alk
dr Ewa Kwiatkowska
Katedra Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki
Adiunkt