dr hab. Hanna Kuzińska

Katedra Finansów
Profesor nadzwyczajny

prof. ALK dr hab. Hanna Kuzińska - doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii - finansów, nadany uchwałą Rady Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej. W 2007 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, specjalność: ekonomia. Pracownik Katedry Finansów ALK. Odbywała staż w Kongresie Stanów Zjednoczonych i Bundestagu. Autorka 4 monografii, 15 rozdziałów w monografiach naukowych oraz 20 publikacji w czasopismach naukowych i popularnonaukowych.

Publikacje w czasopismach naukowych:

KUZIŃSKA H. (2021), "Czy podatki dochodowe mogą skutecznie spełniać unkcję redystrybucyjną?", DORADZTWO PODATKOWE BIULETYN INSTYTUTU STUDIÓW PODATKOWYCH, 8, s. 16-22, afiliacja: ALK.

KUZIŃSKA H. (2016), "Prospołeczne proporcje polskiego systemu podatkowego. Wybrane zagadnienia", Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, Vol 50, No 1, s. 681-690, afiliacja: ALK.

KUZIŃSKA H. (2013), "Społeczne skutki dominujących w Polsce podatków pośrednich", DORADZTWO PODATKOWE BIULETYN INSTYTUTU STUDIÓW PODATKOWYCH, 8, s. 8-12, afiliacja: ALK.

KUZIŃSKA H. (2013), "Proinwestycyjne preferencje podatkowe w polskiej praktyce", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, V, -, s. 147-168, afiliacja: ALK.

KUZIŃSKA H. (2013), "Spożycie publiczne w Polsce. Ochrona zdrowia", KONSUMPCJA I ROZWÓJ, 1, s. 35-46, afiliacja: ALK.

KUZIŃSKA H. (2011), "Ubezpieczenie społeczne z perspektywy państwa oraz emerytów i rencistów", MBA, 5, s. 25-38, afiliacja: ALK.

KUZIŃSKA H. (2010), "Relacje między budżetem a polityką społeczną", PRZEGLĄD SOCJALISTYCZNY, 2, s. 30-35, afiliacja: ALK.

KUZIŃSKA H. (2009), "Czy Polska za dużo wydaje na cele socjalne?", PRZEGLĄD SOCJALISTYCZNY, 6, s. 31-39, afiliacja: ALK.

KUZIŃSKA H. (2009), "Reforma systemu finansów publicznych w Polsce", OLYMPUS CZASOPISMO NAUKOWE SZKOŁY WYŻSZEJ IM. ROMUALDA KUDLIŃSKIEGO, 1, s. 7-17, afiliacja: ALK.

KUZIŃSKA H. (2009), "Rola państwa w czasie dekoniunktury", GAZETA UBEZPIECZENIOWA, 3, s. 13, afiliacja: ALK.

KUZIŃSKA H. (2009), "Wybrane czynniki wzrostu gospodarczego. Polska na tle Europy", PRZEGLĄD SOCJALISTYCZNY, 4, s. 77-87, afiliacja: ALK.

KUZIŃSKA H. (2008), "Zmiany w systemie finansów publicznych i ich kierunki", OLYMPUS, 2, s. 60-75, afiliacja: ALK.

KUZIŃSKA H. (2008), "Wzrost roli podatków pośrednich w Polsce", ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA OECONOMICA, 218, s. 329-346, afiliacja: ALK.

KUZIŃSKA H., Majewicz M. (2008), "Przykłady obliczania podatku od osób fizycznych za 1997 r.", PRAWO PRZEDSIĘBIORCY, -, s. -, afiliacja: Inna.

KUZIŃSKA H. (2008), "Kierunki zmian w systemie finansowania zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego", KONTROLA PAŃSTWA, 1(numer specjalny), s. 8-14, afiliacja: ALK.

KUZIŃSKA H., Kuzińska U. (2008), "Uszczęśliwianie świata środkami publicznymi", PRZEGLĄD SOCJALISTYCZNY, 5, s. 21-28, afiliacja: ALK.

KUZIŃSKA H. (2007), "Obowiązek pracodawcy - PIT 11", PRAWO PRZEDSIĘBIORCY, ---, s. ---, afiliacja: Inna.

KUZIŃSKA H. (2006), "Jakie stawki podatkowe?", OLYMPUS CZASOPISMO NAUKOWE SZKOŁY WYŻSZEJ IM. ROMUALDA KUDLIŃSKIEGO, 2, s. 13-23, afiliacja: WSPIZ.

KUZIŃSKA H. (2005), "Kierunki przebudowy polskiego systemu finansów publicznych", PRZYSZŁOŚĆ - ŚWIAT, EUROPA, POLSKA, 2, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

KUZIŃSKA H. (2004), "Jedna stawka, większe obciążenia", RZECZPOSPOLITA, ---, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

Monografie:

KUZIŃSKA H. (2007), "Gospodarka i Demokracja w Polsce. Dojrzałość i trwałość instytucji", OLYMPUS, Warszawa, afiliacja: Inna.

KUZIŃSKA H. (2005), "Finansowanie oświaty w Polsce. Realia i konieczne zmiany", WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

KUZIŃSKA H. (2004), "Obciążenia podatkowe w Polsce w latach 2001-2002", FOUNDATION OF K. KELLE-KRAUZE WORKING PAPERS, Warszawa.

KUZIŃSKA H. (2003), "Obciążenia podatkowe przychodów gospodarstw domowych w latach 1994-1999", FOUNDATION OF K. KELLE-KRAUZE WORKING PAPERS, Warszawa.

Redakcja monografii:

KUZIŃSKA H. (red.), (2018), "Ucieczka przed podatkami i kontrola podatkowa", Wydawnictwo Poltext, Warszawa, afiliacja: ALK.

KUZIŃSKA H. (red.), (2015), "Celowość i oszczędność wydatków publicznych", POLTEXT, Warszawa, afiliacja: ALK.

KUZIŃSKA H. (red.), (2008), "Znaczenie podatków dla sektora publicznego", WYŻSZA SZKOŁA BANKOWOŚCI I FINANSÓW W BIELSKU-BIAŁEJ, Warszawa, afiliacja: Inna.

KUZIŃSKA H. (red.), (2008), "Podatkowe otoczenie przedsiębiorstw", WYŻSZA SZKOŁA BANKOWOŚCI I FINANSÓW W BIELSKU-BIAŁEJ, Warszawa, afiliacja: Inna.

KUZIŃSKA H. (red.), (2008), "Firmy i rynki finansowe. Wybrane zagadnienia", WYŻSZA SZKOŁA BANKOWOŚCI I FINANSÓW W BIELSKU-BIAŁEJ, Warszawa, afiliacja: Inna.

Rozdziały w monografiach:

KUZIŃSKA H. (2022), "Praktyczne ujęcie granicy opodatkowania", w: Stanisław Owsiak, Jerzy Wilkin, Małgorzata Zaleska (red.), Sfera realna i regulacyjna gospodarki, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE,  Warszawa, s. 149-161, afiliacja: ALK.

KUZIŃSKA H. (2020), "Jak poprawić finansowanie ochrony zdrowia w Polsce?", w: A. Nowak, S. Nowak, J. Jagodziński (red.), Polski Obszar europejskich rynków finansowo-ubezpieczeniowych. Anno Domini 2017, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 55-70, afiliacja: ALK.

KUZIŃSKA H. (2019), "Koncepcja redystrybucji w Strategii dla Polski i jej dalsze losy", w: Kołodko G. W., Tomkiewicz J. (red.), Strategia dla Polski. Ćwierć wieku później, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 343-367, afiliacja: ALK.

KUZIŃSKA H. (2019), "Fiskalne granice opodatkowania w teorii i polskiej praktyce", w: M. Munnich (red.), Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Granice opodatkowania, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Lublin, s. 13-30, afiliacja: ALK.

KUZIŃSKA H. (2018), "Rodzaje, przyczyny i skutki ucieczki przed podatkami. Ile wynosi luka podatkowa?", w: B. Kucia-Guściora, M. Munnich, A. Zdunek, R. Zieliński (red.), Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Opodatkowanie działalności gospodarczej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Lublin, s. 19-32, afiliacja: ALK.

KUZIŃSKA H. (2018), "Kierunki, uwarunkowania i przeszkody w realizacji programu rozwoju woj. świętokrzyskiego w świetle Strategii Europa 2020", w: Stanisław Nowak (red.), Almanach Świętokrzyski, Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, s. 113-117, afiliacja: ALK.

KUZIŃSKA H. (2017), "Zmiany w polityce fiskalnej w latach", w: M. Sutowski (red.), Ekonomia polityczna „dobrej zmiany”, Instytut Studiów Zaawansowanych, Warszawa, s. 99-117, afiliacja: ALK.

KUZIŃSKA H. (2016), "Finansowanie ubezpieczeń społecznych w Polsce ze środków publicznych", w: Stanisław Nowak, Alojzy Z. Nowak, Andrzej Sopoćko (red.), Polski rynek ubezpieczeń na tle kryzysów społeczno-gospodarczych, WYDAWNICTWO NAUKOWE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s. 28-39, afiliacja: ALK.

KUZIŃSKA H. (2015), "Celowość i oszczędność wydatków na oświatę. Finansowe skutki prywatyzacji szkół", w: H. Kuzińska (red.), Celowość i oszczędność wydatków publicznych, POLTEXT, s. 93-109, afiliacja: ALK.

KUZIŃSKA H. (2015), "Wprowadzenie", w: H. Kuzińska (red.), Celowość i oszczędność wydatków publicznych, POLTEXT, s. 7-16, afiliacja: ALK.

KUZIŃSKA H. (2014), "Fundusze na emerytury zależą od bogactwa kraju", w: S. Nowak (red.), Przemysł wydobywczo - przetwórczy węgla i rud żelaza a rozwój gospodarczy, OFICYNA WYDAWNICA EDWARD MITEK, Warszawa-Bydgoszcz, s. 272-278, afiliacja: ALK.

KUZIŃSKA H. (2014), "Ochrona zdrowia w systemie fi nansów publicznych", w: P. Dubel, M. Winter (red.), Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych, WYDAWNICTWO NAUKOWE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, Warszawa, s. 27-38, afiliacja: ALK.

KUZIŃSKA H., Kuzińska U. (2014), "Innowacje społeczne w ochronie zdrowia", w: Olejniczuk-Merta A. (red.), Innowacje społeczne od idei do upowszechniania efektu, INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I  KONIUNKTUR, s. 95-107, afiliacja: ALK.

KUZIŃSKA H. (2013), "Ochrona zdrowia w systemie fi nansów publicznych", w: Przemysław Dubel, Alicja Sobczak (red.), Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych, WYDAWNICTWO NAUKOWE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, Warszawa, s. 19-28, afiliacja: ALK.

KUZIŃSKA H. (2012), "FISCAL INSTRUMENTS TO SUPPORT ECONOMIC ACTIVITY AND STIMULATE REGIONAL DEVELOPMENT. SELECTED ISSUES.", w: Vagizova V.I., Lebedeva M.E., Gospodarowicz A. (red.), The strategy of banking and real sectors interaction in economy of Russia and Poland under modern conditions, MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION, Kazań, s. 249-259, afiliacja: ALK.

KUZIŃSKA H. (2011), "Wpływ deficytu publicznego i obciążeń podatkowych na wzrost gospodarczy. Prawda czy fałsz?", w: Ostaszewski J. (red.), Eseje o finansach publicznych. Księga jubileuszowa z okazji 80 rocznicy urodzin prof. dr hab. Hanny Sochackiej-Krysiak, OFICYNA WYDAWNICZA SGH, Warszawa, s. 161-180, afiliacja: ALK.

KUZIŃSKA H. (2011), "Podatki to sprawa polityczna", w: opracowanie zbiorowe (red.), Podatki. Przewodnik krytyki politycznej, OPOLGRAF, s. 150-169, afiliacja: ALK.

KUZIŃSKA H. (2009), "Społeczne skutki Konsensusu Waszyngtońskiego", w: - (red.), Neoliberalizm a kryzys finansów w świecie i w Polsce, STOWARZYSZENIE RUCH SPOŁECZNY "PRACA - POKÓJ - SPRAWIEDLIWOŚĆ" INSTYTUT BADAŃ NAD SPOŁECZNĄ GOSPODARKĄ RYNKOWĄ IM. J.M. KEYNESA, Warszawa, s. 53-57, afiliacja: ALK.

KUZIŃSKA H. (2009), "Polityka społeczna i budżetowa w warunkach globalnego kryzysu finansowego", w: Nowak A. Z. , Nowak S., Spoćko A. (red.), Rynki Finansowo-Ubezpieczeniowe w warunkach kryzysu , WYDAWNICTWO NAUKOWE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, Warszawa, s. 46-53, afiliacja: ALK.

KUZIŃSKA H. (2008), "Rola stawki podatkowej oraz obliczeń i ulg w podatku dochodowym od osób prawnych", w: Kuzińska H. (red.), Znaczenie podatków dla sektora publicznego, WYŻSZA SZKOŁA BANKOWOŚCI I FINANSÓW W BIELSKU-BIAŁEJ, Warszawa, s. 34-50, afiliacja: Inna.

KUZIŃSKA H. (2007), "Czy Polska ma już dojrzałe instytucje demokracji i gospodarki rynkowej? Polityka fiskalna", w: Kuzińska H. (red.), Gospodarka i demokracja w Polsce. Dojrzałość i trwałość instytucji, OLYMPUS, Warszawa, s. 165-181, afiliacja: Inna.  

Doradca ekonomiczny Klubu Parlamentarnego Lewicy od lata 2020 r.