dr Dmytro Osiichuk
Katedra Finansów
Adiunkt
CV

Dr Dmytro Osiichuk jest zatrudniony w Katedrze Finansów na stanowisku Adiunkta. Z Akademią jest związany od października 2015 roku. Obszar zainteresowań badawczych dr Osiichuka obejmuje wycenę przedsiębiorstwa, zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, finanse przedsiębiorstw i efektywność rynków kapitałowych. Pracę doktorską w obszarze finansów przygotował i obronił (w wyróżnieniem) pod opieką dr hab. Pawła Mielcarza. Jest współautorem licznych artykułów naukowych, które zostały opublikowane w krajowych oraz międzynarodowych czasopismach naukowych.

Publikacje naukowe

Publikacje w czasopismach naukowych:

 

 1. Kołodziejczyk B., OSIICHUK D., MIELCARZ P. (2021), "The More, the Emptier: The Consequences of Growing Concentration in Urban Office Space in Poland", EASTERN EUROPEAN ECONOMICS, vol. 59, issue 2, s. 171-197, afiliacja: ALK.

 

 1. MIELCARZ P., OSIICHUK D., Kavalenka J. (2021), "Revisiting the impact of organized labor on corporate bottom lines", Journal of Financial Economic Policy, online, s. online, afiliacja: ALK.

 

 1. OSIICHUK D. (2021), "Performance aside… the organizational and director level determinants of boards’ compensation", ARGUMENTA OECONOMICA, Nr 1 (46), s. 99-129, afiliacja: ALK.

 

 1. MIELCARZ P., OSIICHUK D. (2020), "The nonmonotonicity of cash-cash flow relationship: the role of uncertainty and financing constraints", ECONOMIC RESEARCH-EKONOMSKA ISTRAZIVANJA, vol. 32 issue 1, s. 301-320, afiliacja: ALK.

 

 1. MIELCARZ P., OSIICHUK D., Cymerski J. (2020), "Algorithmic Sangfroid? The Decline of Sensitivity of Crude Oil Prices to News on Potentially Disruptive Terror Attacks and Political Unrest", SUSTAINABILITY, Vol. 13, Issue 1, s. online, afiliacja: ALK.

 

 1. OSIICHUK D., WNUCZAK P. (2020), "Aplikacja koncepcji zarządzania wartością VBM w publicznych instytucjach kultury", Studia z Polityki Publicznej, 27/2020 Issue: 3, s. 99-116, afiliacja: ALK.

 

 1. Kołodziejczyk B., OSIICHUK D., MIELCARZ P. (2020), "Quantification of financial consequences of buildings' ageing: analysis of panel building-level data from the Polish office space market", Property Management, vol. 39, issue 2, s. 171-197, afiliacja: ALK.

 

 1. WNUCZAK P., OSIICHUK D. (2019), "The impact of management control systems and managers’ educational background on the effectiveness of public cultural institutions in a post-transition economy", ECONOMIC RESEARCH-EKONOMSKA ISTRAŽIVANJA, online, s. 1-19, afiliacja: ALK.

 

 1. MIELCARZ P., Kołodziejczyk B., OSIICHUK D. (2019), "The concept of the real estate portfolio matrix and its application for structural analysis of the Polish commercial real estate market", ECONOMIC RESEARCH-EKONOMSKA ISTRAZIVANJA, vol. 32 issue 1, s. 301-320, afiliacja: ALK.

 

 1. OSIICHUK D., MIELCARZ P., Behr A. (2018), "The influence of capital expenditures on working capital management in the corporate sector of an emerging economy: the role of financing constraints", ECONOMIC RESEARCH-EKONOMSKA ISTRAZIVANJA, vol. 31, 1, s. 946-966, afiliacja: ALK.

 

 1. OSIICHUK D., Lindo A. (2018), "The Role of the Board of Directors' Attributes in Enhancing Shareholder Value", PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 2/2018, s. 15-23, afiliacja: ALK.

 

 1. OSIICHUK D., WNUCZAK P., MIELCARZ P. (2018), "Working Capital Management Through the Business Cycle: Evidence From the Corporate Sector in Poland", CONTEMPORARY ECONOMICS, 12 (2), s. 223-236, afiliacja: ALK.

 

 1. OSIICHUK D., MIELCARZ P., Behr A. (2018), "Terminal Value Calculation in DCF Valuation Models: An Empirical Verification", e-finanse, 1, 14, s. 27-38, afiliacja: ALK.

 

 1. MIELCARZ P., OSIICHUK D., Owczarkowski R. (2017), "Financial Restructuring and Target Capital Structure: An Iterative Algorithm for Shareholder Value Maximization", REVIEW OF ACCOUNTING AND FINANCE, vol. 17 issue: 2, s. 280-294, afiliacja: ALK.

 

 1. MIELCARZ P., OSIICHUK D. (2017), "Trade Finance in the Polish Corporate Sector: Balancing Growth and Financing Constraints", FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 1/2017 (85), s. 119-128, afiliacja: ALK.

 

 1. OSIICHUK D. (2017), "Prosperity, ‘wielka kompresja’ i Reaganomika: wnioski dla polityki gospodarczej", NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY, 51 (3/2017) , s. 120-132, afiliacja: ALK.

 

 1. MIELCARZ P., OSIICHUK D. (2017), "What is Behind the Figures? Conceptual Mistakes in the Equity Valuations Prepared by Research Analysts in Poland", FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 1/2017 (85), s. 375-387, afiliacja: ALK.

 

 1. OSIICHUK D. (2016), "Analysis of the IPO Valuation Premium Puzzle: the Factor of Information Asymmetry", FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 1, 79, s. 113-123, afiliacja: ALK.

 

 1. OSIICHUK D., WNUCZAK P., MIELCARZ P. (2016), "Actuarial Reserves, Provisions and Contingent Liabilities in DCF Valuation", FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 1, 79, s. 289-298, afiliacja: ALK.

 

MIELCARZ P., OSIICHUK D. (2016), "Determinants of the Liability Maturity of Polish Companies", NAUKI O FINANSACH, 29, 4, s. 49-63, afiliacja: ALK

Dodatkowe informacje

Dr Dmytro Osiichuk prowadzi zajęcia z obszaru finansów w Akademii Leona Koźmińskiego od 2015 roku. Zajęcia prowadzi w języku polskim oraz angielskim na pierwszym i drugim stopniu studiów. Tematyka wykładanych przedmiotów obejmuje m.in: finanse, analizę fundamentalną, instrumenty finansowe i zarządzanie ryzykiem finansowym, analizę portfelową, finanse przedsiębiorstw, wycenę oraz zarządzanie wartością przedsiębiorstw.