dr hab. Dariusz Siemieniako

Katedra Marketingu
Profesor ALK

Dr hab. inż. Dariusz Siemieniako jest profesorem uczelni Akademii Leona Koźmińskiego (Katedra Marketingu) oraz Politechniki Białostockiej (Wydział Inżynierii Zarządzania, Katedra Marketingu i Turystyki). Uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu obronił na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 2013 - 2019 był związany jako Adjunct Senior Lecturer oraz Adjunct Associate Professor z Department of Marketing, Griffith University, Australia. Profesor Siemieniako jest stypendystą Corbridge Trust, afiliowanego przy Uniwersytecie w Cambridge w Wielkiej Brytanii, a także dwukrotnie otrzymał stypendium Griffith University oraz miał udział w grancie badawczym na tej uczelni. Był gościnnym edytorem specjalnych wydań czasopism, m.in.: Journal of Business Research w 2021 r. oraz Journal of Customer Behaviour w 2011 r. Angażuje się także w różne inicjatywy w ramach grupy badawczej Industrial Marketing and Purchaising (IMP) Group i jest związany z czasopismem Industrial Marketing Management. Profesor Siemieniako jest członkiem Rad Naukowych w czasopismach, m.in. Oeconomia Copernicana, Central European Management Journal, a w tym drugim pełni także funkcję Associate Editor. Profesor Siemieniako w 2019 r. zainicjował powstanie nieformalnej, międzynarodowej sieci współpracy naukowców CID Group (https://wiz.pb.edu.pl/nauka-i-badania/sieci-wspolpracy/cid-group/) i przewodniczył trzem międzynarodowym konferencjom naukowym, patronowanym przez CID Group.

W swojej pracy dydaktycznej koncentruje się na zarządzaniu marketingowym, marketingu usług, badaniach marketingowych oraz innowacjach produktowych i marketingowych. Jego badania naukowe koncentrują się na takich zagadnieniach jak: marketing relacyjny B2B, siła i asymetria siły w relacjach biznesowych, relacje między-organizacyjne a kwestie społeczne, współpraca w rozwoju innowacji w łańcuchu dostaw, w tym w kontekście przemysłu 4.0.

PUBLIKACJE W CZASOPISMACH NAUKOWYCH:

Siemieniako, D., Kubacki, K., & Mitręga, M. (2021). Inter-organisational relationships for social impact: A systematic literature review. Journal of Business Research, 132, 453-469.

Mitrega, M., Siemieniako, D., Makkonen, H., Kubacki, K., & Bresciani, S. (2021). Versatile capabilities for growth in the context of transforming countries: Evidence from Polish manufacturing companies. Journal of Business Research, 134, 156-170.

Kubacki, K., Siemieniako, D. & Brennan, L. (2020), Building positive resilience through vulnerability analysis", Journal of Social Marketing, Vol. 10 No. 4, pp. 471-488. 

Zadykowicz, A., Chmielewski, K. J., & Siemieniako, D. (2020). Proactive customer orientation and joint learning capabilities in collaborative machine to machine innovation technology development: the case study of automotive equipment manufacturer. Oeconomia Copernicana, 11(3), 415–423. 

Zatwarnicka-Madura, B., Siemieniako, D., Glińska, E., & Sazonenka, Y. (2019), Strategic and Operational Levels of CSR Marketing Communication for Sustainable Orientation of a Company: A Case Study from Bangladesh, Sustainability, Vol. 11, Issue 2, 555.

Khrystoforova, V., & Siemieniako, D. (2019). Internet-based consumer co-creation experience of the new product development process. Engineering Management in Production and Services, 11(3). 

Siemieniako, D. & Mitręga, M. (2018), Improving power position with regard to non-mediated power sources – The supplier's perspective, Industrial Marketing Management, Vol. 70, April, 90-100.

Glińska, E., & Siemieniako, D. (2018), Binge drinking in relation to services – bibliometric analysis of scientific research directions, Engineering Management in Production and Services, 10(1), 45-54.

Sazonenka, Y., Towhid, Y.I., & Siemieniako, D. (2018), One-page strategic plan using the example of Aarong company from Bangladesh, Engineering Management in Production and Services, 10(2), 57-65.

Siemieniako, D., & Gębarowski, M. (2017). B2B trade fairs and promise management as a relationship marketing concept. Journal of Customer Behaviour, 16(3), 237-261.

Gębarowski, M., & Siemieniako, D. (2016), Wykorzystanie metody mystery visitor w badaniu interakcji z uczestnikami targów, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławie, 459, 232-244. 

Gębarowski, M., & Siemieniako, D. (2015), Rozmowa targowa w rozwijaniu więzi międzyorganizacyjnych na przykładzie branży nieruchomości handlowych, Problemy Zarządzania , 13(nr 1-t.1), 88-103.

Siemieniako, D. (2015), Zarządzanie marketingiem relacji w zarządzaniu projektem deweloperskim centrum handlowego, Ekonomika i Zarządzanie, 7(1), 101-112.

Gębarowski, M., & Siemieniako, D. (2015), Mystery visitor as a research method of trade show performance, Ekonomia i Zarządzanie, 7(3), 15-24.

Siemieniako, D. (2015), Zarządzanie relacjami B2B w usługach produkcyjnych i budowanie lojalności relacyjnej, Modern Management Review, 2, 161-183. 

Siemieniako, D. (2015), Lojalność relacyjna w zarządzaniu związkami z kluczowymi klientami na przykładzie branży nieruchomości handlowych, Marketing i Rynek, 9, 20-27.

Gębarowski, M., & Siemieniako, D. (2014), Marketing doświadczeń na przykładzie targów rynku nieruchomości handlowych, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa,  7, 95-106.

Gębarowski, M., & Siemieniako, D. (2014), Targi rynku nieruchomości handlowych w świetle badań metodą obserwacji uczestniczącej, Marketing i Rynek, 9, 33-39.

Siemieniako, D., & Gębarowski, M. (2014), Targi rynku nieruchomości handlowych jako miejsce budowy lojalności relacyjnej, Marketing i Rynek, 10, 33-39.

Siemieniako, D., & Gębarowski, M. (2014), Wykorzystanie marketingu doświadczeń na rynku nieruchomości handlowych w budowie lojalności klientów, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 15(z.11-cz.1), 275-285.

Siemieniako, D., & Gębarowski, M. (2014), A process of dynamic trade show activity management within a real estate development project life cycle, Modern Management Review, 21(3), 129-141.

Siemieniako, D., & Gębarowski, M. (2014), Zarządzanie obietnicą wynajmu nowoczesnej powierzchni handlowej w kontekście procesu wystąpienia targowego, Przegląd Organizacji, 9, 13-19.

Siemieniako, D. (2013), Lojalność konsumencka studentów i absolwentów w czasie trzech faz pijackiej konsumpcji alkoholu, Handel Wewnętrzny, nr (lipiec – sierpień), t.3, 93-102.

Siemieniako, D., Rundle-Thiele, S., & Kubacki, K. (2013), Implications for Public Health Management from the Alcohol Knowledge, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 11, 65-79.

Siemieniako, D., & Kubacki, K. (2013), Female student's drinking seen through collages and diaries, Qualitative Market Research: An International Journal, 16(3), 296-314. 

Rundle-Thiele, S., Siemieniako, D., Kubacki, K., & Deshapnde, S. (2013), Benchmarking alcohol literacy: a multi country study, Modern Management Review, 20(1), 99-111.

Kipnis, E., Kubacki, K., Broderick, A.J., Siemieniako, D., & Pisarenko, N.L. (2012), 'They don't want us to become them': brand local integration and consumer ethnocentrism, Journal of Marketing Management, 28(7/8), 836-864.

Siemieniako, D. (2012), Model zarządzania lojalnością relacyjną opartą na zobowiązaniu w związkach usługowych, Marketing i Rynek, 5, 8-14.

Siemieniako, D. (2012), Typy lojalności relacyjnej opartej na zobowiązaniu w złożonych związkach usługowych, Handel Wewnętrzny, T. 1 (maj-czerwiec), 144-152. 

Kubacki, K., Siemieniako, D., & Rundle-Thiele, S. (2011), College binge drinking: a new approach, Journal of Consumer Marketing, 28(3), 225-233. 

Kubacki, K., & Siemieniako, D. (2011), Innovation in social marketing research methods: what can collages add to a multi-method research project exploring alcohol consumption among young people? Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing, 23(4), 387-407.

Siemieniako, D., & Kubacki, K. (2011), Exploring college students’ perceptions of negative consequences of binge drinking through consumer collages, European Advances in Consumer Research, 9, 255-263.

Siemieniako, D. (2011), Lojalność relacyjna a zobowiązanie w złożonych związkach usługowych, Marketing i Rynek, 8, 10-15.

Siemieniako, D. (2010), Lojalność klientów – historia czy rzeczywistość marketingu? Marketing i Rynek, 5, 15-21.

Siemieniako, D., Rundle-Thiele, S., & Urban, W. (2010), Understanding loyalty from a customer’s perspective, Journal of Customer Behaviour, 9(3), 283-298.

Siemieniako, D., Kubacki, K., Krot, K., & Glińska, E. (2011), National and regional ethnocentrism: a case study of beer consumers in Poland, British Food Journal, 113(3),  404-418. 

Siemieniako, D.,  Rundle-Thiele, S., & Kubacki, K. (2010), Exploring locality and college binge drinking: a Polish and Canadian perspective, Young Consumers, special issue: Insight and Ideas for Responsible Marketers, 11(4), 320-329.

Kubacki, K., Siemieniako, D., & Skinner, H. (2009), Social aspects of alcohol consumption in Poland, Worldwide Hospitality and Tourism Themes, 1(2), 33-148.  

MONOGRAFIE:

Siemieniako, D., & Gębarowski, M. (2016), B2B Relationship marketing management in trade fair activity, wyd. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle.

Urban, W., & Siemieniako, D. (2008), Lojalność klientów. Modele, motywacja i pomiar, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa (wznowienie w 2013 r.).

Siemieniako, D. (2000), Strategia działania w niszach rynkowych. Zasady kształtowania i możliwości wykorzystania, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2000.  

WYBRANE ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH:

Kubacki, K., Szablewska, N., & Siemieniako, D. (2020), Ethical tension in working with stakeholders, in: Stakeholder involvement in social marketing, (Eds) Knox, K, Kubacki, K and Rundle-Thiele, S (Eds), Routledge.

Siemieniako, D. (2017), The consumer diaries research methods, in: Formative Research in Social Marketing. Innovative Methods to Gain Consumer Insights, (Eds) K. Kubacki, S. Rundle Thiele, Springer, Singapore, p. 53-66.

Kubacki, K., & Siemieniako, D. (2017), Projective techniques, in: Formative Research in Social Marketing. Innovative Methods to Gain Consumer Insights, (Eds) K. Kubacki, S. Rundle Thiele, Springer, Singapore, p. 165-182.   

Profesor Siemieniako od początku 25 letniej pracy zawodowej łączył aktywność naukową, zaangażowanie w praktyce biznesu oraz dydaktykę realizując w ten sposób transfer teorii do praktyki, jak i praktyki do teorii. We wszystkich trzech obszarach aktywności specjalizuje się w zarządzaniu marketingiem relacyjnym w biznesie oraz w usprawnianiu procesów zarządzania w przedsiębiorstwie, m.in. zarządzania projektami B+R, kooperacyjnym rozwojem nowych produktów, zarządzania sprzedażą i relacjami z klientami czy też wybranymi instrumentami marketingowymi. Na przestrzeni ostatnich 10 lat przedstawiono jego najważniejsze zaangażowania menedżerskie oraz jako Prezesa i Członka Zarządu w praktyce biznesu, łącznie przez 5 lat (2011-2014 i 2016-2017) w trzech dużych przedsiębiorstwach działających w środowisku międzynarodowym:

ChM sp. z o.o. z siedzibą w Lewickich 1.08.2017-31.12.2017 Prezes Zarządu ChM sp. z o.o. 05.2017-07.2017 Członek Zarządu ChM sp. z o.o. 06.2016-04.2017 Ekspert oraz Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w ChM sp. z o.o. Do najważniejszych kierowanych projektów w ramach pracy w ChM sp. z o.o. zalicza następujące: - audyt głównych procesów zarządzania w poszczególnych działach przedsiębiorstwa, - projekt dotyczący przygotowania i wdrożenia systemu (narzędzia i metody) zarządzania projektami badawczo – rozwojowymi dotyczącymi głównie rozwoju nowych oraz doskonalenia istniejących wyrobów medycznych, - projekt dotyczący weryfikacji możliwości pozyskania nowych dystrybutorów dla ChM sp. z o.o., - projekt dotyczący rozpoznania przyczyn problemów w Dziale Handlowym oraz identyfikacji sposobów rozwiązania problemów, - projekt dotyczący wdrożenia usprawnień organizacyjnych w Dziale Handlowym oraz w zarządzaniu terytorium sprzedaży na rynku krajowym, - projekt przygotowania i wdrożenia metod i narzędzi w zakresie zarządzania relacjami z klientami na rynkach zagranicznych, - projekt dotyczący przeprowadzenia planowania i wdrożenie kluczowych wskaźników wykonania (KPI) jako element wdrażania strategii rozwoju, - koordynowanie licznych projektów dotyczących wprowadzania nowych oraz poprawy istniejących instrumentów marketingowych, m.in. film korporacyjny, strona www, materiały reklamowe, usprawnienia w marketingu targowym.

Park Handlowy Kwadrat SA z siedzibą w Białymstoku 01.03.2014-30.06.2014 Doradca 01.12.2012-28.02.2014 Członek Zarządu Park Handlowy Kwadrat SA Kierował projektem rozwoju dużego centrum handlowego. Bezpośrednio zarządzał obszarem komercjalizacji i marketingu rozwoju centrum handlowego.

Biazet SA z siedzibą w Białymstoku 17.06.2011-31.10.2013 Członek Zarządu Biazet SA 04.2009-16.06.2011 Ekspert oraz Dyrektora ds. Rozwoju w Biazet SA Najważniejsze obszary zaangażowania to: - zarządzanie relacjami z kluczowym klientem - międzynarodową wielonarodową korporacją. - koordynowanie pozyskiwania nowych klientów na usługi produkcyjne przedsiębiorstwa Biazet SA. - koordynowanie procesu analizy strategicznej, formułowania i wdrażania strategii przedsiębiorstwa Biazet SA.