wykładowca
dr Dmytro Osiichuk
Katedra Finansów
Adiunkt