dr hab. Czesław Szmidt

Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Profesor nadzwyczajny

Publikacje w czasopismach naukowych:

LUDWICZYŃSKI A., SZMIDT C. (2019), "Kierunki zmian w sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce i w Unii Europejskiej", ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 2, 1(127)/19, s. 11-27, afiliacja: ALK.

LUDWICZYŃSKI A., SZMIDT C. (2017), "Różnorodność kontraktów psychologicznych i ich uwarunkowania", Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, 45(3), s. 119-139, afiliacja: ALK.

KRÓL H., SZMIDT C. (2007), "Zarządzanie ludźmi a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(88), s. 25-30, afiliacja: WSPIZ.

Redakcja monografii:

SZMIDT C. (red.), (2016), "Zarządzanie i ekonomia. Teraźniejszość i przyszłość", POLTEXT, Warszawa, afiliacja: ALK.

SZMIDT C. (red.), (2015), "Współczesne problemy zarządzania i ekonomii", POLTEXT, Warszawa, afiliacja: ALK.

SZMIDT C. (red.), (2013), "Aktualne wyzwania zarzadzania i ekonomii", POLTEXT, Warszawa, afiliacja: ALK.

SZMIDT C. (red.), (2012), "Kompleksowy program aktywizacji osób starszych 50 +. Raport Końcowy", AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, afiliacja: ALK.

WYKA T., SZMIDT C. (red.), (2012), "Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy", POLTEXT, Warszawa, afiliacja: ALK.

Rozdziały w monografiach:

SZMIDT C. (2022), "Coaching - strategia firmy - strategiczne zarządzanie zasobami firmy", w: Joanna Ołówek (red.), Coaching teoria, praktyka, studia przypadków, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 37-51, afiliacja: ALK.

Juchnowicz M., SZMIDT C., Rostowski T., Wojtczuk-Turek A. (2021), "Tradycje ZKL i ZZL w naukowym środowisku warszawskim", w:  Pocztowski Aleksy , Rakowska Anna , Sitko-Lutek Agnieszka (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce. Ewolucja i współczesność, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 125-138, afiliacja: ALK.

SZMIDT C. (2020), "Patologie i dysfunkcje w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi", w: Wojciech W. Gasparski, Witold Kieżun (red.), Krytyczna Teoria Organizacji. Elementy Filozofii i Praktyki Zarządzania, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. DO UZUPEŁNIENIA, afiliacja: ALK.

SZMIDT C. (2012), "Odpowiedzialność wobec pracowników", w: Gasparski W. (red.), Biznes, etyka, odpowiedzialność, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. -, afiliacja: ALK.

SZMIDT C. (2012), "Mobbing - istota, przyczyny i skutki", w: Szmidt C., Wyka T.  (red.), Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy, POLTEXT, Warszawa, s. 15-30, afiliacja: ALK.

SZMIDT C. (2012), "Przesłanki i metody badania problematyki aktywizacji osób starszych, 50 +", w: Czesław Szmidt (red.), Kompleksowy program aktywizacji osób starszyvh 50 +, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 11-24, afiliacja: ALK.

SZMIDT C. (2011), "Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi", w: M. Wawer (red.), Realizacja strategii zarządzania zasobami ludzkimi w obszarze pozyskiwania pracowników, WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE, Lublin, s. 13-25, afiliacja: ALK.

SZMIDT C. (2011), "Jak poszukiwać i wybierać najlepszych pracowników? Rekrutacja i selekcja", w: Hołubiec D. (red.), Zarządzanie kancelarią prawną, WOLTERS KLUWER BUSINESS, Warszawa, s. 111-14, afiliacja: ALK.

SZMIDT C. (2010), "Czy i jak stosować oceny okresowe pracowników?", w: Hołubiec D. (red.), Zarządzanie kancelarią prawną, WOLTERS KLUWER BUSINESS, Warszawa, s. 108-110, afiliacja: ALK.

SZMIDT C. (2010), "Jak motywować do dobrej pracy?", w: Hołubiec D. (red.), Zarządzanie kancelarią prawną, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 115-118, afiliacja: ALK.

SZMIDT C. (2010), "Czym jest lojalność pracowników? ", w: Hołubiec D. (red.), Zarządzanie kancelarią prawną., Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 118-120, afiliacja: ALK.

SZMIDT C. (2009), "Coaching a zarządzanie strategiczne", w: Sidor-Rządkowska M. (red.), Coaching, Teoria, praktyka, studia przypadków, Wolters Kluwer Polska, Kraków, s. 41-54, afiliacja: ALK.

SZMIDT C. (2009), "Dobre praktyki na studiach doktoranckich w Akademii Leona Koźmińskiego", w: - (red.), Model funkcjonowania studiów doktoranckich w Polsce. Dobre praktyki na studiach doktoranckich. Materiały pokonferencyjne, OFICYNA WYDAWNICZO-POLIGRAFICZNA Z. Siemieniak, Warszawa, s. 101-104, afiliacja: ALK.

KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), "Dobór pracowników .", w: Król H. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., WSPIZ i WAIP, Warszawa, s. 35-42, afiliacja: WSPIZ.

KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), "Ocenianie pracowników.", w: Król H. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., WSPIZ i WAIP, Warszawa, s. 43-49, afiliacja: WSPIZ.

KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), "Motywowanie pracowników.", w: Król H. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., WSPIZ i WAIP, Warszawa, s. 50-63, afiliacja: WSPIZ.

KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), "Szkolenie pracowników.", w: Król H. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., WSPIZ i WAIP, Warszawa, s. 64-82, afiliacja: WSPIZ.

SZMIDT C. (2007), "Zarządzanie talentami we wczesnej fazie rozwoju", w: Borkowska S. (red.), Inwestowanie w kapitał ludzki, Wydawnictwo GUS i PTE, Warszawa, s. 192-199, afiliacja: WSPIZ.

SZMIDT C. (2007), "Przedmowa do książki", w: - (red.), Magia rozwoju talentów, IFC Press, Kraków, s. -, afiliacja: WSPIZ.

SZMIDT C. (2007), "Wstęp, Podsumowanie i wnioski ", w: Król H. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, WSPIZ i WAIP, Warszawa, s. 3-8, 126-133, afiliacja: WSPIZ.

KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), "Charakterystyka badanych firm.", w: Król H. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., WSPIZ i WAIP, Warszawa, s. 9-21, afiliacja: WSPIZ.

SZMIDT C. (2007), "ZZL a konkurencyjność małych i średnich firm", w: Borkowska S. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), "Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi.", w: Król H. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., WSPIZ i WAIP, Warszawa, s. 22-34, afiliacja: WSPIZ.

KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), "Stosunki międzyludzkie.", w: Król H. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., WSPIZ i WAIP, Warszawa, s. 83-93, afiliacja: WSPIZ.

KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), "Tendencje zmian planowanych w zarządzaniu ludźmi.", w: Król H. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., WSPIZ i WAIP, Warszawa, s. 94-99, afiliacja: WSPIZ.

KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), "Konkurencyjność badanych przedsiębiorstw.", w: Król H. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., WSPIZ i WAIP, Warszawa, s. 100-125 , afiliacja: WSPIZ.

SZMIDT C., WOIŃSKA M. (2005), "Metody i techniki wyłaniania kadry o wyskoim potencjalne (wnioski z praktyki)", w: Borkowska S. (red.), Zarządzanie talentami, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa, s. -, afiliacja: WSPIZ.

SZMIDT C., JAROSZEWICZ K., WASIELA - JAROSZEWICZ J. (2004), "Komunikacja wewnętrzna w małych i średnich przedsiębiorstwach", w: Ludwiczyński A., Król H. (red.), Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach, POLSKA FUNDACJA PROMOCJI KADR, Warszawa, s. -, afiliacja: WSPIZ.

SZMIDT C. (2003), "Edukacja to nie wszystko", w: Dobija D. (red.), Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, POLSKA FUNDACJA PROMOCJI KADR, Warszawa, s. -, afiliacja: WSPIZ.