dr hab. Gavin Rae

Katedra Nauk Społecznych
Profesor nadzwyczajny

Publikacje w czasopismach naukowych:

RAE G. (2020), "In the Polish Mirror", NEW LEFT REVIEW, 124, s. 89-104, afiliacja: ALK.

RAE G., PIOTROWSKA K. (2018), "Divergence Not Convergence.The Strengthening of the post-Communist Welfare State Modelin Central and Eastern Europe After European Union Expansion", POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 203, 3, s. 303-319, afiliacja: ALK.

RAE G. (2017), "The Relationship between Attitudes in Poland Towards the Decommodified Welfare State With Those On the Communist Economy and Transition to a Market Economy", International Journal of Social Economics, 44, 12, s. 2128-2140, afiliacja: ALK.

RAE G. (2016), "Public Debt and Its Impact on the Polish Economy and Society", JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., 24, 1, s. 89-112, afiliacja: ALK.

RAE G. (2016), "Public Capital and the Post-Communist Welfare State: The Case of Poland", POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 2, s. 155-169, afiliacja: ALK.

RAE G. (2013), "Poland-The Green Island Sinking into a Sea of Red", CESIFO FORUM, 1, s. 17-21, afiliacja: ALK.

RAE G. (2013), "Avoiding the Economic Crisis: Pragmaic Liberalism and Divisions over Economic Policy in Poland", EUROPE-ASIA STUDIES, 65, 3, s. 411-426, afiliacja: ALK.

RAE G. (2011), "On the Periphery: The Uneven Development of the European Union and the Effects of the Economic Crisis on Central-Eastern Europe", Global Society, 25, 2, s. 249-266, afiliacja: ALK.

RAE G. (2011), "The Limitation of Euroscepticism in Post-Lisbon Central-East Europe:The example of the Czech Republic and Poland", TRANSFORMACJE, 66-67, 3-4, s. 282-292, afiliacja: ALK.

RAE G. (2010), "A conservative convergence? The differences and similarities of the conservative right in the Czech Republic and Poland", CONTEMPORARY POLITICS, 16, 2, s. 189-207, afiliacja: ALK.

RAE G. (2009), "No freedom without solidarity", SOCIAL EUROPE, 4, 3, s. -, afiliacja: ALK.

RAE G. (2009), "Dwie dekady kapitalizmu... i wystarczy?", LE MONDE DIPLOMATIQUE (POLISH EDITION), 5, s. -, afiliacja: ALK.

RAE G. (2008), "Państwo musi wrócić do podmiotowej roli w gospodarce Unii Europejskiej", LE MONDE DIPLOMATIQUE (POLISH EDITION), 8, s. -, afiliacja: ALK.

RAE G. (2008), "The birth of a new intellectual left in Poland", JOURNAL OF CONTEMPORARY CENTRAL AND EASTERN EUROPE, 16, 3, s. -, afiliacja: ALK.

RAE G. (2008), "Two rights make a wrong? The remaking of Polish Politics after the 2007 Parliamentary Elections ", JOURNAL OF CONTEMPORARY CENTRAL AND EASTERN EUROPE, 16, 1, s. -, afiliacja: ALK.

RAE G. (2008), "Zadanie dla państwa w dobie neoliberalney globalizacji ", LE MONDE DIPLOMATIQUE (POLISH EDITION), -, s. -, afiliacja: ALK.

RAE G. (2007), "Are the Poles Dancing as Kaczyńskis are Eclipsed? ", TRIBUNE, ---, s. ---, afiliacja: ALK.

RAE G. (2007), "A Game of Two Halves: The 2007 Polish elections ", SOCIAL EUROPE, 2, s. ---, afiliacja: ALK.

RAE G. (2007), "Back to the Future. The Resurgence of Poland's Conservative Right", JOURNAL OF CONTEMPORARY CENTRAL AND EASTERN EUROPE, ---, s. ---, afiliacja: ALK.

RAE G. (2006), "Poland's Twin Difficulties ", TRIBUNE, ---, s. ---, afiliacja: Inna.

RAE G. (2006), "The Polish Third Way", LABOUR FOCUS ON EASTERN EUROPE, ---, s. ---, afiliacja: Inna.

RAE G. (2005), "The Social Democratic Convictions of the SLD Active Membership", PRZEGLĄD SOCJOLOGICZNY, 1, s. ---, afiliacja: Inna.

RAE G. (2005), "Trzecia Droga Czy…. ", PRZEGLĄD, ---, s. ---, afiliacja: Inna.

Monografie:

RAE G. (2015), "Privatising Capital . The Commodification of Poland's Welfare State", Peter Lang Publishing Group, Frankfurt, afiliacja: ALK.

ZAGÓRSKI K., KOŹMIŃSKI A., MORAWSKI W., PIOTROWSKA K., RAE G., STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2015), "Postawy ekonomiczne w czasach niepewności. Ekonomiczna wyobraźnia Polaków 2012-2014", Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, afiliacja: ALK.

RAE G. (2012), "Austerity Policies in Europe: The Case of Poland", Friedrich Erbert Stiftung, Warszawa, afiliacja: ALK.

RAE G. (2008), "Poland's return to capitalism : from the socialist block to the European Union", TAURIS ACADEMIC STUDIES, London, New York , afiliacja: ALK.

Rozdziały w monografiach:

RAE G. (2020), "Ekonomia polityczna PiS", w: Jo Harper (red.), Nieliberalna rewolucja w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 225-240, afiliacja: ALK.

RAE G. (2019), "Public policy and the 'Belt and Toad' Initiative in Poland", w: beijing foreign studies university (red.), B&R. Award winning collection of Belt and Road Initiative Global Business case context, Beijing Foreign Studies University, s. 66-80, afiliacja: ALK.

RAE G. (2015), "Stosunek Polaków do sektora publicznego i interwencjonizmu państwowego", w: K. Zagórski, A.K. Koźmiński, W. Morawski, K. Piotrowska, G. Rae, M. Strumińska-Kutra (red.), Postawy ekonomiczne w czasach niepewności. Ekonomiczna wyobraźnia Polaków 2012-2014, SCHOLAR, Warszawa, s. 77-106, afiliacja: ALK.

RAE G. (2012), "Austerity policies in Central-Eastern Europe: the case of Poland", w: The Ferdinand Lassalle Centre for Social Thought (red.), Progressive Ideas for Central Europe, The Ferdinand Lassalle Centre for Social Thought, Wrocław, s. 12-24, afiliacja: ALK.

RAE G. (2011), "Trzecia droga a lewica w Europie Środkowo-Wschodniej", w: Ośrodek Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle'a (red.), Lewica w Europie Środkowo-Wschodniej, The Ferdinand Lassalle Centre for Social Thought, Warszawa, s. 18-32, afiliacja: ALK.