Duś-Prieto

dr Elwira Duś-Prieto

Katedra Marketingu
Adiunkt

Adiunkt w Katedrze Marketingu, Absolwentka studiów doktoranckich przy Kolegium Zarządzania i Finansów w SGH na specjalizacji zarządzanie i marketing oraz Podyplomowego Studium Doskonalenia Pedagogicznego przy SGH. Od zawsze związana z marketingiem, zarówno jako wykładowca akademicki prowadząc takie przedmioty jak „Podstawy marketingu”, „Badania marketingowe  w praktyce” „Analiza rynku, konkurencji i zachowań konsumenckich czy „Zarządzanie strategiczne”, jak i promotor wielu prac dyplomowych z tego zakresu na poziomie licencjackim i magisterskim oraz autorka publikacji z zakresu marketingu i zarządzania. Jej zainteresowania badawcze obejmują w szczególności marketing strategiczny, marketing technologiczny, marketing internetowy, marketing w edukacji formalnej i nieformalnej oraz zarządzanie strategiczne. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako wykładowca akademicki oraz pełniąc obowiązki administracyjne jako Prodziekan Wydziału Ekonomii, a potem Prorektor ds. studiów licencjackich i magisterskich w PWSBiTK w Warszawie.  Wiedzę praktyczną nabywała również jako członek Europejskiego Centrum Badań Strategicznych i Studiów Wyspecjalizowanych oraz przedsiębiorca. Współautorka programu studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku „Zarządzanie” w PUZiM w Ciechanowie oraz współorganizatorka wielu konferencji naukowych.