dr Franjo Mlinarič

Katedra Finansów
Adiunkt

Dr Franjo Mlinarič jest adiunktem w Katedrze Finansów w Akademii Leona Koźmińskiego oraz Kierownikiem programów Bachelor oraz Master in Finance and Accounting. Były vice-dziekan FEB UM (Słowenia) i doświadczony konsultant z międzynarodową praktyką w sektorze prywatnym i publicznym na obszarze południowo-zachodnich Bałkanów oraz Polski. Współzałożyciel i dyrektor BI start-upu Bizintell oraz współzałożyciel prywatnego Instytutu iRDM, w którym od lat gromadzi doświadczenia doradcze. Ma doświadczenie sądowe w sprawach dotyczących wyceny, restrukturyzacji, odszkodowań biznesowych i strukturyzowanych produktów finansowych. Jest założycielem słoweńskiego Stowarzyszenia Finansistów, wykładowcą Słoweńskiego Instytutu biegłych rewidentów w Lublanie oraz członkiem Komisji Egzaminacyjnej dla ekspertów sądowych przy Ministerstwie Sprawiedliwości w Słowenii. Ponadto posiada certyfikat dla członków rad nadzorczych i certyfikat specjalisty do spraw finansowych. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na zrównoważonych modelach biznesowych i tworzeniu wartości, a także kwestiach restrukturyzacji przedsiębiorstw i ekonomicznych skutkach regulacji. Autor i współautor licznych publikacji w czasopismach naukowych, rozdziałów i monografii, m.in Key economic parameters for an optimal pharmacy network in a regulated environment, Economic limits of (de) regulation in legal services market, The superiority of FCFF over EVA and FCFE in capital budgeting, Development of competition policy and merger control in Slovenia. Wykłada w języku angielskim, polskim oraz słoweńskim w ramach studiów dyplomowych, podyplomowych i MBA. Mentor studentów Koźmińskiego na CFA RC Challenge. 

Publikacje w czasopismach naukowych:

Brezovnik B., Oplotnik Ž., MLINARIČ F., Padovnik S., Finžgar M. (2019), "Financing Municipal Tasks in Slovenia ", CROATIAN AND COMPARATIVE PUBLIC ADMINISTRATION, Vol. 19 No. 2 (2019), s. 173-206, afiliacja: ALK.

MLINARIČ F., - W. (2016), "Decreasing information asymmetry by sharing business data: a case of business non-payers sharing agency", INTERNATIONAL JOURNAL OF RISK ASSESSMENT AND MANAGEMENT, 19, 1/2, s. 54-67, afiliacja: Inna.

MLINARIČ F., Oplotnik Ž., Brezovnik B. (2016), "Key economic parameters for an optimal pharmacy network in a regulated environment", TRANSYLVANIAN REVIEW OF ADMINISTRATIVE SCIENCES, 49, s. 60-77, afiliacja: Inna.

MIELCARZ P., MLINARIČ F. (2014), "The superiority of FCFF over EVA and FCFE in capital budgeting", ECONOMIC RESEARCH-EKONOMSKA ISTRAŽIVANJA, 27, 1, s. 559-572, afiliacja: Inna.

CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K., MLINARIČ F. (2012), "How relational capabilities matter? Organizational context and performance of internationally oriented SMEs", Central European Business Review , 1, 3, s. 28-36, afiliacja: Inna.

CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K., MLINARIČ F. (2011), "Zdolność relacyjna, kompetencje organizacyjne i wyniki finansowe małych i średnich firm słoweńskich", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(111), s. 23-36, afiliacja: Inna.

MLINARIČ F., Mikek P., Šlebinger M. (2004), "Development of competition policy and merger control in Slovenia", ACTA OECONOMICA, 54, 3, s. 343-374, afiliacja: Inna.

Monografie:

MLINARIČ F., Brezovnik B., Oplotnik Ž. (2018), "Attorneys and Attorney Tariff in Slovenia", InTechOpen, afiliacja: Inna.

MLINARIČ F., Brezovnik B., Trpin G., Oplotnik Ž. (2018), "Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ z uvodnimi pojasnili", Inštitut za lokalno samoupravo, Maribor, afiliacja: Inna.

MLINARIČ F., Brezovnik B., Oplotnik Ž., Trpin G. (2016), "Lekarniška dejavnost v Sloveniji", Inštitut za lokalno samoupravo, Maribor, afiliacja: Inna.

Rozdziały w monografiach:

CISZEWSKA-MLINARIČ M., WĄSOWSKA A., Wąsowski K., MLINARIČ F. (2014), "Socio-economic development and competitiveness: Poland", w: A. Zhuplev, K. Liuhto (red.), Geo-Regional Competitiveness in East Central Europe, the Baltic Countries, and Russia, IGI GLOBAL, Hershey, s. 289-317, afiliacja: Inna.  

Jako doradca ekonomiczny zrealizował kilkadziesiąt projektów w Słowenii m.in. model prywatyzacji operatora telekomunikacyjnego, polityka fuzji usług finansowych dla krajowego UOK, analiza ekonomiczna największych bezpośrednich inwestycji zagranicznych (Magna, Lotnisko Maribor), model wyceny usług publicznych, analiza ekonomiczna oraz ocena skutków finansowych ustawy o adwokaturze i ustawy o aptekach.