dr hab. Ewa Skrzydło-Tefelska

Katedra Prawa Międzynarodowego I Prawa Unii Europejskiej
Profesor nadzwyczajny

Dr hab. Ewa Skrzydło-Tefelska – Profesor Akademii Leona Koźmińskiego, Kierownik Zakładu Prawa Własności Intelektualnej ALK w ramach Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa UE. Jest członkiem International Trademark Association (INTA), Association Internationale de la Propriete Intellectuelle (AIPPI), Global Advertising Lawyers Alliance (GALA), European Trademark Association (ECTA). W latach 2014-15 była Prezesem sekcji europejskiej GALA. Obecnie jest członkiem Komitetu ds. zwalczania podrabiania znaków towarowych INTA. Prof. Skrzydło-Tefelska w dniu 8 października 2019 r. zorganizowała na ALK wspólnie z Medicines for Europe i Polskim Związkiem Pracowników Firm Farmaceutycznych (PZPPF) Konferencję nt. „Biosimilar Medicines. Clinical and Economic Aspects”, w trakcie której wzięła udział w charakterze prelegenta w panelu: „Patients’ access to biologic treatment: Poland & CEE”.

W roku akademickim 2020/2021 prof. Skrzydło-Tefelska prowadziła wykład z Prawa własności intelektualnej na V roku studiów prawniczych stacjonarnych i niestacjonarnych oraz wykład w języku angielskim Intellectual Property Law dla studentów kierunku Prawo Gospodarcze i studentów z wymiany międzynarodowej. W dniu 11 lutego 2021 r. wygłosiła wykład w języku angielskim na konferencji organizowanej on-line przez European Trademark Association pt. "Influencers, super brands and celebs: just fame or a brand with repute?". Jesienią 2021 ukaże się księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Skubisza, w której publikuje artykuł nt. Nazwisko jako znak towarowy.

Publikacje w czasopismach naukowych:

SKRZYDŁO-TEFELSKA E. (2016), "Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne w prawie Unii Europejskiej a znaki towarowe ", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 2 (125), s. 4-9, afiliacja: Inna.

SKRZYDŁO-TEFELSKA E. (2015), "Tips on Pharmaceutical Comparative Advertising in Poland", GALA GAZETTE, -, s. -, afiliacja: Inna.

SKRZYDŁO-TEFELSKA E. (2013), "Nowe orzeczenia TSUE w sprawie gier hazardowych ", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 1, s. 36-41, afiliacja: Inna.

SKRZYDŁO-TEFELSKA E. (2013), "Nowe orzeczenia TSUE w sprawie gier hazardowych cz. 2 ", 2, s. 36-42, afiliacja: Inna.

Rozdziały w monografiach:

ŻUK M., SKRZYDŁO-TEFELSKA E. (2018), "Date from which rights against third parties prevail. Commentary to Art. 11", w: G. N. Hasselblatt (red.), European Union Trademark Regulation (EU) 2017/1001. Article-by-Article Commentary, Verlag C.H. Beck / Hart Publishing, Monachium, s. 423-425, afiliacja: ALK.

ŻUK M., SKRZYDŁO-TEFELSKA E. (2018), "Right to prohibit preparatory acts in relation to the use of packaging or other means. Commentary to Art. 10", w: G. N. Hasselblatt (red.), European Union Trademark Regulation (EU) 2017/1001. Article-by-Article Commentary, Verlag C.H. Beck / Hart Publishing, Monachium, s. 422-423, afiliacja: ALK.

SKRZYDŁO-TEFELSKA E., ŻUK M. (2018), "Rights conferred by an EU trade mark. Commentary to Art. 9", w: G. N. Hasselblatt (red.), European Union Trademark Regulation (EU) 2017/1001. Article-by-Article Commentary, VERLAG C H BECK, Monachium, s. 325-421, afiliacja: ALK.

SKRZYDŁO-TEFELSKA E. (2018), "Rola precedensu w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach znaków towarowych", w: L. Leszczyński, B. Liżewski, A. Szot (red.), Precedens sądowy w polskim porządku prawnym, Wydawnictwo C.H. Beck, s. 129-143, afiliacja: ALK.

SKRZYDŁO-TEFELSKA E. (2018), "Ochrona celna praw własności intelektualnej", w: prof. dr hab. Ryszard Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego , Wydawnictwo C.H. Beck, s. 441-517, afiliacja: ALK.

SKRZYDŁO-TEFELSKA E., BRANCUSI L. (2018), "Postępowanie w sprawie naruszenia własności intelektualnej w państwach UE. Polska", w: prof. Gordian Hasselblatt (red.), Rozporządzenie w sprawie wzoru przemysłowego UE. Komentarz, VERLAG C H BECK, s. 857-866, afiliacja: ALK.

SKRZYDŁO-TEFELSKA E. (2018), "Relative grounds for refusal. Commentary to Art.8.5", w: Gordian Hasselblatt (red.), European Union Trademark Regulation. Article by Article Commentary, Beck Hard Nomos, Monachium, s. 301-320, afiliacja: ALK.

SKRZYDŁO-TEFELSKA E. (2018), "Uzasadniona przyczyna używania znaku jako negatywna przesłanka naruszenia renomowanego znaku towarowego", w: Alicja Adamczak (red.), 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, Wolters Kluwer, s. 816-830, afiliacja: ALK.

SKRZYDŁO-TEFELSKA E., Myszko J. (2016), "Poland chapter", w: - (red.), The Life Science Law Review, Law Business Research, s. 388-400, afiliacja: Inna.

SKRZYDŁO-TEFELSKA E., SKOWRONEK M. (2016), "Poland chapter ", w: - (red.), The International Comparative Legal Guide to Pharmaceutical Advertising 2016 , Global Legal Group, s. , afiliacja: Inna.

SKRZYDŁO-TEFELSKA E., Żuk M. (2015), "Komentarz do art. 9 rozporządzenia 207/2009 o wspólnotowym znaku towarowym ", w: Gordian Hasselblatt  (red.), Community Trade Mark Regulation. A commentary, CH BECK, s. 295-379, afiliacja: Inna.

SKRZYDŁO-TEFELSKA E., BRANCUSI L. (2015), "Poland chapter", w: G. Hasselblatt (red.), Community Design Regulation. A commentary , CH BECK, s. 783-791, afiliacja: Inna.

SKRZYDŁO-TEFELSKA E., Myszko J. (2015), "Poland chapter", w: - (red.), The Life Science Law Review, Law Business Research, s. 388-400, afiliacja: Inna.

SKRZYDŁO-TEFELSKA E., Bieliszczuk K. (2015), "Poland chapter", w: - (red.), The International Comparative Legal Guide to Pharmaceutical Advertising 2015, Global Legal Group, s. 259-266, afiliacja: Inna.

SKRZYDŁO-TEFELSKA E. (2015), "Tranzyt towarów w Unii Europejskiej w świetle nowej legislacji Unii Europejskiej dotyczącej znaków towarowych i Orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE ", w: - (red.), Prawo cywilne- stanowienie, wykłądnia i stosownie. Księga pamiątkowa dla uczczenia 100 urodzin Profesora Jerzego Ignatowicza , WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, s. 307-321, afiliacja: Inna.

SKRZYDŁO-TEFELSKA E., GAJEK K. (2015), "Poland chapter ", w: - (red.), The International Comparative Legal Guide to Trade Marks 2015 , Global Legal Group, s. , afiliacja: Inna.

ŻUK M., SKRZYDŁO-TEFELSKA E. (2015), "Rights Conferred by a Community trade mark. Commentary to Art. 9", w: Gordian N. Hasselblatt (red.), Community Trade Mark Regulation (EC) no. 207/2009. A Commentary, Verlag C.H. Beck / Hart Publishing, s. 295-378, afiliacja: ALK.

SKRZYDŁO-TEFELSKA E. (2015), "Komentarz do art. 8.5 rozporządzenia 207/2009 o wspólnotowym znaku towarowym ", w: Gordian Hasselblatt  (red.), Community Trade Mark Regulation. A commentary, CH BECK, s. 274-295, afiliacja: Inna.

SKRZYDŁO-TEFELSKA E., Myszko J. (2014), "Poland Chapter ", w: - (red.), International Advertising Law , Globe Law and Business , s. , afiliacja: Inna.

SKRZYDŁO-TEFELSKA E., Bieliszczuk K. (2014), "Poland chapter ", w: - (red.), The International Comparative Legal Guide to Pharmaceutical Advertising 2014 , Global Legal Group, s. 259-266, afiliacja: Inna.

SKRZYDŁO-TEFELSKA E., Myszko J. (2014), "Chapter 23. Poland", w: - (red.), The Life Science Law Review , Law Business Research, s. 331-470, afiliacja: Inna.

SKRZYDŁO-TEFELSKA E., BRANCUSI L. (2014), "Dochodzenie do praw wzorów przemysłowych w Polsce ", w: Gordian Hasselblatt (red.), Community Design Regulation. A commentary , CH BECK, s. , afiliacja: Inna.

SKRZYDŁO-TEFELSKA E. (2013), "Poland ", w: - (red.), Social media- a global legal perspective , Global Advertising Lawyers Alliance, s. 114-116, afiliacja: Inna.

SKRZYDŁO-TEFELSKA E., Jurcewicz A. (2013), "Poland Chapter", w: - (red.), The International Comparative Legal Guide to: Pharmaceutical Advertising 2013. A practical cross-border insight into pharmaceutical advertising, Global Legal Group, s. 232-238, afiliacja: Inna.

SKRZYDŁO-TEFELSKA E. (2012), "Środki ochrony celnej praw własności intelektualnej ", w: R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego, CH BECK, s. 1455-1525, afiliacja: Inna.

SKRZYDŁO-TEFELSKA E. (2012), "Komentarz do art. 56- 62 TFUE", w: A. Wróbel (red.), Komentarz do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej , Wolters Kluwer, s. 929-973, afiliacja: Inna.

SKRZYDŁO-TEFELSKA E., Jurcewicz A. (2011), "Chapter 30 Poland", w: - (red.), The International Comparative Legal Guide to Pharmaceutical Advertising 2011. A practical cross-border insight into pharmaceutical advertising, Global Legal Group, s. 255-261, afiliacja: Inna.  

Prof. ALK dr hab. Ewa Skrzydło-Tefelska jest członkiem następujących organizacji:

Global Adevertising Law Association (od 2005 r.),

International Trademark Association (od 2003 r.),

European Trademark Association (od 2015 r.),

AIPPI (Association Internationale de la Propriete Intellectuelle) (od 2012 r.),

International Bar Association (od 2014 r.).

Od 2021 r. członek Public Policy Council w ramach International Association of Advertisers (IAA)