dr hab. Domenico Buccella

Katedra Ekonomii
Profesor Akademii Leona Koźmińskiego

Dr. hab. Domenico Buccella - Professor ALK w Katedrze Ekonomii. Visiting Researcher w University of Pisa. Zainteresowaniami badawczymi dr Buccella są m.in. międzynarodowa ekonomia, globalizacja, umiędzynarodowienie przedsiębiorstw, organizacja i ekonomia przemysłowa oraz negocjacje zbiorowe. Autor artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach z listy JCR. Wykonawca w projektach badawczych. Aktywny uczestnik konferencji naukowych. Charakter dorobku naukowego dr Buccella pokrywa się z prowadzonymi zajęciami w Akademii Leona Koźmińskiego.

Projekty badawcze:

"Wpływ międzynarodowego biznesu na strategię funkcjonowania lokalnych związków zawodowych", Tytuł programu: "Globalizacja, jej uwarunkowania, mechanizmy i następstwa", Działalność statutowa

 

Publikacje w czasopismach naukowych:

BUCCELLA D., Fanti L. (2021), "Social responsibility in a bilateral monopoly with downstream convex technology", Journal of Industry Competition & Trade, 20, s. 761–776, afiliacja: ALK.

BUCCELLA D., Fanti L., Gori L. (2021), "To abate, or not to abate? A strategic approach on green production in Cournot and Bertrand duopolies", ENERGY ECONOMICS, vol. 96, s. online, afiliacja: ALK.

Fanti L., BUCCELLA D. (2021), "Optimal share of privatisation in a public monopoly with unionised workers", POLITICKA EKONOMIE, 69(5), s. 511-528, afiliacja: ALK.

BUCCELLA D., Fanti L., Gori L. (2021), "“Green” managerial delegation theory", ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT ECONOMICS, online, s.  1–27, afiliacja: ALK.

BUCCELLA D., Fanti L. (2021), "Pollution, Green Union and Network Industry", ESTUDIOS DE ECONOMIA, 48(2), s. 139-173, afiliacja: ALK.

Fanti L., BUCCELLA D. (2021), "Strategic trade policy with interlocking cross-ownership", JOURNAL OF ECONOMICS, 134, s. 147–174, afiliacja: ALK.

BUCCELLA D., Fanti L. (2021), "Corporate social responsibility in unionized network industries", International Review of Economics, 68(2), s. 235-262, afiliacja: ALK.

BUCCELLA D., Fanti L. (2021), "Downstream competition and profits under different input price bargaining structures", JOURNAL OF ECONOMICS, online, s. 1-18, afiliacja: ALK.

BUCCELLA D., Wang L. (2020), "Union negotiations, product market cooperation, and profits", METROECONOMICA, online, s. online, afiliacja: ALK.

BUCCELLA D., Fanti L. (2020), "Tax evasion and competition in a differentiated duopoly", Economia e Politica Industriale, online, s. online, afiliacja: ALK.

BUCCELLA D., Fanti L. (2020), "Strategic Trade Policy with Unionized Firms: When Activism is the Efficient Choice", Journal of International Commerce Economics and Policy, Vol. 12, No. 1, s. 1-15, afiliacja: ALK.

BUCCELLA D., Wang L. (2020), "Location decision of managerial firms in an unconstrained Hotelling model", BULLETIN OF ECONOMIC RESEARCH, Vol. 72, issue 3, s. 318-332, afiliacja: ALK.

Fanti L., BUCCELLA D. (2020), "Strategic trade policy with socially concerned firms", International Review of Economics, 67, s. 1-24, afiliacja: ALK.

BUCCELLA D., Fanti L. (2020), "Unions and Entry to Traditional and Network Industries", Economía teoría y práctica, 1, 52, s. 43-68, afiliacja: ALK.

BUCCELLA D., Fanti L. (2020), "Do labour union recognition and bargaining deter entry in a network industry? A sequential game model", UTILITIES POLICY, 64, s. 1-10, afiliacja: ALK.

BUCCELLA D., Buccella D. (2020), "Strategic Trade Policy with Asymmetric Bargaining Agenda", Economia Internazionale / International Economics, Vol 73, Issue 2, s. 257-274, afiliacja: ALK.

Fanti L., BUCCELLA D. (2019), "When unionisation is profitable for firms in network industries", METROECONOMICA, Vol. 70, Issue 4, s. 711-722, afiliacja: ALK.

BUCCELLA D. (2019), "Strategic trade policy and FDI policies in a unionized industry", ECONOMICS AND BUSINESS REVIEW, 1, vol.5(19), No.1, s. 12-31, afiliacja: ALK.

BUCCELLA D. (2019), "A Simple Model for the Integration of Goods and the Capital Market with Unionized Labor Markets", Ekonomika, vol. 98, issue 1, s. 19-37, afiliacja: ALK.

Fanti L., BUCCELLA D. (2019), "Corporate social responsibility in a unionised duopoly", Estudios de Economía, 2, Vol. 46, No. 2, s. 227-244, afiliacja: ALK.

Fanti L., BUCCELLA D. (2019), "Entry effects under strategic trade policy with unionized firms", ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT- BOOK OF PROCEEDINGS, 49, s. 152-162, afiliacja: ALK.

BUCCELLA D., WOJNA M. (2019), "“Green” Managerial Delegation and Environmental Corporate Social Responsibility in Different Market Structures", CENTRAL EUROPEAN MANAGEMENT JOURNAL, Vol. 27, No. 4/2019, s. 2-22, afiliacja: ALK.

Fanti L., BUCCELLA D. (2019), "Bargaining Agenda in a Unionized Bilateral Monopoly", LABOUR Journal of Labour Economics and Industrial relations, 4, 33 (4), s. 450-462, afiliacja: ALK.

BUCCELLA D., Fanti L. (2019), "Pareto-superiority of Corporate Social Responsibility  in unionized industries", Arthaniti: Journal of Economic Theory and Practice, 19, s. 1-20, afiliacja: ALK.

Fanti L., BUCCELLA D. (2019), "Managerial delegation games and Corporate Social Responsibility", MANAGERIAL AND DECISION ECONOMICS, 6, Tom 6, Nr 40, s. 610-622, afiliacja: ALK.

BUCCELLA D. (2019), "Wage versus efficient bargaining in a Cournot duopoly: A preliminary note on welfare", ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. EKONOMIA, 25/1, s. 23-34, afiliacja: ALK.

BUCCELLA D., Fanti L. (2018), "Profits under centralized negotiations: the efficient bargaining case  ", The B.E. Journal of Theoretical Economics, online, s. 1-8, afiliacja: ALK.

Fanti L., BUCCELLA D. (2018), "Corporate Social Responsibility and Managerial Bonus Systems", ITALIAN ECONOMIC JOURNAL, 2, vol. 4, s. 349-365, afiliacja: ALK.

Fanti L., BUCCELLA D. (2018), "Social welfare and profit-sharing rule in a unionised duopoly with profit tax/subsidy", HACIENDA PUBLICA ESPANOLA-REVIEW OF PUBLIC ECONOMICS, 3, vol. 226, no 3, s. 59-84, afiliacja: ALK.

Fanti L., BUCCELLA D. (2018), "Profitability of corporate social responsibility in network industries", International Review of Economics, 3(65), s. 271-289, afiliacja: ALK.

WOJNA M., BUCCELLA D. (2018), "Price competition and entry under corporate social responsibility product differentiation", ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT- BOOK OF PROCEEDINGS, 36, s. 248-254, afiliacja: ALK.

BUCCELLA D., Fanti L. (2018), "Corporate social responsibility and the choice of price versus quantities", JAPAN AND THE WORLD ECONOMY, 0, 48, s. 71-78, afiliacja: ALK.

BUCCELLA D., Fanti L. (2018), "A game-theoretic approach to the choice of union-oligopoly barganing agenda", INVESTIGACION ECONOMICA, 305, vol. 77, s. 97-120, afiliacja: ALK.

Fanti L., BUCCELLA D. (2018), "Firms controlled by owners and managerial firms: The strategic trade policy game revisited", Economia Internazionale/International Economics, 71, 1, s. 51-72, afiliacja: ALK.

BUCCELLA D., WOJNA M. (2018), "“GREEN” MANAGERIAL DELEGATION AND ENVIRONMENTAL CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN DIFFERENT MARKET STRUCTURES ", ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT- BOOK OF PROCEEDINGS, 36, s. 98-108, afiliacja: ALK.

Fanti L., BUCCELLA D. (2017), "When more competition may damage welfare with socially responsible firms", EKONOMIA - WROCLAW ECONOMIC REVIEW, 23/3, s. 123-134, afiliacja: ALK.

Fanti L., BUCCELLA D. (2017), "Union–Firm Bargaining agenda revisited: When unions have distinct preferences", BULLETIN OF ECONOMIC RESEARCH, 70, 1, s. 35-50, afiliacja: ALK.

Fanti L., BUCCELLA D. (2017), "Cournot and Bertrand competition in the software industry", ECONOMICS RESEARCH INTERNATIONAL, 2017, 1, s. 1-10, afiliacja: ALK.

Fanti L., BUCCELLA D. (2017), "The effects of Corporate social responsibility on entry", JOURNAL OF INDUSTRIAL AND BUSINESS ECONOMICS - ECONOMIA E POLITICA INDUSTRIALE, 44, 2, s. 1-8, afiliacja: ALK.

Fanti L., BUCCELLA D. (2017), "Corporate social responsibility, profits and welfare with managerial firms", International Review of Economics, 64, 4, s. 341-356, afiliacja: ALK.

BUCCELLA D. (2017), "(Local) wage settings and (international) entry deterrence", PRAGUE ECONOMIC PAPERS, 26, 26(2), s. 170-187, afiliacja: ALK.

BUCCELLA D., Fanti L. (2017), "Manager-Union Bargaining Agenda Under Monopoly and with Network Effects", MANAGERIAL AND DECISION ECONOMICS, 38, 6, s. 717-730, afiliacja: ALK.

Fanti L., BUCCELLA D. (2017), "The Impact of Environmental Standards as a Public Environmental Policy Tool on the Market Structure of Polluting Industries", FRONTIERS IN MANAGEMENT RESEARCH, 1, 3, s. 84-94, afiliacja: ALK.

Fanti L., BUCCELLA D. (2017), "Corporate social responsibility in a game-theoretic context", JOURNAL OF INDUSTRIAL AND BUSINESS ECONOMICS - ECONOMIA E POLITICA INDUSTRIALE, 44, 3, s. 371-390, afiliacja: ALK.

Fanti L., BUCCELLA D. (2017), "Profit raising entry effects in network industries with Corporate Social Responsibility", ECONOMICS AND BUSINESS LETTERS, 6, 3, s. 59-68, afiliacja: ALK.

Fanti L., BUCCELLA D. (2017), "Strategic trade policy with bargaining over managerial contracts", MANAGERIAL AND DECISION ECONOMICS, 38, 8, s. 1154-1161, afiliacja: ALK.

Fanti L., BUCCELLA D. (2017), "Bargaining agenda in a unionised monopoly with network effects: when corporate social responsibility may be welfare-reducing", Economia Politica, 34, 3, s. 471-489, afiliacja: ALK.

Fanti L., BUCCELLA D. (2017), "Entry effects under strategic trade policy with network goods", ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT- BOOK OF PROCEEDINGS, 15-16 September 2017, s. 48-59, afiliacja: ALK.

Fanti L., BUCCELLA D. (2017), "Green Trade Union and Welfare", STRATEGIC BEHAVIOR AND THE ENVIRONMENT, 6, 4, s. 339-357, afiliacja: ALK.

BUCCELLA D., WOJNA M. (2017), "Corporate Social Responsibility and Market Entry", ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT- BOOK OF PROCEEDINGS, -, s. 149-159, afiliacja: ALK.

BUCCELLA D., Fanti L. (2016), "Passive Unilateral Cross-ownership and Strategic Trade Policy", ECONOMICS-THE OPEN ACCESS OPEN-ASSESSMENT E-JOURNAL, 10, 1, s. 1-22, afiliacja: ALK.

BUCCELLA D., Fanti L. (2016), "Entry in a network industry with a capacity-then-production choice", SEOUL JOURNAL OF ECONOMICS, 29, 3, s. 411-429, afiliacja: ALK.

BUCCELLA D., Fanti L. (2016), "Bargaining Agenda and Entry in a Unionised Model with Network Effects", ITALIAN ECONOMIC JOURNAL, 2, 1, s. 91-121, afiliacja: ALK.

BUCCELLA D. (2016), "Profit sharing as entry deterrence mechanism ", PORTUGUESE ECONOMIC JOURNAL, 15, 1, s. 17-31, afiliacja: ALK.

BUCCELLA D., Fanti L. (2016), "Network externalities and corporate social responsibility", ECONOMICS BULLETIN, 36, 4, s. 2043-2051, afiliacja: ALK.

BUCCELLA D., Fanti L. (2016), "Privatisation or state ownership when labour market is unionised?", FOLIA OECONOMICA STETINENSIA, 16, 1, s. 21-36, afiliacja: ALK.

BUCCELLA D., Fanti L. (2016), "Bargaining agenda in public and private monopoly", ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT- BOOK OF PROCEEDINGS, -, s. 51-62, afiliacja: ALK.

Fanti L., BUCCELLA D. (2016), "Strategic trade policy and union-firm bargaining agenda", THE JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE & ECONOMIC DEVELOPMENT, 25, 6, s. 787-808, afiliacja: ALK.

BUCCELLA D., Fanti L. (2015), "On the Strategic Choice of Union-Oligopoly Bargaining Agenda: Further Results", ECONOMICS RESEARCH INTERNATIONAL, Volume 2015, s. 1-7, afiliacja: ALK.

BUCCELLA D. (2015), "Unionized Duopoly, Market Competition with Differentiated Products, and Welfare", JOURNAL OF INDUSTRIAL AND BUSINESS ECONOMICS - ECONOMIA E POLITICA INDUSTRIALE, 42, 4, s. 455-473, afiliacja: ALK.

BUCCELLA D. (2015), "Product market cooperation under efficient bargaining with different disagreement points: a result", ECONOMICS AND BUSINESS REVIEW, 1 (15), 4, s. 14-24, afiliacja: ALK.

BUCCELLA D. (2014), "Bargaining Structures and Agendas in an Unconstrained Hotelling Model", CZECH ECONOMIC REVIEW, 8, 3, s. 149-167 , afiliacja: ALK.

BUCCELLA D. (2014), "Internationalization of Firms’ Activities and Company Union Wage Strategies", Journal of CENTRUM Cathedra: The Business and Economics Research Journal, Volume 7, Issue 1, s.  51-74, afiliacja: ALK.

BUCCELLA D. (2014), "Product market competition with differentiated goods and social welfare in the presence of an industry-wide union", PORTUGUESE ECONOMIC JOURNAL, 13, 2, s. 131-140, afiliacja: ALK.

BUCCELLA D. (2013), "The sustainability of unions’ wage coordination in an integrated economy", International Journal of Sustainable Economy, 5, 1, s. 53-75, afiliacja: ALK.

BUCCELLA D. (2013), "Unions' bargaining coordination in multi-unit firms", ECONOMICS BULLETIN, Vol. 33, 1, s. 217-225, afiliacja: ALK.

BUCCELLA D. (2013), "Union-Firm Bargaining Under Alternative Pay Schemes: a Note", ECONOMICS & FINANCE NOTES, 2, 1-2, s. 55-60, afiliacja: ALK.

BUCCELLA D. (2013), "Unions’ bargaining coordination in multinational enterprises", SERIES-JOURNAL OF THE SPANISH ECONOMIC ASSOCIATION, 4, s. 373-392, afiliacja: ALK.

BUCCELLA D. (2012), "Unionized Monopoly Regulation: Domestic Competition vs. Strategic Trade Policies", ECONOMICS BULLETIN, 1, 32, s. 932-940, afiliacja: Inna.

BUCCELLA D. (2011), "Corrigendum to “The strategic choice of union-oligopoly bargaining agenda” [Int. J. Ind. Organ. 17 (1999) 1029–1040]", INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ORGANIZATION, 29 (6), s. 690-693, afiliacja: Inna.

BUCCELLA D. (2011), "Transnational unionism in Europe: recent past and new trends", WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE, 5 (210), s. -, afiliacja: Inna.

BUCCELLA D. (2011), "Labor Unions and Economic Integration: a Review", ECONOMICA, LVII:25-89, s. -, afiliacja: Inna.

BUCCELLA D. (2009), "Azione politica e/o azione diretta? De Leon e la Industrial Workers of the World", HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT AND POLICY, 2, s. 115-141, afiliacja: Inna.

BUCCELLA D. (2009), "FDI Towards Central and Eastern European Countries: A Guide on a Recent Issue in European Economics", REVISTA VENEZOLANA DE ANÁLISIS DE COYUNTURA, 1, 15, s. 91-110, afiliacja: Inna.

BUCCELLA D. (2007), "Multinational enterprises in an integrated global economy: a challenge for trans-national trade unions cooperation", REVISTA VENEZOLANA DE ANÁLISIS DE COYUNTURA, 13 (2007) 1, s. 29-53, afiliacja: Inna.

BUCCELLA D. (2007), "Unions and the coordination problem in an integrated economy", BALTIC JOURNAL OF ECONOMICS, 7 (2007) 1, s. 19-33, afiliacja: Inna.

 

Monografie:

BUCCELLA D. (2018), "The Choice of the Bargaining Agenda in Imperfectly Competitive Markets", Wydawnictwo Poltext, Warszawa, afiliacja: ALK.

Rozdziały w monografiach:

Fanti L., BUCCELLA D. (2017), "Timing and the selection of the bargaining agenda", w: Luciano Fanti (red.), Oligopolio, istituzioni e performance delle imprese, Pisa University Press, Pisa, s. 57-84, afiliacja: ALK.  

 

Dr Domenico Buccella posiada bogate doświadczenie dydaktyczne w zakresie nauczania przedmiotów ekonomicznych, które w ALK wykłada na studiach prowadzonych w języku angielskim. Wykładał również na takich uczelniach zagranicznych jak: Bradford University School of Management, University of Pisa. Posiada ponadto doświadczenie praktyczne. W latach 2018-2010 pracował dla L’ Industria Farmaceutica Galenica Senese na stanowisku Management Control, Database Creation, Business and Financial Administration collaborator z siedzibą we Włoszech.

Doświadczenie w pracy na uczelniach zagranicznych:

2012 - obecnie Bradford University School of Management

2016 University of Pisa