Podgórski B., dr
dr Błażej Podgórski
Katedra Finansów
Prodziekan Kolegium Finansów i Ekonomii