Kiczmachowska E., dr
dr Ewa Kiczmachowska
Katedra Marketingu
Adiunkt