dr hab. Adriana Łukaszewicz

Katedra Ekonomii
Profesor ALK

prof. ALK dr hab. Adriana Łukaszewicz - Ekonomistka, politolog, specjalistka w dziedzinie stosunków międzynarodowych. Prezentuje unikatowe podejście do problematyki ekonomicznej, związane z interdyscyplinarnością analizy badawczej. Główne pola zainteresowań to rynki energetyczne, lotnictwo, gospodarka światowa oraz gospodarki monarchii naftowych Zatoki Perskiej. Jest rozpoznawalnym ekspertem w skali krajowej oraz międzynarodowej z zakresu problematyki Zatoki Perskiej. Parokrotnie przebywała w krajach Zatoki w kluczowych ośrodkach badawczych, analitycznych i decyzyjnych- takich jak Emirates Centre of Strategic Studies w Abu Dhabi, Qatar University, Al Jazeera Center for Studies w Doha czy Diplomatic Academy of the Ministry of the Foreign Affairs w Doha. Pełniła gościnnie funkcje eksperckie w polskim MSZ- współuczestniczyła w przygotowaniu wizyty prezydenta RP B. Komorowskiego w krajach GCC. Występowała także w charakterze eksperta od rynków energetycznych w seminariach strategicznych dla zarządu PGE Termika. Współpracuje z Centrum Stosunków Międzynarodowych. Jest autorką szeregu publikacji i wystąpień na forach krajowych i zagranicznych z zakresu polityki, gospodarki oraz problematyki społecznej Zatoki Perskiej oraz gospodarki światowej. Autorka pionierskiej monografii na temat dywersyfikacji gospodarek monarchii naftowych Zatoki Perskiej. Stały komentator z zakresu problematyki Zatoki Perskiej, gospodarki światowej, rynków energetycznych i lotnictwa w radio Tok FM.

Publikacje w czasopismach naukowych:

 

 1. ŁUKASZEWICZ A. (2017), "Liberalizm - globalizacja - migracje - tożsamość. Ewolucja tożsamości Europejczyków w XXI wieku", Stosunki Międzynarodowe-International Relations, -, s. -, afiliacja: Inna.

 

 1. ŁUKASZEWICZ A. (2014), "Arab Spring Countries Two Years After the Revolution: Economic Aspects, Background, Consequences, Forecasts", KRAKOWSKIE STUDIA MIĘDZYNARODOWE, 3, s. 53-72, afiliacja: Inna.

 

 1. ŁUKASZEWICZ A. (2014), "Grameen Project Vs Traditional Cooperative Movement. Comparative Study", Stosunki Międzynarodowe-International Relations, 49, s. -, afiliacja: Inna.

 

 1. ŁUKASZEWICZ A. (2014), "Europejska a azjatycka wizja walki z wykluczeniem społecznym: spółdzielczość i Graneen Bank", STUDIA EUROPEJSKIE, -, s. -, afiliacja: Inna.

 

 1. ŁUKASZEWICZ A. (2014), "Znaczenie rynku narkotykowego dla gospodarki Afganistanu i jego wpływ na kształt państwa", Stosunki Międzynarodowe-International Relations, 50, 2, s. 301-316, afiliacja: Inna.

 

 1. ŁUKASZEWICZ A. (2013), "Bezpieczeństwo żywnościowe państw GCC w nowym stuleciu", Stosunki Międzynarodowe-International Relations, 48, s. 143-167, afiliacja: Inna.

 

 1. ŁUKASZEWICZ A. (2013), "Wsparcie państw Arabskiej Wiosny przez kraje GCC", Stosunki Międzynarodowe-International Relations, 47, s. 249-267, afiliacja: Inna.

 

 1. ŁUKASZEWICZ A. (2012), "Grabież ziem uprawnych (land grabbing) jako nowa forma imperializmu ekonomicznego", WIEŚ I ROLNICTWO, 4(157), s. 36-52, afiliacja: Inna.

 

 1. ŁUKASZEWICZ A. (2011), "Europa a islam: religia jako źródło zróżnicowania systemu polityczno-ekonomicznego", STUDIA EUROPEJSKIE, 3, s. 29-50, afiliacja: Inna.

 

 1. ŁUKASZEWICZ A. (2010), "The global economic turndown and the European Union", Stosunki Międzynarodowe-International Relations, 3/4, s. 229-244, afiliacja: Inna.

 

Monografie:

 

 1. ŁUKASZEWICZ A. (2015), "Ewolucja systemów społeczno-ekonomicznych monarchii naftowych Zatoki Perskiej. Studium przypadku państw rentierskich", WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, Warszawa, afiliacja: Inna.

 

 1. ŁUKASZEWICZ A. (2010), "Afganistan i Irak: ekonomiczny bilans wojny z terroryzmem", SCHOLAR, Warszawa, afiliacja: Inna.

 

Rozdziały w monografiach:

 

 1. ŁUKASZEWICZ A. (2016), "Instytucjonalny i koncepcyjny kryzys zachodniego modelu kapitalizmu w sferze podziału", w: Marcin F. Gawrycki, Edward Haliżak, Roman Kuźniar (red.), Tendencje i procesy rozwojowe współczesnych stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. -, afiliacja: Inna.

 

 1. ŁUKASZEWICZ A. (2016), "Wpływ migracji na tożsamość Europejczyków - perspektywa ekonomiczna", w: Jerzy Kleer, Konrad Prandecki (red.), Ekonomiczna pozycja Europy w świecie, KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS PRZY PREZYDIUM PAN, Warszawa, s. 57-74, afiliacja: Inna.

 

 1. ŁUKASZEWICZ A. (2016), "Wymiar ekonomiczny bezpieczeństwa Polski", w: Marek Pietraś, Konstanty A. Wojtaszczyk (red.), Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego, Wydawnictwo WDiNP, Warszawa, s. 99-116, afiliacja: Inna.

 

 1. ŁUKASZEWICZ A. (2014), "Justice and Development Party’s Economic Policy – its Social and Political Implications", w: Artur Adamczyk, Przemysław Dubel (red.), Poland and Turkey in Europe – Social, Economic and Political Experiences and Challenges, UNIWERSYTET WARSZAWSKI , Warszawa, s. 309-330, afiliacja: Inna.

 

 1. ŁUKASZEWICZ A. (2013), "Land-grabbing jako przykład dysfunkcyjności państwa", w: Robert Kłosowicz (red.), Państwa dysfunkcyjne i ich destabilizujący wpływ na stosunki międzynarodowe, Jagiellonia University, Kraków, s. 225-240, afiliacja: Inna.

 

 1. ŁUKASZEWICZ A. (2011), "Wpływ religii na kształt systemu społeczno - ekonomicznego państw islamu", w: Anna M. Solarz, Hanna Schreiber (red.), Religia w stosunkach międzynarodowych, WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, Warszawa, s. 356-374, afiliacja: Inna.

 

ŁUKASZEWICZ A. (2011), "Czy jesteśmy bardziej bezpieczni? Afganistan i Irak po interwencji amerykańskiej", w: Nakonieczna Justyna, Zajączkowski Jakub (red.), Azja Wschodnia i Azja Południowa w stosunkach międzynarodowych. Bezpieczeństwo-gospodarka-cywilizacja, WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, Warszawa, s. -, afiliacja: Inna

2013-2016: Członek zespołu badawczego “Wojny Zachodu. Przyczyny, kontekst, przebieg i konsekwencje militarnych interwencji Zachodu w okresie po-zimnowojennym”, grant NCN, Uniwersytet Warszawski

2015- : współpraca z Digital Economy Laboratory, DELab UW

2015-2016: Partner w projekcie “Conversatio”- DELab Talks/ TEDx 2015-2016: Mikrogrant DELab UW/ kierownik projektu DELab Talks/ TEDx: Migracje w epoce cyfrowej

2014- : Editorial Board Member, International Relations and Diplomacy, David Publishing Company, Rosemead, USA

2014- : Członek EISA, European International Studies Association

2014- : Członek Polskiego Towarzystwa Stosunków Międzynarodowych 2015- : Członek World Economics Association

2016-2019: Członek Koła młodych naukowców Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium PAN

2016-2017: Członek rady programowej międzynarodowej konferencji Contemporary Arab and Muslim World in the International Relations, organizowanej przez PTSM, Uniwersytet Gdański oraz Qatar University 2019-2022 członek Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium PAN