dr hab. David Duenas-Cid

Katedra Zarządzania W Społeczeństwie Sieciowym
Profesor Akademii Leona Koźmińskiego