alk
dr David Duenas-Cid
Katedra Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym
Adiunkt