych – z perspektywy jej zagranicznych członków", ORGANIZACJA I KIEROWANIE, 4, s. -, afiliacja: ALK.

KOŁADKIEWICZ I. (2008), "Innowacyjność – sposób na konkurencyjność . Doświadczenia “Małych Mistrzów”", ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ. SERIA: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE,  zeszyt  44, -, s. s. 61-77, afiliacja: WSPIZ.

KOŁADKIEWICZ I. (2008), "Rady nadzorcze polskich spółek publicznych w oczach ich członków-obcokrajowców", PRZEGLĄD CORPORATE GOVERANCE, 3(15), s. 63-70 , afiliacja: WSPIZ.

KOŁADKIEWICZ I. (2007), "Komitet audytu - doświadczenia światowe a polska rzeczywistość", PRZEGLĄD CORPORATE GOVERANCE, Nr 1(9), s. 42-53, afiliacja: WSPIZ.

KOŁADKIEWICZ I. (2007), "Społeczna odpowiedzialność a konkurencyjność. Z perspektywy państwa, sektora i przedsiębiorstwa", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

KOŁADKIEWICZ I. (2007), "Rada dyrektorów/rada nadzorcza jako czynnik zmniejszający „ciężar nowości rynkowej” spółki debiutującej na giełdzie", PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 10/2007, s. 33-36, afiliacja: WSPIZ.

KOŁADKIEWICZ I. (2007), "Firmy rodzinne w Polsce - Perspektywy badawcze", ORGANIZACJA I KIEROWANIE, 3(129), s. 39-57, afiliacja: WSPIZ.

KOŁADKIEWICZ I. (2006), "Planowanie sukcesji - konieczność czy wymysł?", PRZEGLĄD CORPORATE GOVERANCE, 3(7), s. 17-27, afiliacja: WSPIZ.

KOŁADKIEWICZ I. (2006), "Rada nadzorcza jako czynnik warunkujący rozwój? Perspektywa firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw", PRZEGLĄD CORPORATE GOVERANCE, 1(5), s. 43-49, afiliacja: WSPIZ.

KOŁADKIEWICZ I. (2006), "Oceniać czy nie oceniać? Praca rad dyrektorów i rad nadzorczych pod lupą", PRZEGLĄD CORPORATE GOVERANCE, 2(6), s. 37-45, afiliacja: WSPIZ.

KOŁADKIEWICZ I. (2006), "Pułapki sukcesji - gdy rada nie chce, ale musi", PRZEGLĄD CORPORATE GOVERANCE, 4(8), s. 19-31, afiliacja: WSPIZ.

KOŁADKIEWICZ I. (2004), "Wartości rodzinne w praktyce - przykład Auchan", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(56), s.  6-11 , afiliacja: WSPIZ.

KOŁADKIEWICZ I. (2003), "Globalizacja w czterech odsłonach", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(64), s. 46-51, afiliacja: WSPIZ.

KOŁADKIEWICZ I. (2003), "Inwestor instytucjonalny jako akcjonariusz mniejszościowy - ważne wyzwanie dla nadzoru korporacyjnego", PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 1, s. 100-112, afiliacja: WSPIZ.

Monografie:

KOŁADKIEWICZ I. (2015), "System nadzoru w firmie rodzinnej. Doświadczenia polskie i światowe", POLTEXT, afiliacja: ALK.

CIEŚLIK J., KOŁADKIEWICZ I. (2014), "Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w aglomeracjach miejskich", POLTEXT, Warszawa, afiliacja: ALK.

KOŁADKIEWICZ I. (2013), "Rady nadzorcze, dobre praktyki ładu korporacyjnego. Doświadczenia polskie i zagraniczne", POLTEXT, Warszawa, afiliacja: ALK.

DOBIJA D., KOŁADKIEWICZ I., CIEŚLAK I., KLIMCZAK K. (2011), "Komitety rad nadzorczych", WOLTERS KLUWER BUSINESS, Warszawa, afiliacja: ALK.

KOŁADKIEWICZ I., Lutostański Ł. (2004), "Mali mistrzowie w działaniu. Dobre praktyki w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw", WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

Redakcja monografii:

KOŁADKIEWICZ I., CIEŚLIK J. (red.), (2014), "Shaping Local Business Communities. The International Conference Entrepreneurial Cities Proceedings", Wydawnictwo Poltext, Warszawa, afiliacja: ALK.

DOBIJA D., KOŁADKIEWICZ I. (red.), (2011), "Ład korporacyjny. Podręcznik akademicki", WOLTERS KLUWER BUSINESS, Warszawa, afiliacja: ALK.

CIEŚLIK J., KOŁADKIEWICZ I. (red.), (2011), "Aktywność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Studia przypadków", Wolters Kluwer, Warszawa, afiliacja: ALK.

KOŁADKIEWICZ I. (red.), (2004), "Wyzwania globalizacji - Odpowiedzi przedsiębiorstw", WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO I WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

Rozdziały w monografiach:

STRUMIŃSKA-KUTRA M., KOŁADKIEWICZ I. (2018), "Case Study", w: M. Ciesielska, D. Jemielniak (red.), Qualitative Methodologies in Organization, Volume II: Methods and Possibilities, Palgrave Macmillan, s. 1-32, afiliacja: ALK.

KOŁADKIEWICZ I. (2015), "A Review of the First Experiences of Polish Family Firms", w: Aluchna Maria, Aras Güler (red.), Transforming Governance: New Values, New Systems in the New Business Environment, Gower Publishing, s. 246, afiliacja: ALK.

CIEŚLIK J., KOŁADKIEWICZ I. (2014), "Wprowadzenie", w: Izabela Koładkiewicz, Jerzy Cieślik (red.), Shaping Local Business Communities The International Conference Entrepreneurial Cities Proceedings, POLTEXT, Warszawa, s. 7-13, afiliacja: ALK.

CIEŚLIK J., KOŁADKIEWICZ I., DĄBROWSKI J. (2014), "Lokalne sieci przedsiębiorców", w: Paulina Zadura-Lichota, Anna Tarnawa (red.), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012–2013, WYDAWNICTWO NAUKOWE INSTYTUTU TECHNOLOGII EKSPLOATACJI - PIB, Warszawa, s. 114-125, afiliacja: ALK.

KOŁADKIEWICZ I. (2012), "Ład korporacyjny", w: Gasparski W. (red.), Biznes, etyka odpowiedzialność, WYDAWNICTWA NAUKOWE PWN, Warszawa, s. 289-306, afiliacja: ALK.

STRUMIŃSKA-KUTRA M., KOŁADKIEWICZ I. (2012), "Studium przypadku", w: Jemielniak D. (red.), Badania jakościowe. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 1-40, afiliacja: ALK.

KOŁADKIEWICZ I. (2012), "Niezależny członek rady nadzorczej w Polsce. Podsumowanie pierwszej dekady doświadczeń", w: Piotr Urbanek (red.), Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, Łódź, s. 235-260, afiliacja: ALK.

KOŁADKIEWICZ I. (2012), "Supervisory Boards in Developing Economies: The Polish Experience", w: Sabri Boubaker, Duc Khuong Nguyen (red.), Board Directors and Corporate Social Responsibility, PALGRAVE MACMILLAN LTD, Basingstoke, s. 101 -121 , afiliacja: ALK.

KOŁADKIEWICZ I. (2011), "Rada dyrektorów (rada nadzorcza) jako podstawowy wewnętrzny mechanizm nadzoru korporacyjnego", w: Dobija D., Koładkiweicz I. (red.), Ład korporacyjny. Podręcznik akademicki, WOLTERS KLUWER BUSINESS, Warszawa, s. 110-146, afiliacja: ALK.

KOŁADKIEWICZ I. (2011), "Studium przypadku firmy Super klej. Czy o wszsytkim powinien decydować przypadek? ", w: Koładkiewicz I., Cieślik J.  (red.), Aktywność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Studia przypadków, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 41-54, afiliacja: ALK.

KOŁADKIEWICZ I. (2011), "Studium przypadku firmy Pol-Meat. Kluczowy czynnik sukcesu - akceptacja skalkulowanego ryzyka ", w: Koładkiewicz I., Cieślik J.  (red.), Aktywność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Studia przypadków, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 66- 81, afiliacja: ALK.

KOŁADKIEWICZ I. (2011), "Studium przypadku firmy Stylowe oprawki. Eksport - dodatek do głównej działalności", w: Koładkiewicz I., Cieślik J.  (red.), Aktywność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Studia przypadków, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 82- 94 , afiliacja: ALK.

KOŁADKIEWICZ I. (2011), "Studium przypadku przedsiębiorstwa Folinex. Rozwój bez zaburzeń? ", w: Koładkiewicz I., Cieślik J.  (red.), Aktywność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Studia przypadków, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 133 - 142, afiliacja: ALK.

KOŁADKIEWICZ I., Nowiński  W. (2011), "Studium przypadku firmy Fol-Pak. Od dostawcy usług do producenta maszyn z eksportem w tle", w: Koładkiewicz I., Cieślik J.  (red.), Aktywność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Studia przypadków, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 95-104, afiliacja: ALK.

KOŁADKIEWICZ I. (2011), "Studium przypadku spółki Dewon. Od zakładu rzemieślniczego do średniej wielkości przedsiębiorstwa eksportera", w: Koładkiewicz I., Cieślik J.  (red.), Aktywność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Studia przypadków, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 149 - 158, afiliacja: ALK.

CIEŚLIK J., KOŁADKIEWICZ I., Cooney T. (2011), "Getmor (Polen)", w: Ed. S.Kraus (red.), Entrepreneurship – Fallstudien, SPRINGER -WIEN-NEW YORK, Niemcy, s. 269-280, afiliacja: ALK.

KOŁADKIEWICZ I. (2011), "Relacje inwestorskie. Komunikacja spółek z uczestnikami rynku giełdowego", w: Dobija D. Koładkiewicz I. (red.), Ład korporacyjny. Podręcznik akademicki, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 262-296, afiliacja: ALK.

KOŁADKIEWICZ I., Nowiński  W. (2011), "Studium przypadku firmy Al-KON. Wyzwanie rzucone przez rynek", w: Koładkiewicz I., Cieślik J. (red.), Aktywność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Studia przypadków, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 113-121, afiliacja: ALK.

KOŁADKIEWICZ I., Nowiński  W. (2011), "Studium przypadku przedsiębiorstwa Powóz. Od galenterii drewnianej i lokalnego rynku do produkcji", w: Koładkiwieicz I., Cieślik J. (red.), Aktywność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Studia przypadków, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 105-112, afiliacja: ALK.

KOŁADKIEWICZ I. (2011), "Getmor (Poland)", w: Cooney T. M.  (red.), Cases in European Entrepreneurship, Dublin Institute of Technology, Dublin, s. 340-354 (PDF -e-book), afiliacja: ALK.

KOŁADKIEWICZ I., Drabek M. (2011), "Studium przypadku firmy Sieciowiec. Być we właściwym czasie we właściwym miejscu i umieć z tego skorzystać", w: Koładkiewicz I., Cieślik J.  (red.), Aktywność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Studia przypadków, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 191- 200, afiliacja: ALK.

KOŁADKIEWICZ I. (2011), "Aktywność eksportowa polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP - dominujące praktyki ", w: Koładkiewicz I., Cieślik J.  (red.), Aktywność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Studia przypadków, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 201 - 228 , afiliacja: ALK.

KOŁADKIEWICZ I., CIEŚLIK J. (2011), "Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw w sektorze MŚP po 20 latach od rozpoczęcia transformacji ustrojowej - próba podsumowania ", w: Cieślik J., Koładkiewicz I.  (red.), Aktywność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Studia przypadków, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 229 -244 , afiliacja: ALK.

KOŁADKIEWICZ I. (2010), "Mechanizmy nadzoru korporacyjnego a cykl życia organizacji. Na przykładzie wybranych modeli", w: Urbanek P. (red.), Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, Łódź, s. 297-316, afiliacja: ALK.

KOŁADKIEWICZ I. (2009), "Responsible Business in Polish Economic Practice: The Experience of the Camela S.A. Factory of Clothing Instets ", w: Mallin Ch. A. (red.), Corporate Social Responsibility. A Case Sudy Approach, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, s. 98-122, afiliacja: ALK.

KOŁADKIEWICZ I. (2009), "Od konkurencji do współpracy Doświadczenia Inter Cars SA I JC Auto SA", w: Adamik A., Lachiewicz S. (red.), Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, Łódź, s. 92-103, afiliacja: ALK.

KOŁADKIEWICZ I. (2009), "Realizacja strategii a oczekiwania inwestorów - doświadczenia debiutantów giełdowych z 2004 roku ", w: Rokita J., Czakon W., Samborski A. (red.), Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ W KATOWICACH, Katowice, s. 355-370, afiliacja: ALK.

KOŁADKIEWICZ I. (2008), "Rada nadzorcza jako ważny zasób wiedzy? Doświadczenia debiutantów giełdowych z 2004 roku”", w: Godziszewski B. (red.), Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Kluczowe relacje organizacj organizacji w gospodarce opartej na wiedzy, TNOIK TORUŃ, Toruń, s. 393-406, afiliacja: WSPIZ.

KOŁADKIEWICZ I. (2008), "Przejrzystość w kontekście wartości przedsiębiorstwa", w: Rudolf S. (red.), Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, Łódź, s. 447-464, afiliacja: WSPIZ.

KOŁADKIEWICZ I. (2008), "Internet – ważne narzędzie w polityce informacyjnej spółek publicznych. Praktyka działania debiutantów giełdowych z 2004 r.", w: Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, Łódź, s. 230-243, afiliacja: WSPIZ.

KOŁADKIEWICZ I. (2008), "Guidelines for Corporate Behaviour: Origins, Current Stage, and Future Tendencies of Polish Corporate Governance Code", w: Aras G., Crowther D. (red.), Culture and Corporate Governance, Research Series: Issues in Corporate Behaviour and Sustainability, Part 2 – Regional Issues, Social Responsibility Research Network, Leicester, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

KOŁADKIEWICZ I. (2008), "The Transfer of Knowledge and Technology Between the Research and Development Sphere and Industry in Poland: Perspectives of the Representatives of Science and Transfer Intermediaries", w: Runiewicz - Wardyn M. (red.), Knowledge - Based Economy as Factor of Competitiveness and Economic Growth, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 84-97, afiliacja: WSPIZ.

KOŁADKIEWICZ I. (2007), "Kuszenie inwestorów – czyli strategie rozwoju debiutantów giełdowych z 2004 roku", w: Lachiewicz L. (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji. Monografie Politechniki Łódzkiej, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, Łódź, s. 79-91, afiliacja: WSPIZ.

KOŁADKIEWICZ I. (2006), "Polish Supervisory Boards in Practice – A Few Snapshots”", w: Mallin Christine (red.), International Corporate Governance:A Case Study Approach, Edward Elgar Publishing, Cork, s. 160-186, afiliacja: WSPIZ.

KOŁADKIEWICZ I. (2006), "Budowa relacji inwestorskich. Doświadczenia debiutantów z GPW z 2004 roku", w: Rudolf S. (red.), Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, Łódź, s. 157-184, afiliacja: WSPIZ.

KOŁADKIEWICZ I. (2006), "Rady dyrektorów w dobie reform. Doświadczenia z za oceanu i nie tylko”", w: Kwiatkowski S. (red.), Dobra gospodarka, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 201-218, afiliacja: WSPIZ.

KOŁADKIEWICZ I. (2006), "Nadzór korporacyjny w małych i średnich przedsiębiorstwach. Rada nadzorcza – atrapa czy wartość dodana?", w:  Rudolf S.  (red.), Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, Łódź, s. 157-184, afiliacja: WSPIZ.

KOŁADKIEWICZ I. (2006), "Przejrzystość debiutów giełdowych. Wyniki pierwszego etapu badań", w: Ostaszewski J., Zaleska M. (red.), W stronę teorii i praktyki zarządzania, KATEDRA ZARZĄDZANIA I FINANSÓW SGH, Warszawa, s. 211-223, afiliacja: WSPIZ.

KOŁADKIEWICZ I. (2006), "Strategia – konieczność czy marzenia? Doświadczenia małych mistrzów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw", w: Płoszajski P., Bełz G. (red.), Wybory strategiczne firm. Nowe instrumenty analizy i wdrażania, OFICYNA WYDAWNICZA SGH, Warszawa, s. 27-40, afiliacja: WSPIZ.

KOŁADKIEWICZ I. (2005), "Przedsiębiorstwo PZN", w: Dąbrowski J., Gierszewska G. (red.), Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 152-163, afiliacja: WSPIZ.

KOŁADKIEWICZ I. (2005), "Przedsiębiorstwo Sara", w: Dąbrowski J., Gierszewska G. (red.), Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 243-255, afiliacja: WSPIZ.

KOŁADKIEWICZ I. (2005), "Co decyduje o sukcesie? Doświadczenia menedżerów – założycieli przedsiębiorstw – liderów”", w: Borkowska S. (red.), Zarządzanie talentami, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa, s. 147-159, afiliacja: WSPIZ.

DĄBROWSKI J., KOŁADKIEWICZ I. (2005), "Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą – badania pogłębione", w: Dąbrowski Jan, Gierszewska Grażyna (red.), Strategie przedsiębiorstw a Zarządzanie wiedzą, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 111-144, afiliacja: WSPIZ.

TROCHIMIUK R., KOŁADKIEWICZ I. (2005), "Przedsiębiorstwo Kreon. Profil strategiczny: innowator", w: Dąbrowski Jan, Gierszewska Grażyna (red.), Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 195-205, afiliacja: WSPIZ.

DĄBROWSKI J., GIERSZEWSKA G., KOŁADKIEWICZ I. (2005), "Profile strategiczne a profile zarządzania wiedzą", w: Dąbrowski Jan, Gierszewska Grażyna (red.), Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 35-58, afiliacja: WSPIZ.

KOŁADKIEWICZ I. (2004), "Mali Mistrzowie i ich przewagi konkurencyjne", w: Król H., Ludwiczyński A. (red.), Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach, POLSKA FUNDACJA PROMOCJI KADR, Warszawa, s. 290-306, afiliacja: WSPIZ.

KOŁADKIEWICZ I. (2004), "Nadzór korporacyjny w małych i średnich przedsiębiorstwach. Doświadczenia zagraniczne", w: Rudolf S. (red.), Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, Łódź, s. 521-537, afiliacja: WSPIZ.

KOŁADKIEWICZ I. (2004), "Globalizacja a nadzór korporacyjny", w: Koładkiewicz I., Kozioł W. (red.), Wyzwania globalizacji - Odpowiedzi przedsiębiorstw, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO I WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 00, afiliacja: WSPIZ.

KOŁADKIEWICZ I. (2003), "Nadzór korporacyjny w firmach rodzinnych – zarys mapy problemów", w: Jeżak J.  (red.), Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego. Doświadczenia krajowe i międzynarodowe, POLSKO-AMERYKAŃSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA (PAM CENTER) PRZY UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM, Łódź, s. 473-486, afiliacja: WSPIZ.

DĄBROWSKI J., KOŁADKIEWICZ I. (2003), "Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach działających w Polsce - wyniki badań", w: Wawrzyniak Bogdan (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 151-178, afiliacja: WSPIZ.  

Od 2014 - obecnie - Kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie w ALK