dr hab. Hanna Kuzińska

Katedra Finansów
Profesor nadzwyczajny

prof. ALK dr hab. Hanna Kuzińska - doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii - finansów, nadany uchwałą Rady Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej. W 2007 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, specjalność: ekonomia. Pracownik Katedry Finansów ALK. Odbywała staż w Kongresie Stanów Zjednoczonych i Bundestagu. Autorka 4 monografii, 15 rozdziałów w monografiach naukowych oraz 20 publikacji w czasopismach naukowych i popularnonaukowych.

Doradca ekonomiczny Klubu Parlamentarnego Lewicy od lata 2020 r.