Bławat B., dr
dr Bogusław Bławat
Katedra Bankowości, Ubezpieczeń i Ryzyka
Starszy wykładowca