dr Elwira Macierzyńska-Franaszczyk

Katedra Prawa Cywilnego
Adiunkt

Publikacje w czasopismach naukowych:

MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2021), "Wydruk 3D wytworzony nieprzemysłowo i jego komponent cyfrowy jako produkt niebezpieczny w świetle dyrektywy 85/374/EWG", TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO, 4 (2021), s. 111-133, afiliacja: ALK.

MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2019), "Pozycja prawna i obowiązki informacyjne internetowych platform pośredniczących wobec nabywców usług hotelarskich", TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO, 3, s. 55-77, afiliacja: ALK.

MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2018), "Treści cyfrowe – ujęcie definicyjne w unijnych i krajowych regulacjach prawnych", INTERNETOWY KWARTALNIK ANTYMONOPOLOWY I REGULACYJNY, 6/7, s. 132-140, afiliacja: ALK.

MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2017), "Porządek zaspokajania długów spadkowych", REJENT, 9 (317), s. 102-123, afiliacja: ALK.

MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2017), "New Limited Liability for Succession Debts under Polish Law", Osteuropa Recht, 2/2017, s. 154-164, afiliacja: ALK.

MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2016), "Architect Design Contract under Polish Law", OSTEUROPA-RECHT, 2, s. 226-238, afiliacja: ALK.

MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2014), "Umowy o świadczenie usług w prawie szwajcarskim", TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO, 3, s. 103-120, afiliacja: ALK.

MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2011), "Ryzyka kredytobiorcy - beneficjenta odwróconego kredytu hipotecznego i instrumenty jego ochrony prawnej", POLITYKA SPOŁECZNA, numer specjalny, s. 36-38, afiliacja: ALK.

MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2011), "Pozycja wierzyciela powierniczego po ogłoszeniu upadłości dłużnika. Uwagi w świetle nowelizacji ustawy - prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 6 marca 2009 r.", TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO, 4, s. 47-63, afiliacja: ALK.

MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2008), "Polityka badań i rozwoju technologicznego UE w świetle Siódmego Programu Ramowego", KOZMINSKI LAW SCHOOL PAPERS, 3, s. 61-70, afiliacja: ALK.

Monografie:

MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2014), "Odpowiedzialność za długi spadkowe", LEXIS-NEXIS, Warszawa, afiliacja: ALK.

Redakcja monografii:

ZOLL F., Jagielska M., Żmij G., MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (red.), (2018), "Limits of Harmonisation and Convergence Dissimilarities and Similarities of Polish and German Contract Law", Wolters Kluwer, afiliacja: ALK.

MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E., ZOLL F. (red.), (2017), "Eine ausländische Partei vor inländischen Gerichten. Ausgewählte Fragen / Strona obcej narodowości przed sądami krajowymi. Wybrane zagadnienia", Wydawnictwo Poltext, Warszawa, afiliacja: ALK.

Rozdziały w monografiach:

MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2021), "Rozdział XI. Dział spadku - w druku", w: B. Kordasiewicz (red.), System prawa prywatnego, Tom X. Prawo spadkowe, ., s. w druku, afiliacja: ALK.

MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2020), "Dylematy następstwa mortis causa w zakresie treści cyfrowych", w: Jerzy Pisuliński, Julita Zawadzka (red.), Aksjologia prawa cywilnego i cywilnoprawna ochrona dóbr, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 303-318, afiliacja: ALK.

MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2019), "Article 17: Duty to Remove Misleading Information Given by Suppliers", w: C. Busch, G. Dannemann, H. Schulte-Nölke, A. Wiewiórowska-Domagalska, F. Zoll (red.), Discussion Draft of a Directive on Online Intermediary Platforms - Commentary, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kraków, s. 138-152, afiliacja: ALK.

MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2018), "Konsument, Internet i informacja", w: M. Jagielska, K. Podgórski, E. Sługocka-Krupa, M. Fras (red.), Prawa konsumenta w teorii i praktyce, Wydawnictwo C.H. Beck, s. 125-135, afiliacja: ALK.

MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2017), "Ograniczenie fikcji doręczenia na tle rozporządzenia 1393/2007 / Die Begrenzung der Zustellungsfiktion vor dem Hintergrund der Zustellungsverordnung Nr. 1393/2007 - Rozdział publikowany w dwóch wersjach językowych", w: E. Macierzyńska-Franaszczyk, F. Zoll (red.), Eine ausländische Partei vor inländischen Gerichten. Ausgewählte Fragen / Strona obcej narodowości przed sądami krajowymi.  Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 83-112, afiliacja: ALK.

MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2017), "Umowa o dostarczanie treści cyfrowych według projektu dyrektywy o dostarczanie treści cyfrowych", w: Z. Kuniewicz, D. Sokołowska (red.), Prawo kontraktów, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 293-301, afiliacja: ALK.

MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2017), "Odpowiedzialność operatorów i internetowych platform informacyjnych za treści publikowane przez użtkowników internetu", w: praca zbiorowa (red.), Materiali Mižnarodnoi naukovo-praktičnoi konferencii Ukraina v umovah reformuvannâ pravovoi sistemi: sučasni realii ta mižnarodnij dosvid, TERNOPIL': EKONOMiČNA DUMKA, s. 299-304, afiliacja: ALK.

MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2017), "Funkcje zachowku i granice ich urzeczywistnienia", w: Michał Tomalak (red.), Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 860-870, afiliacja: ALK.

MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2015), "Prawno-majątkowe konsekwencje dyspozycji mortis causa kolekcją prywatną w świetle roszczeń o zachowek", w: Piotr Stec, Piotr Paweł Maniurka (red.), Kolekcje i zbiory muzealne. Problematyka prawna,  Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 117-129, afiliacja: ALK.

MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2015), "Prawo właściwe dla odpowiedzialności za długi spadkowe według rozporządzenia spadkowego", w: Pazdan M., Górecki J.  (red.), Nowe Europejskie Prawo Spadkowe , LEX, Warszawa, s. 168-187, afiliacja: ALK.

MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2015), "Wybrane problemy odpowiedzialności za długi spadkowe w prawie polskim - stan obecny i potrzeba zmian", w: P. Stec, M. Załucki (red.), 50 lat Kodeksu Cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji, LEX a Wolters Kluwer Business, Warszawa, s. 417-431, afiliacja: ALK.

MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2012), "Acceptance and Waiver of Succession”", w: Zoll F., Łyszczarz B. (red.), Perspectives of the European Law of Succession. Draft European Law of Succession (złożona do druku), Europrawo, Warszawa, s. ok. 80, afiliacja: ALK.

MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2012), "Cywilnoprawne podstawy roszczeń pracownika wobec pracodawcy w sytuacji mobbingu w miejscu pracy", w: Szmidt C., Wyka T. (red.), Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy, POLTEXT, Warszawa, s. 169-188, afiliacja: ALK.

MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E., BOSZKO M., ŁYSZCZARZ B. (2009), "Ochrona konsumentów w prawie Unii Europejskiej. Raport Badawczy", w: - (red.), Online Distance Learning Module in European Basic Law Education. Research Papers, TURECKI INSTYTUT PRAWA, s. 5-53, 59-84, 93-114, afiliacja: ALK.